Hỏi Đáp

Ngày Quốc khánh 2/9: Giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của bản Tuyên ngôn Độc lập

Lễ quốc khánh là ngày gì

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử tại Quảng trường Ba Đình, trịnh trọng tuyên bố trước thế giới về sự ra đời của một nước mới: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ). Hơn 2/3 thế kỷ đã trôi qua, nhiều chi tiết của bản tuyên ngôn đã được nghiên cứu và làm sáng tỏ trên nhiều lĩnh vực. Chúng ta càng thấy rõ hơn tư duy và tầm nhìn chiến lược vĩ đại của Người được thể hiện trong bản tuyên ngôn.

Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 là văn bản pháp lý đặt nền móng cho việc thành lập nước nhà nước pháp quyền Việt Nam với mục tiêu độc lập – tự do – hạnh phúc và sáng ngời. Sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng của dân tộc Việt Nam, do nhân dân xây dựng, nhân dân trị vì, nhân dân hưởng thụ. Ngoài ra, Tuyên ngôn độc lập còn góp phần vào sự nghiệp giải phóng loài người, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho các dân tộc bị đô hộ và bị áp bức trên thế giới.

Tuyên ngôn độc lập là một văn kiện lịch sử và là văn bản pháp lý quan trọng nhất ở nước ta. Với hệ thống luận cứ chặt chẽ, lập luận sắc bén, giọng nói hùng hồn, cơ sở pháp lý vững chắc đã khẳng định vững chắc chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước thế giới, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam và con đường đi lên của dân tộc ta. sự phát triển.

Nội dung Tuyên ngôn Độc lập đã được các nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu, làm rõ nhưng vẫn còn những luận điệu xuyên tạc, ông cố tình hỏi: Tại sao Chủ tịch Hồ Chí Minh lại dùng dấu ngoặc kép để mở đầu Tuyên ngôn Độc lập. Hai tuyên bố của Hoa Kỳ và Pháp?

Xem Thêm : Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác

Điều này cần được hiểu và giải thích rõ ràng.

Một trong số đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới được UNESCO trao tặng, đã nhắc đến hai văn kiện lịch sử này với sự trân trọng đặc biệt đối với trí tuệ vĩ đại của sự phát triển của Việt Nam. Nền văn minh nhân loại, Cách mạng Hoa Kỳ năm 1776 và Cách mạng Tư sản Pháp năm 1789 đã thắng lợi. Đây là những thành tựu văn hóa của nhân loại, là dấu mốc vĩ đại trong lịch sử nhân loại, là sự khẳng định các quyền cơ bản của con người. Đó là “quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” … “Con người sinh ra tự do, bình đẳng về quyền; phải luôn được tự do, bình đẳng về quyền. Đó là lý do tại sao. Đây là những tư tưởng rất tiến bộ có được thông qua ở Hoa Kỳ và Pháp. Điều này đã được khẳng định trong cả hai bản tuyên ngôn, dẫn đến kết luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm thể hiện sự đồng thuận và ủng hộ của quốc tế đối với cách mạng nhân dân Việt Nam.

Thứ hai, trên cơ sở và tiền đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945 của nhân dân Việt Nam là bước phát triển tiếp theo của con người và là mốc son trong quá trình phát triển của con người. Lịch sử giải phóng loài người khỏi các dân tộc bị áp bức, bóc lột. Cách mạng Việt Nam do Đảng Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là ngọn cờ đầu của cuộc đấu tranh và kiểu mẫu đầu tiên nhằm giải phóng nhân dân các nước thuộc địa nhỏ khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ và mới. minh dẫn bằng ví dụ.

Thứ ba, khi nghiên cứu kỹ hai bản tuyên ngôn của Hoa Kỳ và Pháp, chúng ta thấy rằng cả hai đều đề cao và khẳng định quyền con người: “Tất cả nam giới đều được tạo ra bình đẳng”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở rộng ý nghĩa của câu đó: Nhân dân các nước trên thế giới đều bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền hạnh phúc và quyền tự do. Bản tóm tắt thể hiện một ý tưởng lớn, một điểm quan trọng thể hiện tính ưu việt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đưa ra trong Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam. Đây là nội dung rất cơ bản, không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với nước ta, mà còn có ý nghĩa thời đại. Kể từ đó, các nước trên thế giới đã đấu tranh giành độc lập và các quyền dân tộc cơ bản.

Có thể thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh, với trình độ tiếng Anh và trí tuệ thiên tài, đã dịch và trích dẫn các tuyên ngôn của Hoa Kỳ và Pháp, nhưng đã bày tỏ quan điểm riêng của mình về quyền con người trong việc điều chỉnh và phát triển trên thực tế, tinh thần này đã cho đến nay đã được sử dụng tại Việt Nam được thể hiện và khẳng định trong tất cả các bản hiến pháp của

Xem Thêm : [TOP] 500+ Hình ảnh chúc buổi sáng vui vẻ, chào ngày mới an lành

Một đóng góp về lý thuyết và thực tiễn cho quyền con người nhằm mang lại sự tiến bộ và thích ứng cho sự phát triển của con người.

Hơn 70 năm sau, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 đã trở thành động lực to lớn đưa cả dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Dân tộc Việt Nam quyết tâm dùng tất cả tinh thần và sức lực, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập.

Với tinh thần đó, Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 70 năm qua. Hiện nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến hết sức phức tạp, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, toàn đảng và nhân dân cả nước ta đã và sẽ tiếp tục tiến lên sự nghiệp đổi mới toàn diện. Toàn bộ quốc gia. Cơ hội và thách thức cùng tồn tại.

Để tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn đảng, toàn quân, toàn quân phải cùng quyết tâm tăng cường sức mạnh đoàn kết. Cả nước đồng loạt đẩy mạnh công cuộc chấn chỉnh, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao đời sống nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ kiên quyết độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

bbt (hợp chất)

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Vậy là đến đây bài viết về Ngày Quốc khánh 2/9: Giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của bản Tuyên ngôn Độc lập đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn!

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button