Nhà điều hành đại học cần thơ

.../CA: Các chống học tập ở trong hàng nhà học Viện Nghiên cứu vãn cách tân và phát triển Đồng bởi sông Cửu Long

.

Bạn đang xem: Nhà điều hành đại học cần thơ

.../KH: Các phòng học tập nằm trong hàng công ty học Khoa công nghệ tự nhiên và thoải mái.

..../KT: Các phòng học tập trực thuộc dãy đơn vị học Khoa Kinh tế.

..../MT: Các chống học tập thuộc dãy đơn vị học Khoa khoa học thiết yếu trị.

..../XH: Các chống học nằm trong dãy nhà học Khoa kỹ thuật Xã hội NV.

..../DB: Các phòng học trực thuộc hàng công ty học Khoa Dự bị dân tộc.

..../CN: Các phòng học tập nằm trong dãy đơn vị học Khoa Công nghệ.

..../TS hoặc …/AQ : Các chống học tập ở trong hàng nhà học Khoa Tdiệt sản.

..../DI: Các chống học tập nằm trong hàng đơn vị học Khoa Công nghệ Thông tin & TT.

..../NN: Các chống học tập trực thuộc dãy bên học Khoa Nông nghiệp cùng SHUD.

..../K1: Các chống học nằm trong dãy công ty học tập Khoa Ngoại ngữ.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Sinh Học 7 Bài 20: Thực Hành: Quan Sát Một Số Thân Mềm

..../SH: Các phòng học tập ở trong hàng bên học Viện Nghiên cứu vớt và cách tân và phát triển CNSH.

...MTN: Các chống học tập nằm trong hàng nhà học Khoa Môi trường Tài nguim TN.

..../KL: Các chống học ở trong dãy bên học tập Khoa Luật.

..../HA: Các phòng học tập thuộc dãy nhà học tập Khoa Phát triển nông làng.

....HL: Các phòng học tập trực thuộc dãy công ty học Trung chổ chính giữa học liệu.

..../D1,D2: Các phòng học tập ở trong hàng đơn vị học tập Nhà Điều hành.

- HTKHTN: Hội trường khoa Khoa học tập tự nhiên và thoải mái.

CLCxDI: các chống học chất lượng cao ở trong Khoa Công nghệ ban bố & TT.

CLCxKT: những chống học rất chất lượng trực thuộc Khoa Kinh tế.

CLCxCN: các phòng học rất tốt nằm trong Khoa Công nghệ.

CLCxFL: những chống học rất chất lượng trực thuộc Khoa Ngọai ngữ.

TTGDQP: Các phòng học tập thuộc Trung tâm giáo dục và đào tạo Quốc chống sống Khu Hòa An (Hậu Giang).

Xem thêm: Ngành Khoa Học Thư Viện Ra Làm Gì, Định Hướng Nghề Nghiệp Cho Tương Lai

Ngoài ra, còn có các phòng mang ký hiệu đặc biệt các phòng thc tập

 -Khoa Khoa học tập tự nhiên, bao gồm:

+ H2-KH1, H2-KH2, H3-KH1, H3-KH2, HPTICH: Các chống Thực tập Hóa học tập đại cương cứng. + L1-KH1, L1-KH2: Các phòng Thực tập Vật lý đại cương.


Chuyên mục: Tin Tức