Nghị quyết chuyển đảng chính thức của đoàn thanh niên

Nghị quyết đề nghị thừa nhận đảng viên bao gồm thức

Nghị quyết ý kiến đề nghị thừa nhận đảng viên chính thức Mẫu 12C-KNĐ là biểu mẫu phía bên trong làm hồ sơ công nhận đảng viên dự bị lên thành đảng viên xác nhận. Nghị quyết đã đưa ra phần lớn thừa nhận xét ưu, điểm yếu chủ yếu của đảng viên dự bị, đối chiếu cùng với giải pháp cùng điều lệ của Đảng để công nhận đảng viên thừa nhận.Biên phiên bản họp tổ công đoàn đề xuất thừa nhận đảng viên bao gồm thứcBiên bản họp công đoàn thành phần ý kiến đề nghị thừa nhận đảng viên chủ yếu thứcBiên phiên bản họp ban chấp hành liên chi đoàn kiến nghị thừa nhận đảng viên chính thức


Bạn đang xem: Nghị quyết chuyển đảng chính thức của đoàn thanh niên

Mời các bạn xem thêm Mẫu nghị quyết ý kiến đề nghị công nhận đảng viên chính thức

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀNTRƯỜNG ....................................Số: ..............-NQ/ĐTNĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINHTP.. hà Nội, ngày .... mon .... năm 20.......

NGHỊ QUYẾTĐề nghị thừa nhận đảng viên chính thức

Kính gửi: Chi uỷ: ............................................................................Đảng uỷ Trường .............................................................- Cnạp năng lượng cđọng Điều 5, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản cả nước về quyền lợi và nghĩa vụ của Ban chấp hành đoàn đại lý ý kiến đề nghị xét, thừa nhận đảng viên xác nhận.- Xét nghị quyết của chi đoàn ....................................................................- Ban Thường vụ Đoàn TNCS Sài Gòn Trường ................................. họp ngày ............. mon ............... năm ................ dấn thấy:


Xem thêm: Cách Dạy Uống Nước Đúng Cách, Uống Nước Đúng Cách Mỗi Ngày: Bao Nhiêu Là Đủ

Đảng viên dự bị ....................................................................................... có:Những ưu, lỗi chính:(Về phẩm chất bao gồm trị; đạo đức nghề nghiệp, lối sống; năng lực công tác; dục tình quần chúng)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Đối chiếu cùng với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đề nghị bỏ ra bộ, đảng ủy xét, thừa nhận đảng viên dự bị ............................................................ trở thành đảng viên bằng lòng, với việc tán thành của ....... sum họp (đạt ......%) so với tổng số; số ko đống ý ........ sum họp, cùng với lý do ..........................................Ban Thường vụ Đoàn ngôi trường ......................... report chi bộ, đảng uỷ xét, ý kiến đề nghị công nhận đảng viên dự bị ................................................... biến đảng viên đồng ý của Đảng cộng sản toàn quốc.


Xem thêm: Trường Trung Cấp Đông Dương

Biên phiên bản họp công đoàn phần tử ý kiến đề nghị thừa nhận đảng viên chấp thuận Mẫu 12G - KNĐ Bản dấn xét Đảng viên dự bị Mẫu nhận xét Đảng viên dự bị
*
Mẫu bạn dạng kiểm điểm đảng viên chuyển sinch hoạt Đảng Bản kiểm điểm cho đảng viên Biên phiên bản họp ban chấp hành liên chi đoàn kiến nghị thừa nhận đảng viên chấp nhận Mẫu 12B - KNĐ

Chuyên mục: Tin Tức