Ngày tốt tháng 1 năm 2019

Để giúp khách hàng dễ dãi trong câu hỏi coi ngày tốttháng 1 năm 2019 cũng giống như tiện lợi vào câu hỏi so sánh các ngày hồi tháng 1/2019 với nhau. Chúng tôi đang tổng hợp vớ một ngày dài đẹp mắt trong thời điểm tháng 12019 cũng tương tự chỉ dẫn những ngày không giỏi vào thời điểm tháng.

Trong trường vừa lòng quý bạn không nên coi ngày giỏi mon một năm 2019 tuyệt xem ngày đẹp tháng một năm 2019 cũng chính vì sẽ gồm ý định triển khai các bước vào một trong những ngày cụ thể vào thời điểm tháng 1, quý các bạn sung sướng tìm đến ngày tương xứng với lựa chọn coi cụ thể hoặc chọn công cụ Xem ngày tốt xấu để xem một ngày cụ thể.
Bạn đang xem: Ngày tốt tháng 1 năm 2019

Xem ngày giỏi tháng 2 năm 2019


Xem ngày tốt mon 3 năm 2019


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng chuẩn biết tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 1 NĂM 2019


Lịch dương

1

Tháng 1


Lịch âm

26

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, tháng Giáp Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 1


Lịch âm

27

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng Giáp Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 1


Lịch âm

28

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, mon Giáp Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 1


Lịch âm

29

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, tháng Giáp Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kyên ổn mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 1


Lịch âm

30

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, mon Giáp Tý, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 1


Lịch âm

1

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (klặng đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 1


Lịch âm

2

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Giáp Thìn, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 1


Lịch âm

3

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 1


Lịch âm

4

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 1


Lịch âm

5

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Đinc Mùi, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 1


Lịch âm

6

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 1


Lịch âm

7

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 1


Lịch âm

8

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tkhô giòn long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 1


Lịch âm

9

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minch mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 1


Lịch âm

10

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 1


Lịch âm

11

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 1
Xem thêm: Bài 3: Trung Quốc (Trang 12, Lý Thuyết Lịch Sử 11 Bài 3: Trung Quốc

Lịch âm

12

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 1


Lịch âm

13

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 1


Lịch âm

14

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 1


Lịch âm

15

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinch Tỵ, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 1


Lịch âm

16

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 1


Lịch âm

17

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 1


Lịch âm

18

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 1


Lịch âm

19

Tháng 12


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 1


Lịch âm

20

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh khô long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 1


Lịch âm

21

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minch đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 1


Lịch âm

22

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 1


Lịch âm

23

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 1


Lịch âm

24

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 1


Lịch âm

25

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinch Mão, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kyên đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

31

Tháng 1


Lịch âm

26

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Ất Sửu, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đấy là tổng đúng theo ngày tốt mon một năm 2019 cơ mà chúng tôi mong mỏi gửi cho chúng ta. Tuy nhiên, một ngày giỏi cũng chỉ phù hợp với một vài tuổi cũng giống như các công việckhác biệt. Thế nên, khi nắm bắt được ngày tốt xấu trong thời điểm tháng 1/2019 thì bạn cần tra cứu: xem ngày tốt thích hợp tuổi để có hiệu quả chi tiết và đúng đắn độc nhất cho bạn.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày giỏi mon 1năm 2021 ♦Ngày tốt mon 7năm 2021

♦Ngày giỏi tháng hai năm 2021 ♦Ngày tốt mon 8 năm 2021

♦Ngày tốt mon 3 năm 2021 ♦Ngày tốt mon 9 năm 2021

♦Ngày xuất sắc tháng 4 năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 10 năm 2021

♦Ngày giỏi mon 5 năm 2021 ♦Ngày tốt mon 1một năm 2021

♦Ngày tốt tháng 6năm 2021 ♦Ngày tốt mon 12 năm 2021


Xem phong thủy 2021
*
Slặng điện thoại cảm ứng có phải là thứ phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi số lượng vào hàng syên ổn Smartphone đều với đầy đủ năng lượng riêng biệt, tùy thuộc vào lẻ loi từ bỏ của dãy số cơ mà Syên ổn Smartphone hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới bạn theo phía tốt (Cát) hay xấu (hung)
*
Dùng tởm dịch lựa chọn sim tử vi phong thủy xuất sắc đến 4 đại nghiệp đời người!
Bằng đều lưu ý quẻ dịch syên xuất sắc mang lại 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể chọn dãy syên ổn tử vi phong thủy phù hợp tuổi thỏa ước muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duim nhà đạo xuất xắc giải hòa vận hạn
*
Tìm hiểu về Sao Tdiệt vào 12 cung hoàng đạo
*
Tìm gọi về Sao Kyên trong 12 cung hoàng đạo
*
Các nhiều loại cung là gì? Sự thật về 4 Ngulặng tố với 3 Nhóm tính chất
*
Điểm lưu ý 12 cung hoàng đạo khi yêu thương với ma thuật trường đoản cú sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để biết mình ở trong cung hoàng đạo như thế nào với tín hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo nhằm kiếm tìm một phần hai phù hợp của bạn
*
Điểm sáng tính giải pháp 12 cung hoàng đạo phái mạnh bạn nữ gợi cảm nhất
*
Thiên Bình với Song Tử có nên hai bạn trẻ trung ương đầu ý vừa lòng giành cho nhau?
*
Giải mã bản thứ sao cá thể cùng Hướng dẫn phát âm phiên bản đồ dùng sao miễn phí


Xem thêm: Chuyên Đề Phương Trình Bậc Hai Và Định Lý Viet Violet, Chuyên Đề Hệ Thức Viét Ôn Thi Vào 10

*
Tính biện pháp cung Thiên Bình nam giới cô gái gồm điểm gì quan trọng đặc biệt với thu hút?

Xem ngày giỏi xấu


Chuyên mục: Tin Tức