Quản trị học căn bản

Bạn đang xem bản rút gọn gàng của tư liệu. Xem với download tức thì phiên bản vừa đủ của tư liệu tại đây (1.9 MB, 8 trang )
Bạn đang xem: Quản trị học căn bản

167- Các report và so với trình độ chuyên môn 10. Các khối hệ thống bình chọn thiết yếu Trong câu hỏi này, học viên phải trình bày được các ngôn từ sau: Có năm lĩnh vực giữa trung tâm tương xứng cùng với 5 hệ thống kiểm soát và điều hành chính: Nhân sự, tài chính, quản lý (tác nghiệp), thông tin và các kết quả của toàn bộ tổ chức. - Hệ thống điều hành và kiểm soát nhân sự - Hệ thống kiểm tra tài chính - Hệ thống kiểm soát thiểm sâu - Hệ thống điều hành và kiểm soát biết tin - Hệ thống kiểm soát các kết quả của toàn bộ tổ chức triển khai quản ngại trị CHƯƠNG 10. 1. Những hành vi cá nhân Hành vi nhóm Hành vi của tổ chức Trong thắc mắc này, học viên cần trình bày được các tư tưởng sau: - Những hành động cá thể - Hành vi team - Hành vi của tổ chức 2. Các cách thức kiểm soát hành động tổ chức triển khai Trong thắc mắc này, học viên yêu cầu trình diễn được những ngôn từ sau: - Chọn thanh lọc - Văn uống hóa của tổ chức - Tiêu chuẩn chỉnh hóa - Huấn luyện - Đánh giá chỉ thái độ - Giải quyết xung đột trong tổ chức triển khai 3. Văn uống hóa tổ chức, sự xuất hiện với gia hạn văn hóa tổ chức triển khai Trong thắc mắc này, học tập viên bắt buộc trình diễn được những ngôn từ sau:
- Những quý giá cơ bản - Những chuẩn mực. - Những niềm tin. - Những nghi tiết bầy đàn. - Những điều cnóng kỵ. Vnạp năng lượng hóa của một đội nhóm chức được gia hạn thông qua một quy trình làng hội hóa, Có nghĩa là quá trình cơ mà Từ đó bạn ta học hành phần đa giá trị cùng lòng tin của một tổ chức hay là 1 cộng đồng rộng lớn hơn. 4. Vnạp năng lượng hóa tổ chức triển khai ảnh hưởng cho chuyển đổi quản lí trị Trong câu hỏi này, học tập viên phải trình bày được những văn bản sau: - Văn uống hóa cùng hoạch định - Văn hóa và công tác tổ chức 168- Văn hóa cùng điều khiển - Văn uống hóa và công tác làm việc kiểm soát 5. Khái niệm với sự cần thiết của việc chuyển đổi Trong câu hỏi này, học tập viên bắt buộc trình bày được những nội dung sau: - Khái niệm thay đổi. - Sự cần thiết cần được đổi khác 6. Nguyên ổn nhân của biến hóa Trong thắc mắc này, học tập viên yêu cầu trình bày được những nội dung sau: Sự biến hóa bắt đầu từ đầy đủ tác nhân sau: - Tác nhân khoa học và technology - Tác nhân xã hội cùng lao lý - Tác nhân kinh tế 7. Thích nghi với sự thay đổi - Những phản nghịch ứng trước sự biến hóa
