Tin Tức

Mẫu Nộp Thuế Môn Bài 2016 Áp Dụng Từ 01/01/2017, Hướng Dẫn Kê Khai Thuế Môn Bài Năm 2016

*
*
*
*

Download mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo NĐ 139 tại đây: to-khai-thue-mon-bai-theo-nd-139

2. Hướng dẫn các chỉ tiêu trên tờ khai lệ phí môn bài

<01> Kỳ tính lệ phí: Ghi năm nộp lệ phí môn bài

<02> Lần đầu: Nếu là lần đầu đánh dấu “x”

<03> Bổ sung lần thứ: Nếu là doanh nghiệp đã kê khai từ năm trước, lần thứ mấy thì viết vào.

Đang xem: Mẫu nộp thuế môn bài 2016

<04> Người nộp lệ phí: Ghi tên công ty nộp lệ phí môn bài.

– Nếu là chi nhánh ở khác Tỉnh, Thành phố với trụ sở chính, thì phải nộp thuế môn bài tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động và ghi theo tên chi nhánh.

<05> Mã số thuế: Ghi mã số thuế của Công ty.

<07> Quận/huyện: Dựa vào địa chỉ của công ty để ghi

<08> Tỉnh/Thành phố: Dựa vào địa chỉ của công ty để ghi.

<09> Điện thoại: Ghi số điện thoại của Công ty

Từ chỉ tiêu <12> đến <20> là dành cho đại lý thuế, nên bạn bỏ qua phần này:

<12> Đại lý thuế (nếu có) :………….. Bỏ qua

<13> Mã số thuế: …………………………………….

<15> Quận/huyện: ………………. <16> Tỉnh/Thành phố: …………………

<20> Hợp đồng đại lý thuế số:………………………….ngày ………………………..

Xem thêm: Cách Dạy Zoom Hiệu Quả Nhất, Cách Sử Dụng Zoom Giảng Dạy Online Hiệu Quả Nhất

* <21> Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm: (đánh dấu “X” nếu có)

– Nếu doanh nghiệp lập khai tờ khai lần đầu trong năm tính thuế thì không cần đánh dấu chỉ tiêu này.

– Nếu doanh nghiệp trong năm có phát sinh bổ sung khai và nộp thuế môn bài cho cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc diện Người nộp thuế phải khai và nộp thuế môn bài thì đánh dấu (x) vào ô này.

Ghi các chỉ tiêu trong bảng:

<22> Người nộp lệ phí môn bài: Ghi giống chỉ tiêu <04>.

Ghi các cột tương ứng như sau:

Cột “Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu”: Ghi theo số vốn đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư tính đến thời điểm 31/12 năm trước. Nếu là cơ sở mới thành lập thì là số vốn đăng ký khi thành lập.Cột “Mức lệ phí môn bài” ghi theo mức tương ứng với mức vốn đăng ký quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

*

<23> Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương (ghi rõ tên, địa chỉ):

– Nếu là trụ sở chính nộp thuế môn bài thì ghi các chi nhánh, nhà máy, xưởng sản xuất, cửa hàng, địa điểm kinh doanh… hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính.– Nếu là chi nhánh ở khác địa phương cấp tỉnh với đơn vị chính thì ghi các cửa hàng, cơ sở kinh doanh… hạch toán phụ thuộc chi nhánh (nếu có), đồng thời ghi đầy đủ vào các cột tương ứng.

Xem thêm: Lễ Ký Kết Thỏa Thuận Hợp Tác, Phát Triển Nguồn Nhân Lực Giữa

<24> Tổng số lệ phí môn bài phải nộp: Ghi tổng số tiền phải nộp.

Các bạn thực hiện kê khai trên phần mềm HTKK rồi xuất ra file XML nộp cho cơ quan thuế hoặc kê khai trực tuyến. Chúc các bạn làm tốt việc kê khai lệ phí môn bài cho doanh nghiệp mình!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page