Mẫu xác nhận đảng viên nơi cư trú

Mẫu phiếu dìm xét Đảng viên địa điểm cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW là gì? Mẫu phiếu dấn xét Đảng viên chỗ trú ngụ gồm hầu như nội dung nào? Mời bạn đọc cùng xem thêm chi tiết nội dung bài viết dưới đây nhằm nắm rõ hơn nhé.

Bạn đang xem: Mẫu xác nhận đảng viên nơi cư trú


Mẫu phiếu dìm xét đảng viên khu vực cư trú bắt đầu nhất

1. Định nghĩa mẫu mã phiếu nhận xét Đảng viên địa điểm trú ngụ là gì?1. Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi trú ngụ theo Quy định 213-QĐ/TW3. Mẫu phiếu dìm xét Đảng viên khu vực cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW 

1. Định nghĩa chủng loại phiếu nhấn xét Đảng viên chỗ trú ngụ là gì?

Mẫu phiếu dấn xét Đảng viên vị trí trú ngụ theo Quy định 213-QĐ/TW là mẫu mã nhận xét đảng viên nơi trú ngụ của các bỏ ra cỗ đại lý nhấn xét về bài toán sinc hoạt Đảng của Đảng viên tại địa điểm cư trú. Mẫu nêu rõ hầu như dấn xét về hoạt động của Đảng viên với gia đình Đảng viên tại khu vực trú ngụ.
Phiếu thừa nhận xét Đảng viênPhiếu xin chủ ý bỏ ra ủy khu vực cư trúBản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

1. Mẫu phiếu nhấn xét Đảng viên chỗ trú ngụ theo Quy định 213-QĐ/TW


ĐẢNG BỘ.....................................ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) ………………………...….*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM………...,ngày..............tháng..........năm...............
PHIẾU XIN Ý KIẾNChi ủy khu vực cư trúKính gửi:.............................Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 0một năm 20trăng tròn của Bộ Chính trị về trách rưới nhiệm của đảng viên vẫn công tác liên tục giữ lại mối liên hệ cùng với tổ chức đảng cùng quần chúng nơi trú ngụ.Đảng ủy/bỏ ra bộ.....................................................................trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xem về đảng viên……….

Xem thêm: Xem Tử Vi Tuổi Ngọ Năm 2017 Nữ Mạng (1954), Xem Tử Vi Tuổi Giáp Ngọ Nam Mạng Năm 2017

..........................................................................................................tại nơi cư trú (theo mẫu mã gửi kèm).T/M ĐẢNG UỶ (CHI ỦY) (Ký, đóng lốt, ghi rõ họ với tên)

ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤNCHI BỘ……………………………………..*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM................,ngày................tháng...........năm.............
PHIẾU NHẬN XÉTđảng viên sẽ công tác làm việc thường xuyên duy trì côn trùng liên hệ cùng với tổ chức triển khai đảng và quần chúng địa điểm cư trúChi ủy sau khi họp cùng với ban công tác làm việc mặt trận thôn, bản, khu vực người dân, tổ dân phố thống độc nhất thừa nhận xét đến đảng viên.....................................................................nlỗi sau:1. Nêu gương về phẩm chất bao gồm trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống và phát huy mục đích tiền phong, gương chủng loại của bạn cán bộ, đảng viên trước quần chúng. # địa điểm trú ngụ.Nêu gương tốt☐Nêu gương☐Chưa nêu gương☐
2. Gương mẫu thực hiện nhiệm vụ công dân; tulặng truyền, vận động gia đình với quần chúng. # trên địa phận cư dân triển khai những nhà trương, đường lối của Đảng, chính sách, điều khoản của Nhà nước và những điều khoản của địa pmùi hương vị trí trú ngụ. Tmê say gia và vận động gia đình tsi mê gia những cuộc tải, những phong trào thi đua vày địa phương phát hễ.Gương mẫu đi đầu☐Gương mẫu☐Chưa gương mẫu☐
3. Tđắm đuối gia tương đối đầy đủ, tráng lệ và trang nghiêm các buổi họp định kỳ và tích cực và lành mạnh tsi gia các buổi họp không giống vày cung cấp ủy địa điểm trú ngụ triệu tập; tđắm đuối gia những cuộc họp của dân chúng nơi cư trú.Ttê mê gia đầy đủ☐Tmê mẩn gia gần đầy đủ☐Không tyêu thích gia☐
4. Thường xuyên ổn giữ lại mọt tương tác với bỏ ra ủy, trưởng làng, bạn dạng, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác trận mạc chỗ trú ngụ nhằm thâu tóm tình hình nhân dân; phản ánh đều chủ kiến của quần chúng cho tới cơ quan có thẩm quyền. Tích rất tđắm đuối gia góp chủ kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở chỗ cư trú về những các bước tầm thường của địa phương thơm, nhất là mọi sự việc ức chế sinh sống xã, bạn dạng, tổ dân phố.Thường xulặng, tích cực☐Thường xuyên☐Chưa thường xuyên xuyên☐
5. Tuyên truyền, đi lại dân chúng tđắm đuối gia góp ý xây dựng Đảng, xây đắp tổ chức chính quyền ở cơ sở; đo lường và tính toán cán bộ, đảng viên trong câu hỏi tu chăm sóc, tập luyện đạo đức nghề nghiệp, lối sống và thực hiện trách rưới nhiệm nêu gương. Vận hễ mái ấm gia đình cùng quần chúng tạo ra mối quan hệ đính thêm bó cấu kết, thành lập đời sống văn hóa truyền thống nghỉ ngơi khu vực người dân.

Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Kiến Thức Chung Thi Công Chức Xã, Phường, Thị Trấn Năm 2020

Rất tích cực☐Tích cực☐Chưa tích cực☐
6. Đề nghị cấp cho ủy các đại lý nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc cẩn thận xử lý theo lý lẽ đối với đảng viên không triển khai xuất sắc.Biểu dương☐Không đề nghị☐Xem xét xử lý☐
7. Nhận xét khácXÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN(Ký tên, đóng vệt, ghi rõ bọn họ cùng tên)T/M CHI BỘ(Ký, ghi rõ bọn họ cùng tên)

Phiếu dấn xét Đảng viên Mẫu phiếu thừa nhận xét Đảng viên Mẫu phiên bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt vị trí cư trú Bản từ kiểm điểm đảng viên sinc hoạt khu vực cư trú Bản nhận xét Đảng viên dự bị Mẫu dìm xét Đảng viên dự bị

Chuyên mục: Tin Tức