- Đề xướng sự biến hóa - Tính toán thù những chi phí nhằm triển khai sự thay đổi 8. Những văn bản đa số của quản lí trị sự thay đổi Trong câu hỏi này, học tập viên đề xuất trình diễn được những văn bản sau: - Phát hiện cùng nghiên cứu và phân tích sự đổi khác - Phân tích những lực lượng liên tưởng cùng ngăn trở sự biến đổi 9. Hoạch định sự biến đổi Trong thắc mắc này, học tập viên phải trình diễn được các ngôn từ sau: Tiến trình triển khai sự biến đổi của chúng ta hoàn toàn có thể được thực hiện theo 6 bước. 10. Khái niệm, bản chất của tài chính tri thức Trong thắc mắc này, học tập viên đề nghị trình bày được các nội dung sau: - Khiệm kinh tế tài chính trí thức là gì. - Bản chất của kinh tế tri thức. - Những tác động ảnh hưởng của kinh tế tài chính tri thức cho tới quản ngại trị. - Sự đổi khác phương thức làm chủ trong kinh tế tài chính trí thức 11. Vai trò của quản ngại trị thông tin Trong thắc mắc này, học viên cần trình bày được các nội dung sau: Quản trị đọc tin là vấn đề một tổ chức sử dụng những cách thức để lập chiến lược, tập hòa hợp, tạo nên new, tổ chức triển khai, sử dụng, điều hành và kiểm soát, thịnh hành với sa thải một phương pháp kết quả các đọc tin của tổ chức kia. Quản trị báo cáo bao gồm tứ lĩnh vực bao gồm nlỗi sau: - Quản trị nguồn ban bố. - Quản trị technology công bố. - Quản trị xử trí thông báo. - Quản trị tiêu chuẩn chỉnh ban bố với những chính sách. 16912. Quản trị học thức
Trong câu hỏi này, học viên buộc phải trình bày được những ngôn từ sau: Quản trị trí thức là một trong tinh tướng mấu chốt vào cai quản trị thông tin. Về cơ phiên bản, cai quản trị tri thức là vấn đề làm cho cho những lên tiếng trsinh sống phải bổ ích để một trong những hoạt động có thể được thực hiện dựa vào căn cơ của kỹ năng và kiến thức đó.
170 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Paul Hersey & Ken Blanc Hard, Quản trị hành vi tổ chức triển khai, Nhà xuất bản thống kê lại - Hà Thành 2002. 2. Bộ môn Quản trị nhân sự - Khoa QTKD - Trường ĐH kinh tếThành Phố HCM - Quản trị học, Nhà xuất bản Phương thơm Đông 2006. 3. PGS.TS. Nguyễn thị Liên Diệp, Quản trị học, Nhà xuất phiên bản thống kê - thủ đô hà nội 2003. 4. TS. Nguyễn Tkhô giòn Hội, Phan Thăng, Quản trị học tập, Nhà xuất bản những thống kê - Hà Nội Thủ Đô 2005. 5. TS. Hà Văn uống Hội, Quản trị học - Những vụ việc cơ bản tập1 và tập 2, Nhà xuất phiên bản Bưu điện - Hà Nội mon 1.2007. 6. PGS.TS. Đào Duy Huân (công ty biên), Quản trị học vào xu nuốm hội nhập, Nhà xuất bạn dạng thống kê - TP Hà Nội 2006.


