Hỏi Đáp

Định nghĩa Pháp nhân và Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp

Trong quá trình tư vấn thành lập doanh nghiệp, các nhà đầu tư thường phải giải thích cho khách hàng hiểu tư cách pháp nhân là gì, điều kiện để có tư cách pháp nhân, tại sao doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Pháp nhân,… nhận thấy đây là một khái niệm phổ biến trong pháp luật được nhiều người quan tâm, chúng tôi sẽ chia sẻ quan điểm của mình trong bài viết này để làm rõ khái niệm pháp nhân và ý nghĩa, vai trò của nó. quan hệ kiện tụng.

Khái niệm pháp nhân

Pháp luật Việt Nam và thế giới hiện chưa có sự thống nhất về định nghĩa pháp nhân . Trong Bộ luật Dân sự Việt Nam (Điều 74) chỉ quy định các đặc điểm của tổ chức được công nhận là pháp nhân như sau:

Bạn đang xem: Pháp nhân công ty là gì

 1. Một tổ chức được thành lập bởi luật pháp;
 2. Nó có một cơ quan điều hành (hoặc cơ quan khác do một pháp nhân xác định hoặc được pháp luật quy định). Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều hành của pháp nhân được quy định trong điều lệ hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân. Những người khác chịu trách nhiệm về tài sản của chính họ;
 3. thay mặt họ tham gia các mối quan hệ một cách hợp pháp.

Theo ý kiến ​​của hầu hết các luật sư, khái niệm pháp nhân có thể được hiểu như sau:

Một pháp nhân bao gồm các từ law (về luật) và person (về nhân cách). Pháp nhân là một tổ chức được thừa nhận là có nhân cách, nghĩa là có đời sống pháp lý đầy đủ và có khả năng thiết lập các quan hệ pháp luật như con người.

Ví dụ về pháp nhân: Trường học, bệnh viện, tập đoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn …

Đặc điểm của pháp nhân

Theo khái niệm pháp nhân và quy định của Bộ luật dân sự về đặc điểm của tổ chức được công nhận là pháp nhân, chúng tôi xác định các đặc điểm này như sau:

1. Tổ chức được thành lập hợp pháp

 • Pháp nhân được thành lập theo ý chí của một thể nhân hoặc pháp nhân hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Việc đăng ký pháp nhân phải được công khai. Các khai báo, bao gồm thành lập, đăng ký thay đổi và các đăng ký khác theo yêu cầu của luật đăng ký.
 • Pháp nhân phải có tên tiếng Việt. Tên gọi phải thể hiện rõ loại hình tổ chức của pháp nhân và phân biệt với các pháp nhân khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh.
 • Pháp nhân phải sử dụng tên của mình trong các giao dịch dân sự.
 • Tên của một pháp nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ.
 • Trụ sở chính của công ty là địa điểm của cơ quan điều hành công ty. Khi thay đổi trụ sở, pháp nhân phải thông báo công khai.

2. Có cơ quan điều hành và cơ cấu tổ chức chặt chẽ

Các pháp nhân phải có điều khoản hoạt động rõ ràng . Điều khoản liên kết của pháp nhân do người khởi xướng xây dựng, nếu pháp nhân được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì điều khoản liên kết phải được cơ quan nhà nước thành lập phê duyệt.

XEM THÊM:  Margin chứng khoán là gì? [5 Tips] sử dụng Margin tại VPS

Pháp nhân phải có cơ quan điều hành bao gồm các phòng, ban cụ thể với chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của từng phòng, ban được quy định rõ ràng trong điều lệ hoặc quyết định thành lập.

3. Sở hữu tài sản độc lập và tự chịu trách nhiệm

Xem thêm: Nghe thầy Vũ Khắc Ngọc trải lòng về khoá PEN-C 2017

Một pháp nhân sở hữu các tài sản riêng biệt được pháp luật công nhận và bảo vệ . Do đó, pháp nhân được toàn quyền sử dụng số tài sản này mà không bị ai kiểm soát, chi phối. Thuộc tính này hoàn toàn tách biệt với tài sản của thành viên.

