Tin Tức

Mẫu Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Cơ Sở, Nghị Quyết Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2021

Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

1. Mẫu Nghị quyết Đại hội chi bộ là gì? 2. Mẫu nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-20223. Mẫu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 của VP Đảng ủy4. Mẫu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 trường Tiểu học5. Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020
Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 là mẫu bản nghị quyết được lập ra để ghi chép lại nội dung đại hội chi bộ. Mẫu nghị quyết nêu rõ những báo cáo của nhiệm kỳ trước, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới, nội dung quán triệt nghị quyết….

Đang xem: Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ cơ sở

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nghị quyết đại hội chi bộ tại đây.
Mẫu báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022Lời dẫn chương trình đại hội chi bộ

1. Mẫu Nghị quyết Đại hội chi bộ là gì?

Nghị quyết Đại hội chi bộ theo nhiệm kỳ là hình thức văn bản quyết định về những vấn đề cơ bản sau khi được bàn bạc, thông qua bằng biểu quyết theo đa số, biểu thị ý kiến của ban chi ủy nhiệm kỳ, tổng kết nhiệm kỳ cũ và đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cụ thể có tính khả thi để tổ chức thực hiện cho nhiệm kỳ mới.

Xem thêm: Giải Bài Tập Trong Sách Giáo Khoa Toán 7, Giải Toán 7 Tập 1, Tập 2 Phần Đại Số + Hình Học

2. Mẫu nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

ĐẠI HỘI CHI BỘ ……………………….

Xem thêm: Tử Vi Năm 2017 Tuổi Tân Mùi Năm 2017 Cho Tuổi Tân Mùi, Tử Vi Năm 2017 Tuổi Tân Mùi 1991 Nam Mạng

NHIỆM KỲ 2020 – 2022*****ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…….., ngày …. tháng …… năm 2019

Kính thưa: – Đ/c ………………, đại diện Đảng ủy………….- Toàn thể Đại hội,Đại hội Chi bộ……………………….., nhiệm kỳ 2020 – 2022 họp từ ngày …….. đến ngày …………….; Đại hội triệu tập …………. đảng viên, đạt tỷ lệ 100%; Đại hội thống nhất quyết định thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:1/- Về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Chi bộ (những mặt làm được và chưa làm được, nguyên nhân ưu điểm, hạn chế, rút ra kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư, Phó Bí thư hoặc Chi ủy đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị).Đại hội đã thảo luận quyết định xây dựng phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cụ thể có tính khả thi để tổ chức thực hiện cho nhiệm kỳ 2020 – 2022………………………2/- Thống nhất thông qua biểu quyết một số chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2020 – 2022 như sau:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3/- Đại hội công nhận kết quả bầu cử các đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư hoặc cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, có đủ tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ và khả năng lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong thời gian tới.- Đại hội thống nhất giao nhiệm vụ cho Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ hoặc cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.Đại hội kết thúc lúc ……………… giờ cùng ngày.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button