Hỏi Đáp

Tiêu chuẩn, chức năng và nhiệm vụ của Phó Bí thư Đoàn xã

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội nòng cốt của Việt Nam ngày nay. Tổ chức Công đoàn phát triển vững mạnh góp phần xây dựng đất nước phát triển, xã hội văn minh. Hiện nay, các giải thanh niên đã được tổ chức ở nhiều nơi, trong đó có cán bộ chủ chốt thực hiện các hoạt động của giải thanh niên, trong đó có chức danh Phó Bí thư Đoàn xã. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về tiêu chuẩn và chức trách của phó bí thư đoàn xã.

Bạn đang xem: Phó bí thư đoàn xã là gì

Tư vấn Pháp luật Trực tuyến Miễn phí Qua Tổng đài: 1900.6568

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản và cơ cấu tổ chức của nó

Đội Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập năm 1931 với nhiều tên gọi khác nhau. Vào thời điểm đó, với vai trò là người sáng lập tổ chức Thanh niên yêu nước, giáo dục, đoàn kết, thống nhất thanh niên là điều kiện cần thiết để Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chuẩn bị sinh con. Ở nước tôi.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn Thanh niên gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc xã hội chủ nghĩa, làm giàu cho dân, nước nhà dân chủ, công bằng, văn minh.

Đoàn Thanh niên là đội dự bị tin cậy, Đội xung kích cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, đại diện cho sự chăm sóc và bảo vệ thanh niên. Ngoài ra, Đội Thiếu niên còn do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đảm nhiệm.

YMCA chịu sự quản lý chung của nhà nước và mọi hoạt động của YMCA đều nằm trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật. Công đoàn cũng là người ủng hộ trung thành, tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân các cấp, cũng như phản biện các chính sách pháp luật, đặc biệt là các chính sách liên quan đến trẻ em. Liên đoàn Thanh niên cũng phối hợp, tổ chức các hoạt động với các ban, ngành, công đoàn.

Đoàn Thanh niên là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là lực lượng góp phần thực hiện chiến lược thống nhất đất nước với sự phối hợp của các tổ chức quần chúng khác. Đồng thời, Đoàn Thanh niên là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giữ vai trò chính trị nòng cốt trong tổ chức và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam; tạo môi trường hoạt động lành mạnh cho sinh viên, hướng dẫn các hoạt động thanh niên quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.

XEM THÊM:  [Chi Tiết] Công Thức Mạch RLC Nối Tiếp và Cộng Hưởng Điện

Hệ thống tổ chức hiện tại của Liên đoàn thanh niên là bốn cấp liên đoàn thanh niên cơ sở (bao gồm liên đoàn thanh niên cơ sở và cấp cơ sở); liên đoàn thanh niên cấp huyện và tương đương; liên đoàn thanh niên cấp tỉnh và cùng cấp liên đoàn thanh niên trung ương. .

Ở giai đoạn này, mỗi đoàn viên công đoàn cần phải là một cá nhân có lý tưởng cách mạng, có lòng dũng cảm, có lòng yêu nước, đạo đức trong sáng, có lối sống văn hóa lành mạnh; tuân thủ và tuân theo pháp luật. Công đoàn viên cần tiên phong đi đầu, có dũng khí đổi mới, không ngừng học hỏi, có chí cầu tiến.

Xem thêm: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kiêm nhiệm

Nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới hiện nay là chăm chỉ học tập, đi đầu trong xã hội học tập; lao động tạo lập cuộc sống, tham gia phát triển kinh tế xã hội; bảo vệ Tổ quốc; tham gia xây dựng người Việt Nam tiên tiến văn hóa có ý thức bản sắc dân tộc; xây dựng và an ninh trật tự; tham gia xây dựng nếp sống văn minh, nếp sống cộng đồng tốt đẹp và hội nhập quốc tế.

2. Tiêu chuẩn trở thành phó bí thư chi đoàn

Tham khảo: F&B Là Gì? Bạn Biết Gì Về Bộ Phận F&B Trong Khách Sạn?

Để trở thành phó bí thư công đoàn, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện chung để trở thành bí thư công đoàn và điều kiện cụ thể đối với chức danh phó bí thư xã.

Theo quy định tại Điều 7 của Quyết định số 289 / QĐ / TW ngày 8 tháng 2 năm 2010 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quy chế tiêu chuẩn cán bộ Tổng đội được ban hành. Như sau:

“Điều 7. Tiêu chí Chung

Theo tinh thần nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII), tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ đoàn là:

1-Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, nhiệt tình phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện các nguyên tắc, đường lối của Đảng, chính trị, sách, pháp luật. .

XEM THÊM:  Đau ngực trái là bệnh gì? Đừng chủ quan kẻo hối hận • Hello Bacsi

2- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Có ý thức tổ chức, kỷ luật tự giác, trung thực, không cơ hội, nhiệt tình, năng nổ, sáng tạo, có năng lực tổ chức tập hợp, gắn kết, tạo niềm tin với đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân.

