Hỏi Đáp

HCHO + AgNO3 + NH3 + H2O→ Ag + NH4NO3 + (NH4)2CO3

Hcho agno3

hcho + agno3 + nh3 + h2o → ag + nh4no3 + (nh4)2co3 là ​​phản ứng tráng gương của fomanđehit do thpt sóc trăng tổ chức, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung khóa học. Hóa học 11 Bài 44: Anđehit-xeton…và thường ở dạng bài tập đạo đức. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn viết và cân bằng phương trình nhanh và chính xác hơn.

Phương trình hóa học

1. Điều kiện phản ứng h

đối với phản ứng với dung dịch agno3/nh3

Điều kiện: Không có

Bạn đang xem: hcho + agno3 + nh3 + h2o → ag + nh4no3 + (nh4)2co3

2. Dung dịch hcho phản ứng với agno3/nh3

như thế nào?

Cho hcho tác dụng với dung dịch agno3/nh3.

3. Phát hiện hiện tượng tác dụng của dung dịch agno3/nh3 h

Có m gam kết tủa trắng và khí bay ra là nh4no3

4. Bài tập liên quan

Câu 1. Có bao nhiêu anđehit hai chức có công thức đơn giản là c2h3o?

A. 2

4

1

3

Câu 2. Nguồn nguyên liệu chính để sản xuất axetanđehit trong công nghiệp là

A. etanol.

Etan.

Axetilen.

Etylen.

Bài 3: Để trung hòa 6,72 gam axit cacboxylic y (no, đơn chức) cần 200 gam dung dịch 2,24%. Công thức của y là

A. ch3cooh.

Hì hì.

c2h5cooh.

c3h7cooh.

Câu 4. Chất nào không thể điều chế trực tiếp từ ch3cho:

A. c2h2.

Xem Thêm : Ví dụ về quan điểm toàn diện [Chi tiết 2023] – Luật ACC

ch3cooh.

c2h5oh.

ch3cooc2h3.

Câu 5. Hai chất x và y có cùng công thức phân tử c3h4o2. x phản ứng với caco3 tạo thành co2. y phản ứng với dung dịch agno3/nh3 để tạo thành ag. Các cấu trúc đơn giản thích hợp cho x và y là:

.,

A. ch2=chcooh, ohc-ch2-cho.

ch3ch2cooh, hcooch2ch3.

hcooch=ch2, ch3cooch3.

hcooch=ch2, ch3ch2cooh.

Câu 6: Yếu tố nào không làm tăng hiệu suất phản ứng este hóa giữa axit axetic và etanol?

A. Sử dụng axit sunfuric đặc làm chất xúc tác

Sản phẩm chưng cất este

Nồng độ axit hoặc cồn tăng

Lấy lượng rượu và axit bằng nhau

Câu 7: Tại sao axit thường có nhiệt độ sôi cao hơn ancol tương ứng?

A. Vì rượu không có liên kết hiđro nên axit có liên kết hiđro

Axit có liên kết hiđro mạnh hơn ancol

Vì khối lượng phân tử của axit lớn hơn

Vì axit có 2 nguyên tử oxi

Phần 8: Giấm là chất có nồng độ

A. 2% đến 5%

6% đến 10%

11% đến 14%

15% đến 18%

Bài 9: Chia 1 gam axit axetic thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: Trung hòa triệt để với 0,5 L dung dịch 0,4 M

Xem Thêm : 6 cách diễn đạt tiếng Anh vay mượn từ nước ngoài bạn nên biết

Phần thứ hai: dùng etanol thực hiện phản ứng este hóa thu được m gam este (giả sử hiệu suất phản ứng là 100%)

Vậy giá trị của m là:

A. 16,7 gam

17,6 gam

16,8 gam

18,6 gam

Câu 10. Có thể làm cách nào sau đây để tách một chất ra khỏi dung dịch chứa axit axetic và etanol?

A. Dùng caco3, chưng cất rồi phản ứng với h2so4

dùng caccl2, chưng cất rồi phản ứng với h2so4

Sử dụng na2o trước, sau đó h2so4

Dùng nah thì tác dụng với h2so4

Câu 11. Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của hcho.

A. Để sản xuất nhựa phenolic.

Được sử dụng trong sản xuất nhựa urê-formaldehyd.

Dùng để khử trùng, ngâm tiêu bản động vật.

Được sử dụng trong sản xuất axit axetic.

Câu 12. Cho 5,8 gam anđehit đơn chức x phản ứng hoàn toàn với ag2o (hoặc agno3) dư trong dung dịch nh3 đun nóng sinh ra m gam a. Hòa tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch axit nitric đặc thu được 4,48 L NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở PTC). Công thức của x là

A. c3h7cho.

c4h9cho.

Hì hì.

c2h5cho

………….

Bạn có thể tham khảo thêm tài liệu tại đây

thpt sóc trăng gửi các bạn hcho + agno3 + nh3 + h2o → ag + nh4no3 + (nh4)2co3 Biên soạn bởi thpt sóc trăng. Nội dung tài liệu giúp các bạn nắm được cách viết và cân bằng phương trình phản ứng khi hcho phản ứng với agno3/nh3, từ đó nhận biết được hiện tượng xảy ra sau phản ứng. và mở mang kiến ​​thức.

Các em có thể tham khảo thêm một số tài liệu liên quan, hữu ích trong quá trình học tập như: giải bài tập 12, giải toán lớp 12, giải bài tập vật lý lớp 12,….

Đăng bởi: thpt sóc trăng

Danh mục: Giáo dục

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button