Chính vì sự tách biệt rõ ràng này mà tài sản của pháp nhân độc lập và không bị ảnh hưởng bởi các khoản nợ của chủ sở hữu. Đồng thời, tài sản của chủ sở hữu cũng độc lập với trách nhiệm pháp lý. Đây là đặc điểm rõ ràng nhất để phân biệt pháp nhân với thể nhân (cá nhân).

4. Quyền nhân danh mình tham gia độc lập vào các quan hệ pháp luật

Một pháp nhân có thể có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật để thay mặt (nhân danh, thay mặt) thiết lập quan hệ pháp lý. Người đại diện do người sáng lập (được chỉ định trong quy chế) bầu ra, hoặc do cơ quan nhà nước chỉ định và bổ nhiệm nếu pháp nhân do cơ quan nhà nước thành lập. Trong một số trường hợp, chẳng hạn như thủ tục tại tòa, tòa án có thể chỉ định một người đại diện.

Trường hợp người đại diện theo pháp luật bị bắt, bị tù, chết hoặc không còn khả năng đại diện thì pháp nhân có quyền bầu lại người đại diện theo pháp luật mới để tiếp tục hoạt động. Đây là một biểu hiện rất rõ ràng về tính độc lập của pháp nhân, pháp nhân không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào .

Các pháp nhân có con dấu riêng do người đại diện của họ quản lý và sử dụng. Con dấu pháp nhân có tác dụng chứng minh tính hợp pháp của các văn bản, tài liệu do pháp nhân ban hành.

Phân loại pháp nhân

Theo luật của một số nước trên thế giới: Theo truyền thống, các nước thường phân biệt pháp nhân nhà nước và pháp nhân tư pháp để áp dụng luật công và luật riêng. Sự phân biệt này đã dẫn đến hàng loạt hệ quả khác nhau đối với việc điều chỉnh thành lập và quản lý pháp nhân.

Pháp luật Việt Nam không thể hiện rõ ràng quan điểm phân chia pháp nhân thành pháp nhân và pháp nhân, nhưng các quy định pháp luật cho rằng các nhà lập pháp đã gián tiếp áp dụng cách phân loại chung này.

Công ty thương mại

 1. Một pháp nhân có mục tiêu chính là tạo ra lợi nhuận và phân phối lợi nhuận cho các thành viên của mình.
 2. Pháp nhân thương mại, bao gồm doanh nghiệp tổ chức kinh tế khác .
 3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại phải tuân thủ Bộ luật dân sự năm 2015, doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
XEM THÊM:  Phân tích nhân tố khám phá EFA trong SPSS

Pháp nhân phi thương mại

 1. Một pháp nhân có mục tiêu chính là tạo ra lợi nhuận; nếu có lợi nhuận, nó có thể không được phân phối cho các thành viên.
 2. Pháp nhân phi thương mại bao gồm các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị. – Tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi lợi nhuận khác.
 3. Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan như Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Tổ chức bộ máy nhà nước, v.v. bên phải.

Tình trạng pháp lý là gì?

Theo định nghĩa trên, tổ chức được công nhận là pháp nhân có tư cách pháp nhân, nghĩa là tổ chức đó đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Được thành lập theo luật pháp;
 2. Nó có một cơ quan điều hành;
 3. Nó có tài sản độc lập với các cá nhân và pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm tài sản;
 4. Có thể thay mặt họ thiết lập các mối quan hệ pháp lý một cách độc lập.

Do đó, tổ chức có thể thực hiện các chức năng của mình một cách độc lập và hợp pháp, trở thành chủ thể của các quyền được pháp luật thừa nhận và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Tham khảo: Quảng Cáo Cá Nhân Hóa Là Gì? – Giải Đáp Việt – Tri Thức Cho Người Việt

Trong 4 loại hình doanh nghiệp mà nhà đầu tư có thể thành lập, chỉ có doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân vì tài sản của pháp nhân không tách rời tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp. Công ty hợp danh, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần là tổ chức có tư cách pháp nhân.