Xem thêm: Phim Tình Cũ Vấn Vương Tập Cuối, Tình Cũ Vấn Vương

171MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CHƯƠNG 1. 2 NHẬP.. MÔN QUẢN TRỊ HỌC 2 GIỚI THIỆU 2 NỘI DUNG 2 1.1. KHÁI NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA QUẢN TRỊ 2 1.2. NHÀ QUẢN TRỊ 5 1.3. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ 7 1.4. CÁC KỸ NĂNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ 8 1.5. ĐỐI TƯỢNG CỦA QUẢN TRỊ HỌC 10 TÓM TẮT 12 CÂU HỎI ÔN TẬPhường VÀ THẢO LUẬN 13 PHẦN THỨ HAI. CƠ STại KHOA HỌC CỦA QUẢN TRỊ CHƯƠNG 2. 14
CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ 14 GIỚI THIỆU 14 NỘI DUNG 14 2.1. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ CỔ ĐIỂN 14 2.2. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ HÀNH VI 17 2.3. TRƯỜNG PHÁI QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 21 2.4. TRƯỜNG PHÁI KHÁC 23 TÓM TẮT 24 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN 25 CHƯƠNG 3. 26 CÁC NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP.. TRONG QUẢN TRỊ 26 GIỚI THIỆU 26 NỘI DUNG 26 3.1. CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN TRỊ 26 3.2. CÁC PHƯƠNG PHÁPhường. QUẢN TRỊ 33 TÓM TẮT 41 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN 42 CHƯƠNG 4. 43 MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ 43 GIỚI THIỆU 43 NỘI DUNG 43 4.1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ 43
1724.2. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 43 4.3. MÔI TRƯỜNG VI MÔ 49 TÓM TẮT 51 CÂU HỎI ÔN TẬPhường. VÀ THẢO LUẬN 52 CHƯƠNG 5. 53 THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ 53 GIỚI THIỆU 53 NỘI DUNG 53 5.1.THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ 53 5.2. QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ 58 TÓM TẮT 70 CÂU HỎI. ÔN TẬPhường. VÀ THẢO LUẬN 71 PHẦN THỨ BA. CÁC CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ CHƯƠNG 6. 72 HOẠCH ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ 72 GIỚI THIỆU 72 NỘI DUNG 72 6.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠCH ĐỊNH 72 6.2. CÁC MÔ HÌNH TỔNG QUÁT CỦA HOẠCH ĐỊNH 73 6.3. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH ĐỊNH TÁC NGHIỆP 74 6.4. TIẾN TRÌNH CỦA HOẠCH ĐỊNH 75 6.5. CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ HOẠCH ĐỊNH 79 TÓM TẮT 82 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN 84
CHƯƠNG 7. 85 CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ 85 GIỚI THIỆU 85 NỘI DUNG 85 7.1. KHÁI QUÁT VỀ TỔ CHỨC VÀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC 85 7.2. XÂY DỰNG CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN TRỊ 87 7.3. CÁC MÔ HÌNH VÀ CẤU TRÚC CỦA CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ 88 7.4. PHƯƠNG PHÁPhường HÌNH THÀNH CƠ CẤU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆPhường 93 TÓM TẮT 96 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN 100 CHƯƠNG 8. 101 LÃNH ĐẠO VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG QUẢN TRỊ 101 GIỚI THIỆU 101 NỘI DUNG 101 1738.1. KHÁI NIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN TRỊ. 101 8.2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LÃNH ĐẠO TRONG CÁC TỔ CHỨC 103 8.3. NHÀ LÃNH ĐẠO, NHÀ QUẢN TRỊ 105 TÓM TẮT 109 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN 110 CHƯƠNG 9. 111 CÔNG TÁC KIỂM TRA TRONG QUẢN TRỊ 111 GIỚI THIỆU 111


Xem thêm: Xem Tử Vi 2015 Cho Tuổi Ất Hợi, Tử Vi Tuổi Ất Mùi 2015

NỘI DUNG 111 9.1. VỊ TRÍ CỦA KIỂM TRA TRONG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ 111 9.2. QUÁ TRÌNH KIỂM TRA VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁPhường KIỂM TRA 116 9.3. CÁC KỸ THUẬT KIỂM TRA 120 TÓM TẮT 122 CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN 124 PHẦN THỨ TƯ. QUẢN TRỊ HỌC TRONG XU THẾ HỘI NHẬPhường CHƯƠNG 10. 125 NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA QUẢN TRỊ HỌC HIỆN ĐẠI 125 GIỚI THIỆU 125 NỘI DUNG 125 10.1. QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ CHỨC 125 10.2. VĂN HÓA VỚI QUẢN TRỊ TỔ CHỨC 129 10.3. QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 132 10.4. QUẢN TRỊ HỌC TRONG KINH TẾ TRI THỨC 149 TÓM TẮT 151 CÂU HỎI ÔN TẬPhường VÀ THẢO LUẬN 151 HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI 155 CHƯƠNG 1 155 CHƯƠNG 2 156 CHƯƠNG 3. 157 CHƯƠNG 4 158 CHƯƠNG 5. 159 CHƯƠNG 6. 160 CHƯƠNG 7. 162 CHƯƠNG 8. 164
CHƯƠNG 9. 165 CHƯƠNG 10. 167 TÀI LIỆU THAM KHẢO 170 QUẢN TRỊ HỌC Mã số: 417QTH270 Chịu đựng trách nhiệm bản thảo TRUNG TÂM ÐÀO TẠO BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 1


Chuyên mục: Tin Tức