3- Am hiểu lý luận chính trị, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; trình độ văn hóa, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu công việc; trưởng thành từ tổ chức công đoàn, hiệp hội, thể thao đồng đội, hoặc đã tham gia các hoạt động thể thao của thanh niên hoặc được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, chuyên môn, kiến ​​thức liên quan đến hoạt động của thanh niên.

Xem thêm: Lương, Phụ cấp của Thư ký Hội Thanh niên Thị trấn

4-Khỏe mạnh; Ngoại hình phù hợp với công việc vận tải; Tuổi của cán bộ công đoàn được quy định theo các vị trí khác nhau, có thể trên 1-2 tuổi tùy theo nhu cầu công việc. “

Đây là những tiêu chuẩn cơ bản của mọi cán bộ đoàn, dù ở cấp tỉnh, cấp huyện hay cấp cơ sở. Những tiêu chuẩn chung này bao gồm tiêu chuẩn yêu nước – đây là tiêu chuẩn đầu tiên vì nó là yêu cầu cơ bản của người dân Việt Nam bình thường, cá nhân phải có lòng yêu nước thì mới có hoài bão xây dựng đất nước phát triển. Và bắt đầu từ lòng yêu nước thì sẽ có lòng trung thành với đất nước, quê hương. Đồng thời, những người này cũng là những người tuân thủ nguyên tắc, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của dân tộc. Điều kiện thứ hai là điều kiện về các đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, … Đây là những đức tính cần học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những đức tính mà người cộng sản phải có. Cá nhân cũng cần hiểu biết đầy đủ về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối chính trị của Đảng, có đủ điều kiện sức khỏe để đảm bảo công việc.

Xem thêm: Phòng Sinh Hoạt Chung Của Công Trình Biệt Thự Nên Như Thế Nào

Các tiêu chí cụ thể để trở thành thư ký công đoàn cộng đồng được quy định tại Điều 11 của Quyết định số 289-qd / tw, trong đó xác định các tiêu chuẩn cho một cán bộ công đoàn cơ sở như sau:

“Điều 11 Tiêu chuẩn cán bộ công đoàn cơ sở (xã, huyện, thị xã)

1-Trình độ chuyên môn trên trung cấp, trung cấp lý luận chính trị.

XEM THÊM:  Check in và check out nghĩa là gì? Thủ tục trong khách sạn thế nào?

2- Dưới 35 tuổi được tuyển dụng.

Đối với vùng đặc biệt nghèo, biên giới, hải đảo, các đối tượng chính sách, có trình độ văn hóa phổ thông từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên đã được bồi dưỡng chương trình sơ cấp lý luận chính trị. Tuổi nghề không quá 37 tuổi. “

Theo quy định trên, để làm phó bí thư xã phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và trình độ lý luận chính trị sơ cấp, tức là tốt nghiệp trung cấp trở lên, có thể tốt nghiệp cao đẳng, đại học. . Người hoàn thành chương trình cơ sở lý luận chính trị theo yêu cầu sẽ được cấp bằng sơ cấp lý luận chính trị.

Xem thêm: Tiêu chuẩn và Tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Bí thư Đoàn xã

3. Quyền và nghĩa vụ của Phó Bí thư Đoàn xã

Chức năng nhiệm vụ của phó bí thư đoàn xã đồng thời là quyền và nghĩa vụ chung của cán bộ công đoàn. Vì vậy, phó bí thư xã có nghĩa vụ trung thành với đảng, với đất nước và dân tộc Việt Nam. Phó bí thư xã phải luôn gắn với mục tiêu, lý tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Là tấm gương về thực hiện nghĩa vụ công dân; tôn chỉ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu tuân thủ hiến pháp, sự phân công của tập thể lãnh đạo, sự lãnh đạo, hướng dẫn của tổ chức cấp trên. Phó Bí thư Đoàn xã phụ trách công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi toàn xã; tôn trọng và giữ mối liên hệ chặt chẽ với đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân, không ngừng học tập, nghiên cứu, cải tiến. trình độ lý luận chính trị, kiến ​​thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công tác công đoàn. Phó bí thư xã là tấm gương để đoàn viên, thanh niên học tập.

Cung cấp đầy đủ thông tin cho phó bí thư đoàn xã, tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo … về chủ trương, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác đoàn và công tác. Thanh niên; … được bố trí công tác phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và tham gia các hoạt động công đoàn.

Phó bí thư xã ưu tiên học tập, trau dồi lý luận chính trị để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, …. phục vụ công tác công đoàn, hội, đội, phong trào thanh niên … Quyền được hưởng các hệ và các chính sách do pháp luật quy định.

Tham khảo: Những điều bạn cần biết về khối b03 tuyển sinh năm 2020

Vậy là đến đây bài viết về Tiêu chuẩn, chức năng và nhiệm vụ của Phó Bí thư Đoàn xã đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button