Hỏi Đáp

Mâu thuẫn là gì? Nội dung quy luật mâu thuẫn trong Triết học?

Quy luật mâu thuẫn là gì

Trong triết học, mâu thuẫn được nghiên cứu dưới dạng các mặt đối lập. Nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng các mặt đối lập tạo ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, nếu phân tích và nghiên cứu sẽ thấy có sự thống nhất giữa các khía cạnh này. Cung cấp tiền đề của sự tồn tại và phản ánh lẫn nhau. Nghiên cứu giúp chúng ta xác định bản chất của mâu thuẫn. Cũng sử dụng những mặt đối lập này cùng một lúc. ứng dụng hiệu quả vào thực tế. Đây chính là giá trị của việc nghiên cứu và áp dụng các quan điểm triết học.

1. mâu thuẫn là gì?

– Trong phép biện chứng duy vật.

Mâu thuẫn chỉ mối quan hệ giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng. hoặc giữa các đối tượng và hiện tượng. Thông qua thống nhất và đấu tranh, chuyển hóa. Các ý nghĩa dường như trái ngược nhau đại diện cho các khía cạnh khác nhau của việc thực hiện thực tế. Để thấy được đặc điểm khi nhìn sự vật, hiện tượng dưới các góc độ khác nhau. Mang lại sự hiểu biết sâu sắc và toàn diện về đối tượng hoặc hiện tượng.

– Dựa trên quan niệm siêu hình:

Mâu thuẫn là mặt trái của phản logic, làm nảy sinh sự vận động và phát triển của các mặt đối lập. Không có sự thống nhất của các mặt đối lập, không có sự chuyển hóa biện chứng. Cung cấp hướng chuyển động và cách chúng độc lập với nhau. Nhưng nhìn chung nó vẫn được phản ánh trong nhận thức về sự vật, hiện tượng. Từ đó, chính mặt đối lập trở thành nhân tố tạo nên mâu thuẫn biện chứng. Nhưng chúng đều là điều kiện, là tiền đề tồn tại của nhau. Và để xác định cách giải quyết các sự vật và hiện tượng.

Ví dụ:

Mỗi con người đều có hai hoạt động đối lập nhau là ăn uống và bài tiết. Khi đó, nó thể hiện tính chất hấp thụ chất dinh dưỡng và đào thải chất cặn bã mà cơ thể không hấp thụ được. Mặc dù chúng có cấu trúc trái ngược nhau. Nhưng chúng không thể tách rời và phụ thuộc lẫn nhau. Nó cần thiết cho cơ thể để duy trì sự sống. Điều này cho thấy rằng hai hoạt động được phối hợp với nhau. Làm cho hoạt động và chức năng của nó trong sinh vật có ý nghĩa chung.

2. Nội dung Quy luật mâu thuẫn trong triết học:

Quy luật mâu thuẫn là một trong những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật và phép biện chứng duy vật lịch sử. Đã được chứng minh trong nghiên cứu và đánh giá trong vận động và phát triển. Quy luật mâu thuẫn còn được gọi là quy luật thống nhất của các mặt đối lập và đấu tranh. Chỉ ra sự khác nhau về cơ chế, hoạt động phản xạ. Nhưng nói chung là giúp ích cho sự vận động và phát triển chung. Trong thực tế, cần phải bảo tồn các đối lập này.

2.1. Quy luật mâu thuẫn Nội dung:

Sự vật, hiện tượng nào cũng chứa đựng những khuynh hướng, những mặt đối lập. Phản ánh đặc điểm của phong trào. Phải có hoạt động của bên kia thì mới có phát triển. Do đó tạo ra mâu thuẫn trong chính mình. Mâu thuẫn tồn tại và phát triển trong chức năng độc lập của nó. Và mang lại chức năng độc đáo khi chức năng đó là không thể thiếu.

Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập tạo nên động lực bên trong của sự vận động và phát triển. Tài sản cần thiết được duy trì và huy động. Mang lại giá trị đóng góp tốt. Và khiến cái cũ được thay thế bằng cái mới. là những giá trị bênh vực được thể hiện theo hướng tích cực.

– Khái niệm:

+ đối lập: Đưa ra biểu hiện của các mặt khác nhau. Thể hiện ở các thuộc tính, đặc điểm, tính chất quy định có xu hướng biến đổi ngược chiều nhau. Từ những góc nhìn này, chúng ta có thể thấy cơ chế hoạt động hoàn toàn ngược lại. Chúng tồn tại khách quan trong tự nhiên, tư duy và xã hội. Gắn với sự vật, hiện tượng cụ thể.

Xem Thêm : Ý nghĩa của tên Thảo & những tên Thảo đẹp nhất | Bản Tin Long An

+Mâu thuẫn biện chứng: Là trạng thái trong đó các mặt đối lập có mối quan hệ và tác động lẫn nhau. Những phản ánh mâu thuẫn của hiện thực, nguồn gốc của sự phát triển nhận thức.

