Phiếu đánh giá cán bộ công chức năm 2014

... BM/TCCB-03-01PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẰNG NĂM Năm ………….Họ với tên công chức: Mã số Chức vụ: Ngạch ốp bậc lương:Đơn vị công tác:I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN ... BM/TCCB-03-02PHIẾU NHẬN XÉT VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẰNG NĂM Năm (Phiếu rước chủ kiến của đồng chí đơn vị, không cần đề xuất ký kết tên)I. NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN XÉT: Họ cùng tên cán bộ/ công chức/ ... Cán bộ/ công chức/ viên chức đạt các loại Ngày tháng năm Thủ trưởng thẳng đánh giá (Ký với ghi rõ họ tên)Ngày mon năm Thủ trưởng cấp trên trực tiếp(Ký và ghi rõ họ tên)3 BM/TCCB-03-01PHIẾU...


Bạn đang xem: Phiếu đánh giá cán bộ công chức năm 2014

*

274 Một số giải pháp nhằm mục đích hoàn thiện công tác tiêu chuẩn chỉnh hóa và phương pháp đánh giá cán bộ công chức trên Q2, TP HCM


... nhằm đánh giá <19>, vậy tiêu chuẩn chỉnh hoá cán bộ công chức là những cách thức rõ ràng có tác dụng căn cứ đọng để đánh giá cán bộ công chức, nó là thước đo những cực hiếm của cán bộ công chức. Tiêu chuẩn chỉnh cán bộ công ... hợp lý và phải chăng, hiệu quả cán bộ công chức. 1.1.2.2 Các tiêu chuẩn đánh gia cán bộ công chức: - Đánh giá cán bộ công chức về khía cạnh lập trường bốn tưởng, bao gồm trị: Đây là 1 câu chữ đánh giá cạnh tranh và phức ... tác đánh giá cán bộ công chức: Chúng ta đông đảo biết khâu khó khăn duy nhất vào công tác cán bộ là cai quản cán bộ, khâu cực nhọc độc nhất trong làm chủ cán bộ là nhấn xét, đánh giá chính xác về tín đồ cán bộ. ...


Xem thêm: Tổng Hợp Nguồn Tìm Kiếm Chương Trình Trao Đổi Du Học Sinh, Sinh Viên Đi

*

*

*Xem thêm: Mẫu Đơn Cam Đoan Khai Sinh, Mẫu Giấy Cam Đoan Khai Sinh

*


Chuyên mục: Tin Tức