Sự khác biệt cơ bản giữa pháp nhân và tổ chức không có tư cách pháp nhân trong việc thiết lập quan hệ kinh doanh là quyền và trách nhiệm đối với tài sản. Khi nói về mô hình trách nhiệm hữu hạn (thh) là nói đến trách nhiệm của nhà đầu tư đối với khoản nợ của doanh nghiệp, tức là nhà đầu tư chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Trong mọi trường hợp, doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ của mình. Các kế hoạch hưu trí chỉ ở đó để bảo vệ các nhà đầu tư, không phải doanh nghiệp.

Ví dụ về chế độ trách nhiệm hữu hạn

Nguyễn Văn A thành lập Công ty TNHH abc với vốn đăng ký 1 tỷ đồng. Công ty abc vay ngân hàng 500 triệu đồng để kinh doanh, nhưng không có khả năng trả nợ. nguyễn văn a quyết định giải thể công ty và thanh lý toàn bộ tài sản với giá 200 triệu. nguyễn văn a không sử dụng được tiền mà phải trả ngân hàng, ngân hàng mất 300 triệu nhưng không đòi được nguyễn văn a vì ngân hàng cho công ty abc là pháp nhân chứ không phải cho chính nguyễn văn a vay. .

XEM THÊM:  Bãi nhiệm là gì? Phân biệt miễn nhiệm, bãi nhiệm và cách chức?

Lợi ích khi doanh nghiệp có tư cách pháp nhân

Thứ nhất, tư cách pháp lý giúp xác định tài sản giữa doanh nghiệp và các thành viên . Doanh nghiệp có thể bảo vệ tài sản khỏi các khoản nợ của các thành viên cá nhân. Một khi tài sản của doanh nghiệp được bảo vệ như vậy, doanh nghiệp có thể tự do sử dụng và bảo đảm tài sản đó cho người cho vay.

Thứ hai, cũng bằng cách tách tài sản của doanh nghiệp khỏi tài sản của các thành viên, nó cho phép các chủ nợ của doanh nghiệp có quyền tịch thu trước tiên đối với tất cả tài sản của doanh nghiệp. Như vậy, tư cách pháp nhân sẽ giúp phân biệt giữa nợ doanh nghiệp và nợ thành viên doanh nghiệp .

Trên thực tế, nhiều khi người ta cũng có tâm lý “thích” giao dịch với những công ty có tư cách pháp nhân, vì những công ty không có tư cách pháp nhân thì lợi ích của nó là con dấu, trụ sở và tư cách pháp nhân độc lập.

Thứ ba, nhờ hệ thống tín dụng, các nhà đầu tư có thể kiểm soát rủi ro trong các khoản đầu tư của họ. Nhà đầu tư hoàn toàn tin tưởng vào tài sản cá nhân không liên quan đến doanh nghiệp, và không cần quan tâm đến hành vi và khả năng thanh toán của các thành viên khác trong doanh nghiệp. Với sự an tâm này, các nhà đầu tư sẽ mạnh dạn sử dụng nguồn vốn dư thừa của mình để đầu tư, không chỉ giúp ích cho công ty, mà còn đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Thứ tư, doanh nghiệp có khả năng chia sẻ rủi ro khi tách và thành lập các công ty con, đầu tư vào các dự án khác nhau và các lĩnh vực kinh doanh khác. Tài sản của mỗi pháp nhân sau đó có thể được tách biệt và bảo vệ. Nó cũng giúp các tập đoàn lớn có khả năng thế chấp một số tài sản của họ, dễ dàng hơn trong việc vay vốn, giúp các chủ nợ khoanh vùng số lượng tài sản cần theo dõi.

Câu hỏi thường gặp

Xin lưu ý : Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã lỗi thời vào thời điểm bạn xem bài viết. Để có thông tin đầy đủ và chính xác nhất, vui lòng gọi hotline để được tư vấn miễn phí.

Xem thêm: Thế giới quan là gì? Vai trò và phân loại các thế giới quan?

Vậy là đến đây bài viết về Định nghĩa Pháp nhân và Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button