Tin Tức

Top 5 Mẫu Bản Cam Đoan Khi Đăng Ký Hộ Tịch (Thông Tư 04/2020/Tt

Biểu mẫu cam đoan là biểu mẫu về thủ tục hành chính vừa được xettuyentrungcap.edu.vn cập nhật những mẫu mới nhất nhằm giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.Bản cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạoBản cam kết chấp hành nội quy công tyBản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh – sinh viên

Đơn cam đoan mới nhất

1. Mẫu cam đoan số 12. Mẫu cam đoan số 23. Mẫu Giấy cam đoan trong đăng ký hộ tịch

1. Mẫu cam đoan số 1

CT……………Số: 06/……CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————————— …………….., ngày ….. tháng ….. năm ……

Tôi/Công ty …………………….. cam đoan và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên.

Đang xem: Mẫu bản cam đoan

Cá nhân/Đại diện theo pháp luật của Công tyGiám đốc(ký ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi cam kết:Ghi rõ nội dung cam kết của cá nhân hoặc tổ chức bao gồm: Nội dung cam kết, thời gian thực hiện cam kết, đề nghị khác……..Ví dụ: Cam kết của pháp nhân về việc hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan nhà nước để nhằm mục đích giải thể như sau:1) Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước;2) Thanh lý mọi hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân;3) Chưa mở tài khoản tại bất kỳ ngân hàng nào;4) Thực hiện nghĩa vụ với người lao động;5) Không có nợ nần với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào./.

XEM THÊM:  Bài Nghe Tiếng Anh Lớp 5 Sách Mới, Tiếng Anh Lớp 5

2. Mẫu cam đoan số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcMẪU CAM KẾT……………, ngày….. tháng ……năm ……….Hôm nay, ngày……tháng…….năm…., tại……………địa chỉ………………………………………..

Xem thêm: Xem Lịch Tháng 1 Năm 2020 – Lịch Âm Thứ 2 Ngày 6 Tháng 1 Năm 2020

Chúng tôi gồm:1. CÔNG TY CỔ PHẦN…………………………………………………………………………………….ĐKKD số:………………………………………………………………………………………………………
BẢN CAM ĐOANKính gửi (1): ……………………………………………………….Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………………………………………………Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………………………Nơi cư trú (2):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Giấy tờ tùy thân (3): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Tôi xin cam đoan nội dung sau đây:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Để thực hiện thủ tục:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Tại (1):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã cam đoan nêu trên.

Xem thêm: Truyen Ngan – Cửu Bình: 9 Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản

Làm tại ………………….. , ngày …….. tháng …….. năm …………

Người cam đoan(ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chú thích:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button