Hỏi Đáp

Báo cáo kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPTnăm 2021

Phổ điểm toán 2021

1. Toán học

Kết quả phân tích bài thi môn Toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 cho thấy, môn toán có 980.876 thí sinh làm bài, với điểm trung bình là 6,61, điểm trung bình là 7,0; thí sinh đạt điểm cao nhất là 7,8. Số thí sinh đạt điểm <= 1 là 119 (chiếm 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 170.802 (chiếm 17,41%).

2. ngôn ngữ học

Kết quả phân tích điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Ngữ văn năm 2021 cho thấy, có 978.027 thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, với điểm trung bình là 6,47 và điểm trung vị là 6,5. Điểm cao nhất có thể đạt được của một thí sinh là 7,0. Số thí sinh đạt điểm <= 1 là 172 (chiếm 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 117.915 (chiếm 12,06%).

3. Vật lý

Kết quả phân tích điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Vật lý năm 2021 cho thấy, bài thi môn Vật lý có 346.404 thí sinh dự thi, với điểm trung bình là 6,56, điểm trung vị là 6,75; thí sinh đạt điểm trung bình cao nhất là 7,5. Số thí sinh đạt điểm <= 1 là 25 (chiếm 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 45239 (chiếm 13,06%).

Xem Thêm : Tội phạm kinh tế (cập nhật 2021)

4. Hóa học

Kết quả phân tích điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Hóa học năm 2021 cho thấy, có 348.046 thí sinh làm bài thi môn Hóa học, với điểm trung bình là 6,63, điểm trung vị là 7,0. Thí sinh đạt điểm cao nhất là 7,75 điểm. Số thí sinh đạt điểm <= 1 là 58 thí sinh (chiếm 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 56.756 thí sinh (chiếm 16,31%).

5. Sinh học

Kết quả phân tích điểm môn Sinh học kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 cho thấy, bài thi môn Sinh học có 342.604 thí sinh dự thi, với điểm trung bình là 5,51 và trung vị là 5,5; thí sinh đạt điểm trung bình cao nhất là 5,25. Số thí sinh đạt điểm <= 1 là 75 (chiếm 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 118.260 (chiếm 34,52%).

6. Lịch sử

Kết quả phân tích điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2021 cho thấy, có 637.005 thí sinh làm bài môn Lịch sử, với điểm trung bình là 4,97 và điểm trung vị là 4,75. Điểm tối đa thí sinh có thể chấm là 4.0. Số thí sinh đạt điểm <= 1 là 540 (chiếm 0,08%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 331.429 (chiếm 52,03%).

Xem Thêm : Các Môn Tự Nhiên? Khối Tự Nhiên Gồm Những Ngành Nào?

7. Địa lý

Kết quả phân tích kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 môn Địa lý cho thấy: Bài thi môn Địa lý có 631.137 thí sinh dự thi, với điểm trung bình là 6,96 và điểm trung vị là 7,0. Điểm cao nhất có thể đạt được của một thí sinh là 7,0. Số thí sinh đạt điểm <= 1 là 118 (chiếm 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 29.230 (chiếm 4,63%).

8. Giáo dục công dân

Kết quả phân tích bài thi môn Công dân xét tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 cho thấy: 534.123 thí sinh làm bài thi môn Công dân với điểm trung bình là 8,37 điểm và điểm trung bình là 8,37 điểm. 8,5 điểm, thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,25 điểm. Số thí sinh đạt điểm <= 1 là 29 (chiếm 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 5321 (chiếm 1,00%).

9. môn Tiếng Anh

Kết quả phân tích điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2021 cho thấy, có 866.993 thí sinh làm bài thi môn Tiếng Anh, với điểm trung bình là 5,84 và điểm trung vị là 5,6. Điểm tối đa thí sinh có thể chấm là 4.0. Số thí sinh đạt điểm <= 1 là 144 thí sinh (chiếm 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 349.175 (chiếm 40,27%).

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button