Hỏi Đáp

Người chưa thành niên là bao nhiêu tuổi? – Luật Trí Nam

Người chưa thành niên

Trẻ vị thành niên là gì?

Người chưa thành niên là người chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, không có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ pháp lý của người trưởng thành. Theo đặc điểm thể chất của người Việt Nam, pháp luật lấy tuổi 18 làm căn cứ để xét xử người chưa thành niên.

Các quy tắc dành cho trẻ vị thành niên như sau:

“Điều 21. Người chưa thành niên”

Xem Thêm : Toán 10 – Mệnh đề toán học – O₂ Education

1. Trẻ vị thành niên nghĩa là người dưới 18 tuổi.

2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

3. Người đủ sáu tuổi nhưng chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt phù hợp với lứa tuổi.

4. Người đủ 15 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập, xử lý giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký, giao dịch dân sự khác mà pháp luật quy định phải được sự đồng ý. bởi người đại diện theo pháp luật. “

Hướng dẫn xác lập giao dịch dân sự đối với người chưa thành niên

Xem Thêm : Biện chứng chủ quan là gì? Biện chứng khách quan là gì?

Người chưa thành niên vi phạm pháp luật chỉ bị xử phạt như sau:

 • Cảnh báo
 • Là loại xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức có tình tiết tương đối nhẹ và việc xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với người chưa thành niên trên 14 tuổi và dưới 16 tuổi. Cảnh cáo được quyết định bằng văn bản.

  • Tốt
  • là hình thức xử phạt buộc người vi phạm phải trả một số tiền tương xứng với hành vi vi phạm. Vi phạm hành chính bị phạt tiền từ 50.000 đồng đến 1 tỷ đồng đối với cá nhân, 100.000 đồng đến 2 tỷ đồng đối với tổ chức, trừ trường hợp pháp luật có quy định mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực.

   Trẻ vị thành niên từ 16 đến 18 tuổi có thể phải chịu hình phạt này với điều kiện là số tiền phạt không vượt quá một nửa số tiền áp dụng cho người lớn; Hoặc người giám hộ nộp thay cho trẻ.

   • Tịch thu tang vật và xử phạt vi phạm hành chính
   • Là khoản bổ sung cho ngân sách nhà nước có liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm hành chính về tài sản, tài sản, tài sản, tài sản và được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức

    • Đối với người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi chỉ bị xử lý vi phạm hành chính do cố ý vi phạm hành chính (Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012).

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button