Hỏi Đáp

Mg no3 2 là chất điện li mạnh hay yếu – aryannations88.com

Mg no3 2 là chất điện li mạnh hay yếu

lớp 1 lớp 2

lớp 2 – kết nối tri thức

Lớp 2 – Tầm nhìn sáng tạo

Lớp 2 – Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách tiếng Việt

Sách giáo khoa

Sách/Sổ bài tập

Câu hỏi kiểm tra

Sách giáo khoa

Sách/Sổ bài tập

Câu hỏi kiểm tra

Lớp 6 – Kết nối kiến ​​thức

Lớp 6 – Tầm nhìn sáng tạo

Lớp 6 – Cánh diều

Sách/Sổ bài tập

Câu hỏi kiểm tra

Chủ đề và trắc nghiệm

Sách giáo khoa

Sách/Sổ bài tập

Câu hỏi kiểm tra

Chủ đề và trắc nghiệm

Sách giáo khoa

Sách/Sổ bài tập

Câu hỏi kiểm tra

Chủ đề và trắc nghiệm

Sách giáo khoa

Sách/Sổ bài tập

Câu hỏi kiểm tra

Chủ đề và trắc nghiệm

Sách giáo khoa

Sách/Sổ bài tập

Câu hỏi kiểm tra

Chủ đề và trắc nghiệm

Sách giáo khoa

Sách/Sổ bài tập

Câu hỏi kiểm tra

Chủ đề và trắc nghiệm

Sách giáo khoa

Sách/Sổ bài tập

Câu hỏi kiểm tra

Chủ đề và trắc nghiệm

Ngữ pháp tiếng Anh

lập trình java

Phát triển web

lập trình c, c++, python

Cơ sở dữ liệu

Chủ đề: Điện

Phương trình điện ly-chất điện ly-nồng độ ion trong dung dịch

Tôi. Giải pháp

– Viết phương trình chất điện li mà bạn đang xem: mg no3 2 là chất điện li mạnh hay yếu

– Tìm số mol phân tử hoặc số mol ion.

– Áp dụng công thức tính nồng độ ion.

Hai. Ví dụ

Bài 1: cho các chất sau: nacl; agno3; glucozơ; glixerol; nhôm(oh)3; fe(oh)2; hno3.

Phân biệt chất điện li mạnh, chất điện li yếu và chất không điện li? Viết phương trình điện li của chất (nếu có).

Trả lời

– Chất điện li mạnh: nacl; cuso4; năng lượng; mg(no3)2; (nh4)3po4; agno3; hno3.

Phương trình điện phân:

nacl → na+ + cl-

cuso4 → cu2+ + so42-

naoh → na+ + oh-

mg(no3)2 → mg2+ + 2no3-

(nh4)3po4 → 3nh4+ + po43-

agno3 → ag+ + no3-

hno3 → h+ + no3-

——chất điện li yếu: hf; canxi hiđro photphat; h2co3; ch3cooh; nhôm(oh)3;

Phương trình điện phân:

Xem Thêm : Trạng từ chỉ tần suất: Cách học và Sử dụng hiệu quả – aland.edu.vn

hf h+ + f-

ch3cooh ch3coo- + h+

h3po4 ⇌ h+ + h2po4-

al(oh)3 al3+ + 3oh-

h2po4- h+ + hpo42-

h2co3 h+ + hco3-

hpo42- h+ + po43-

hco3- h+ + co32-

fe(oh)2 fe2+ + oh-

– Chất không điện giải: Glucose; Glycerol; Ethanol.

Bài tập 2: Tính nồng độ mol/lít của các ion có trong dung dịch sau:

a.Hòa tan 4,9g h2so4 vào nước được 200ml dung dịch.

b.Trộn 500 ml dd nah 1 M với 200 ml dd nah 30% (d = 1,33 g/ml).

c.Trộn 200ml dd ca(no3)2 0,5m với 300ml dd kno3 2m.

d.Trộn 100 g dung dịch fe2(so4)3 4% (d=1,25 g/ml) với 120 ml dung dịch fecl3 0,1M. Xem thêm: chân ai là j – chân ai nghĩa là gì

e.hno2 giải được 1 m, biết α=1,2%.

Trả lời

a) Số mol h2so4 là: nh2so4 = 4,9/98 = 0,05 mol

cm(h2so4) = 0,05/0,2 = 0,25 (m)

Phương trình điện phân: h2so4 → 2h+ + so42-

Nồng độ ion trong dung dịch là: = 0,5 m; = 0,25 m

b) 500 ml dd nah 1 m có nồng độ mol là 0,5 mol

200 ml dd nah 3% (d = 1,33 g/ml) có số mol là: 3.200.1.33/40.100 = 0.2 mol

Xem Thêm : Môi trường là gì và phân tích yếu tố môi trường tự nhiên

Nồng độ của nah sau khi trộn là: (0,5+0,2)/(0,5+0,2) = 0,1(m)

Phương trình điện phân: nah → na+ + oh-

Nồng độ ion trong dung dịch là: = 0,1 m; = 0,1 m

c) Số mol ca(no3)2 là: nca(no3)2 = 0,5,0,2 = 0,1 mol

Phương trình điện phân: ca(no3)2 → ca2+ + 2no3-

Số mol của kno3 là: nkno3 = 0,3.2 = 0,6 mol

Phương trình điện li: kno3 → k+ + no3-

Nồng độ các ion trong dung dịch sau khi pha trộn là:

= 0,1/0,5 = 0,2 mét; = 0,6/0,5 = 1,2 mét; = (0,2+0,6)/0,5 = 1,6 mét

d) Số mol của fe2(so4)3 là: nfe2(so4)3 = 4.100/100.400 = 0,01 (mol)

Thể tích của 100 gam dung dịch 4% fe2(so4)3 là v = 100/1,25 = 80 ml

Phương trình điện phân: fe2(so4)3 → 2fe3+ + so42-

Số mol của fecl3 là: nfecl3 = 0,12.0,1 = 0,012 (mol)

Phương trình điện phân: fecl3 → fe3+ + 3cl-

Nồng độ ion trong dung dịch sau khi pha trộn là:

= 0,32/0,2 = 1,6m; = 0,01/0,2 = 0,05m; = 0,036/0,2 = 0,18m

Phương trình điện phân:

hno2 h+ + no2-

Ban đầu: 1 0 0 m

Chất điện phân: 1.α → α → α m

Khi đó: 1-α → α → α m

Nồng độ ion trong dung dịch là: = 0,012 m; = 0,012 m

Chỉ còn 250k khóa học bất kỳ, aryannations88.com ủng hộ đại dịch covid

Đăng ký Teens 2k4 Best Khóa 11 tại khoahoc.aryannations88.com

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Vậy là đến đây bài viết về Mg no3 2 là chất điện li mạnh hay yếu – aryannations88.com đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn!

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Back to top button