Hỏi Đáp

Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân – Luật ACC

Nghia vu bao ve to quoc

Mời các bạn đón đọc những bài viết dưới đây để hiểu rõ trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân.

1. Tại sao phải bảo vệ đất nước?

Việt Nam trải qua 4000 năm văn hiến dựng nước và giữ nước. Để được sống trong hòa bình hôm nay, nhân dân ta đã trải qua biết bao năm tháng lịch sử anh hùng dân tộc. Nền độc lập và tự do của Việt Nam đã được mua bằng máu và nước mắt qua nhiều cuộc chiến tranh và đấu tranh chống lại những kẻ xâm lược cực đoan. Dân tộc ta đã hun đúc truyền thống đoàn kết, anh dũng, kiên cường, trí tuệ, sáng tạo với tinh thần khát vọng độc lập, tự lực, tự cường trong quá trình dựng nước và giữ nước đầy gian khổ, hy sinh. Ươm mầm nhân tài bảo vệ Tổ quốc trong những năm qua.

Non sông ngàn năm Việt Nam do các bậc vua anh hùng, ông cha anh hùng gây dựng và gìn giữ. Là người Việt Nam, ai cũng có lòng tự hào dân tộc và lòng yêu nước sâu sắc. Đây là nghĩa vụ, tình cảm, trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mọi nạn nhân mất máu. Đó là điều tự nhiên, không thể tránh khỏi. Đúng như Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Anh hùng, vua chúa có công dựng nước, chú cháu cùng nhau bảo vệ non sông”. Các thế hệ người Việt Nam phải ra sức giữ gìn, xây dựng, bảo vệ và phát triển Tổ quốc để Tổ quốc thân yêu ngày càng giàu đẹp, trường tồn, đó là mệnh lệnh thiêng liêng của đất nước, của dân tộc.Ngoài ra, Việt Nam nằm ở rìa phía Đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm Đông Nam Á. biên giới phía Bắc của Trung Quốc. Phía tây giáp Lào và Campuchia. Phía đông và nam giáp biển Hoa Đông. Vùng biển của nước tôi tiếp giáp với các nước Trung Quốc, Campuchia, Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, Thái Lan và các nước khác. Vị trí địa lý của Việt Nam rất đặc biệt và quan trọng. Nước ta nằm trong khu vực Đông Nam Á, một khu vực giàu sức sống, rất nhạy cảm với những biến động chính trị thế giới và có vị trí đặc biệt quan trọng. Vì vậy, chúng ta luôn bị các thế lực thù địch xâm lược, phá hoại. Điều đó rất quan trọng và cần thiết để bảo vệ đất nước.

Xem Thêm : Soạn bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt | Ngắn nhất Soạn văn 12

Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao cả của công dân. Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng bất khả xâm phạm. Mọi âm mưu, hành động gây nguy hại đến độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sẽ bị trừng trị theo pháp luật. Trong Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh nêu rõ: “Nước Việt Nam được hưởng quyền tự do, độc lập và thực tế đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết tâm bảo vệ quyền hưởng tự do, độc lập với tất cả tinh thần và sức lực của mình”. sức lực, tính mạng và của cải… Có thể thấy, bảo vệ Tổ quốc là vô cùng quan trọng, là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao cả của mỗi công dân Việt Nam.

Bao Ve To Quoc L

2. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân Việt Nam

Hiến pháp 2013 quy định rõ nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân, Điều 44 quy định: “Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Tội phản quốc là tội nặng nhất”. Điều 45 quy định: “Có nghĩa vụ của công dân để bảo vệ Tổ quốc. Nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao cả. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, “công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ Tổ quốc an ninh, trật tự, an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc về sinh hoạt công vụ” (Điều 46). Điều khoản này đã kế thừa Hiến pháp năm 1992, quy định rõ hơn nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc.

Hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu đó đã góp phần nâng cao thế và lực về mọi mặt của đất nước, đồng thời ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Ngoài ra, còn góp phần quan trọng vào việc kiên quyết củng cố độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện để đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi đó, nước ta cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức to lớn. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay không chỉ là chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự lao động bình yên của nhân dân và sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. hồi sinh. Vì vậy, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, thanh niên xung kích. Anh dũng, những người pháo thủ luôn đảm đang, canh giữ vẹn toàn từng tấc đất, tấc biển quê hương. Đây là biểu hiện cụ thể của tinh thần yêu nước của lớp trẻ đương thời.

Xem Thêm : Cách đăng nhập, xem điểm học sinh trên eNetViet đơn giản

Luật nghĩa vụ quân sự cũng ghi nhận bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân. Biểu diễn nghĩa vụ quân sự được hiểu là nghĩa vụ nhập ngũ, trừ các cuộc biểu diễn thay cho nghĩa vụ quân sự, nhưng đều có mục đích chung là bảo vệ Tổ quốc. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc được quy định rõ ràng trong các bộ luật như quân đội, an ninh, công an, mật mã… làm cơ sở pháp lý, khẳng định ý thức trách nhiệm của công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác, trong triển khai xây dựng, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, yêu cầu về sự công bằng là vấn đề phải thường xuyên được quan tâm, một số vấn đề phải biểu quyết hoặc dự thảo. Hãy sử dụng ý kiến ​​của mọi người trước khi đưa ra quyết định.

Trong thời gian qua, trước tình hình quốc tế và trong nước tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến phức tạp, nhất là về vấn đề chủ quyền biển, đảo, đòi hỏi toàn dân phải nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ. Có ý kiến ​​cho rằng, trong nước cần điều chỉnh các đối tượng công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây là vấn đề có ý nghĩa tích cực, nhằm không ngừng bảo đảm sức mạnh bảo vệ Tổ quốc và được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự trong thời kỳ đất nước hòa bình, ổn định, yêu cầu về biên chế lực lượng vũ trang, đời sống ngày càng được cải thiện, quyền công dân được mở rộng cũng đòi hỏi phải đánh giá lại thực hành nghĩa vụ quân sự. Làm tròn nghĩa vụ công dân, trong đó có nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Vì vậy, cần có hướng dẫn để đảm bảo công bằng kể cả những người có hoàn cảnh khác nhau không cần thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng có điều kiện sống tốt đều phải đóng góp vật chất cho cộng đồng. quốc phòng. Việc tuyển quân đối với những công dân đủ tiêu chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng tạo điều kiện thuận lợi cho công dân do rút ngắn thời gian thực hiện nghĩa vụ theo thời hạn khóa học và bảo lưu nghĩa vụ còn lại. làm việc chăm chỉ mà không làm gián đoạn quá trình học tập của họ.

Đồng thời, một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là lực lượng dân quân tự vệ. Đây là lực lượng vũ trang quần chúng không tách rời lao động sản xuất, luôn sẵn sàng chiến đấu, phục vụ tốt, chiến đấu giỏi, bảo vệ địa phương, cơ sở. và chính phủ, và bảo vệ an ninh quốc gia. Tài sản, tính mạng, tài sản của nhân dân địa phương, cơ sở. Trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, chúng ta phải tiếp tục thể chế hóa đường lối bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhà nước ta. Trước hết, phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ và ngày càng hiện đại. Ngoài ra, cần xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh, kể cả tiềm lực chính trị – tinh thần. Tăng cường giáo dục toàn Đảng, toàn dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, hình thành nhận thức thống nhất về ưu, nhược điểm của đất nước, thế giới và khu vực. Xây dựng ý nghĩa xã hội của con người Việt Nam phát triển về trí tuệ, giàu có về tinh thần, trong sáng về đạo đức, cường tráng về thể chất, yêu Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, kiên định phấn đấu vì mục tiêu độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Trên đây là bài viết về Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của công dân mà ACC muốn gửi gắm đến mọi người. Tôi hy vọng bài viết này hữu ích cho tất cả các độc giả. Trong quá trình tra cứu nếu còn thắc mắc, nghi vấn về các vấn đề trên và cần tư vấn xin liên hệ acc!

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button