Provident fund là gì

an amount of money consisting of regular payments by an employee and an employer over a period of time that the employee receives when they leave sầu a company or retire :


Bạn đang xem: Provident fund là gì

They receive a generous pension, typically 75% of last pay drawn, và a sizeable provident fund payment.
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ xettuyentrungcap.edu.vn.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


*

*

*

*



Xem thêm: Download Nhạc Ước Gì Mới Online, Tải Bài Hát Ước Gì Mp3

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn xettuyentrungcap.edu.vn English xettuyentrungcap.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Tuyển Công Chức - 2 Năm Tạm Ngưng, Tp

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tin Tức