Hỏi Đáp

Ý thức là gì? Vai trò của ý thức?

Khái niệm ý thức là gì

Video Khái niệm ý thức là gì

Ý thức theo định nghĩa của triết học Mác là một phạm trù song song với phạm trù vật chất. Vậy, ý thức là gì? Bản chất và chức năng của ý thức được thể hiện như thế nào? Vì vậy, để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn ý thức là gì? Ý thức là gì? Philu Huang xin gửi đến độc giả thông điệp qua bài viết sau:

Ý thức là gì?

Theo định nghĩa của Wikipedia về ý thức: “Theo định nghĩa của triết học Mác – Lê-nin, ý thức là một phạm trù song song với phạm trù vật chất. Vì vậy, ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ não con người, có tính chất biến đổi. và sáng tạo. Vật chất có mối quan hệ hữu cơ. ”

Ý thức tinh thần được định nghĩa là hình thức phản ánh tinh thần cao nhất chỉ tồn tại ở con người. Ý thức là sự phản ánh ngôn ngữ mà con người tiếp thu được trong quá trình tương tác với thế giới khách quan.

Ý thức theo định nghĩa của triết học Mác là một phạm trù song song với phạm trù vật chất. Vì vậy, ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ não con người, có tính thay đổi và sáng tạo. Ý thức có mối quan hệ hữu cơ với vật chất. ”

Từ định nghĩa trên, chúng ta có thể đưa ra một khái niệm chung: “Ý thức là thuộc tính có tổ chức cao (thuộc tính phản ánh) của hình thái vật chất của sự sống, tức là bộ não con người. Ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ não con người , với Corrective và creative “

Nguồn gốc của ý thức

Ngoài việc hiểu ý thức là gì , chúng ta cũng cần hiểu nguồn gốc của ý thức. Chủ nghĩa duy vật mácxít khẳng định ý thức có nguồn gốc tự nhiên và xã hội.

Nguồn tự nhiên

Nguồn gốc tự nhiên của ý thức có hai yếu tố không thể tách rời: bộ não con người và thế giới bên ngoài tác động lên bộ não con người.

– Bộ não con người

Bộ não con người là một dạng vật chất sống đặc biệt và có tổ chức cao, trải qua một quá trình tiến hóa sinh học và xã hội lâu dài. Ý thức là một thuộc tính của dạng vật chất cụ thể này. Ý thức phụ thuộc vào hoạt động của bộ não con người nên khi bộ não bị tổn thương thì hoạt động ý thức không diễn ra bình thường hoặc rối loạn.

Xem Thêm : D04 là khối gì? Các ngành, các trường tuyển sinh khối D04

-Ảnh hưởng của thế giới bên ngoài đến bộ não con người

Sự phản ánh là sự tái tạo các thuộc tính của một hệ thống vật chất này trong một hệ thống vật chất khác trong quá trình tương tác của chúng. Nói một cách ngắn gọn, phản ánh là ghi lại, chụp ảnh và kể lại một điều gì đó. Viết trên giấy là một sự phản ánh. Chụp ảnh cũng là một sự phản ánh.

Các thuộc tính phản xạ của não người được đề cập cụ thể trong phạm trù “ý thức”. Đó là sự phản ánh, ảnh hưởng của thế giới bên ngoài vào bộ não con người.

Nền tảng xã hội

Điều kiện quyết định, tức thời và quan trọng nhất để xuất hiện ý thức là tiền đề và nguồn gốc xã hội. Đó là lao động, tức là ý thức xã hội và ngôn ngữ.

– Lao động

Thông qua lao động, còn gọi là hoạt động nhận thức, nhằm cải tạo thế giới khách quan mà con người có thể phản ánh, hiểu biết nhiều bí mật của thế giới đó và nhận thức được thế giới này. thế giới này.

Nhưng không phải tự nhiên mà thế giới khách quan tác động vào bộ não con người để làm cho con người có ý thức. Ý thức có được chủ yếu do con người chủ động tác động trở lại thế giới khách quan, cải tạo nó, sáng tạo ra sản phẩm mới.

Do tác động tích cực đến thế giới khách quan, con người buộc các vật có thật (núi, rừng, sông, mỏ than, sắt, đồng …) phải bộc lộ tính chất, cấu tạo và quy luật của chúng. Những tiết lộ này tác động lên não người và hình thành ý thức của con người.

– Ngôn ngữ

Theo c. Nhãn, ngôn ngữ là vỏ vật chất của tư tưởng, là hiện thực trực tiếp của tư tưởng, nếu không có ngôn ngữ thì con người sẽ không có ý thức.

Xem Thêm : 99+ hình nền heo con dễ thương cho máy tính, laptop, điện thoại

Ngôn ngữ vừa là phương tiện giao tiếp vừa là công cụ để tư duy. Nhờ có ngôn ngữ, con người có thể khái quát hóa và trừu tượng hóa, tức là diễn đạt các khái niệm và phạm trù, suy nghĩ, tách mình ra khỏi những thứ tình cảm.

Cũng cảm ơn mọi người về ngôn ngữ, kinh nghiệm và kiến ​​thức được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bản chất của ý thức là gì?

Theo triết học Mác – Lênin, ý thức có nguồn gốc từ tự nhiên và xã hội. Vậy bản chất của ý thức là gì?

Ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào bộ não con người. Ý thức là hình ảnh của những thứ được tạo ra trong bộ não con người. Nhưng đây là sự phản ánh năng động, sáng tạo; sự phản ánh có chọn lọc, phản ánh những điều cơ bản nhất mà con người quan tâm nhất; một sự phản ánh không hoàn chỉnh nhưng cũng được sửa đổi trong bộ óc con người. Sự phản ánh của ý thức có thể là sự phản ánh trước hiện thực, có thể dự báo xu thế biến đổi của hiện thực; ý thức là ý thức của con người, nhưng con người là con người thực tế trong một xã hội cụ thể. Vì vậy, ý thức luôn mang bản chất xã hội.

Chủ nghĩa duy vật biện chứng về ý thức cho rằng thế giới khách quan được phản ánh vào bộ não con người thông qua ý thức, vì vậy bản chất của ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, là sự phản ánh thế giới khách quan. Ánh sáng đã tạo ra thế giới vật chất.

Vai trò của nhận thức

Chính vì ý thức của chúng ta mà con người chúng ta khác với động vật. Cụ thể, vai trò của nhận thức là gì?

Chức năng đầu tiên của ý thức là khẳng định vật chất là nguồn gốc khách quan và là cơ sở cho ý thức, còn ý thức chỉ là sản phẩm và là sự phản ánh thế giới khách quan trong nhận thức. Hành vi của con người phải bắt nguồn từ hiện thực khách quan, tôn trọng và hành theo thực tế khách quan.

Ý thức có vai trò tích cực đối với sự tác động của vật chất, đòi hỏi phải có phép biện chứng duy vật trong nhận thức và hoạt động. Ý thức con người cần nhận thức và vận dụng các quy luật khách quan. Thái độ chủ động, sáng tạo, chống thụ động, bị động.

Hiểu được vai trò của ý thức sẽ giúp chúng ta phát huy được tính năng động sáng tạo của bộ não con người và vai trò cải tạo thế giới quan của con người, khắc phục tính bảo thủ, thiếu sức sáng tạo của con người.

Trên đây là nội dung bài viết Nhận biết là gì? Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của Huang Piro.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button