+ Sự thống nhất của các mặt đối lập:

là điểm chung mà các sự vật, hiện tượng được định nghĩa trong các hàm. Chúng phụ thuộc lẫn nhau, tồn tại nhưng không tách rời nhau. Các khía cạnh khác nhau đảm bảo quan trọng và cần thiết. Mang ý nghĩa và chức năng toàn vẹn, tạo điều kiện cho sự vật, hiện tượng vận động và phát triển. Sự tồn tại này phải dựa trên sự tồn tại của bên kia. Đạt được tính nhất quán chung của chức năng.

Yếu tố tạo nên “bản sắc” của các mặt đối lập. Và mang lại tác động và sự gắn kết ý nghĩa chung. Theo một cách nào đó, chúng có thể hoán đổi cho nhau. Đảm bảo nhắm đến chức năng tổng thể.

+Cuộc đấu tranh của các mặt đối lập

Đó là sự thiếu thống nhất trong cơ chế vận hành và tổ chức thực hiện. Các tương tác thường loại trừ lẫn nhau và tiêu cực. Khía cạnh chính là đối lập với hoạt động của bên kia. Nó đưa ra cuộc đấu tranh chức năng, ý nghĩa của việc thực hiện. Và phủ định lẫn nhau về mặt kinh doanh hay nguyên tắc kinh doanh.

Hình thức đấu tranh của các mặt đối lập vô cùng phong phú và đa dạng. Gắn với những mặt hiện thực có trong sự vật, hiện tượng. Phụ thuộc vào mối quan hệ qua lại giữa điều kiện đấu tranh với các mặt đối lập và các phẩm chất. Xem xét bản chất, cách thức hoặc cơ chế của các khía cạnh này. Làm nảy sinh bản chất của chức năng và sự vận hành của sự vật, hiện tượng.

-Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động và phát triển

+Đoàn kết và đối đầu là hai ảnh hưởng khác nhau

Sự thống nhất mang lại sự cộng hưởng ý thức chung. Nhưng đấu tranh lại đưa ra những biểu hiện khác nhau, loại bỏ mặt khác. Do đó, mang lại một chuyển động đi lên để hiển thị mỗi bên. Nó cũng cần thiết để không bị loại bỏ.

Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là không thể tách rời. Luôn phản ánh cùng một thời điểm tại một thời điểm cụ thể. Là sự vật, hiện tượng vận động, phát triển theo thời gian.

+ Sự đấu tranh của các mặt đối lập phải được điều chỉnh với sự thay đổi của bên tác động thì mâu thuẫn mới phát triển.

Mâu thuẫn hình thành ban đầu chỉ là sự khác biệt cơ bản. Phản ánh với các chức năng phản ánh cần thiết. Tuy nhiên, tăng trưởng và mở rộng trở nên ngược lại. Xác nhận theo thời gian của chuyển động đi lên. Đó cũng là sự cần thiết và bảo đảm để phản ánh chức năng của khía cạnh.

Dần dần, các mặt đối lập nảy sinh mâu thuẫn gay gắt. Tương sinh chuyển hóa thì mâu thuẫn được hóa giải. Một tiếng nói chung được hình thành khi đến những giai đoạn có thuộc tính nhất định. Cung cấp hiệu suất được đảm bảo trong tất cả các khía cạnh của ý nghĩa của nó. Như vậy, cái thống nhất mới sẽ thay thế cái cũ. Tạo ra một cách để đạt được hiệu quả hơn và thích ứng tốt hơn. Hoặc thay thế cái cũ bị mất bằng cái mới. Làm cho sự vật, hiện tượng thay đổi và hình thành thuộc tính mới. Là ý nghĩa tích cực được triển khai thông qua công khai và phát triển.

Xem Thêm : Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 1 – trang 7, 8 – Tuần 1 – Tiết 2

+ Sự phát triển là sự đấu tranh của các mặt đối lập.

Phát triển dẫn đến không có ngôn ngữ chung. Dần dần, một phe đối lập độc lập và nghiêm túc hơn hình thành. Các mặt đối lập tất yếu đấu tranh. Các mâu thuẫn biện chứng không thể tách rời nhau. Song song với các thuộc tính cụ thể của các cuộc đấu tranh loại trừ lẫn nhau. và sự tác động qua lại của các sự vật, hiện tượng.

Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự phát triển và vận động.

– Xung đột danh mục

+ Suy nghĩ dưới góc độ mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng. Có xung đột bên trong và xung đột bên ngoài.

+ Phát triển tính tổng thể dựa trên ý nghĩa của bản thể. Có mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn thứ yếu.

+ Hành động dựa trên xung đột pha. Có mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn thứ yếu.

+ Căn cứ vào bản chất của quan hệ lợi ích. Có những xung đột đối địch và không đối nghịch.

2.2. Ý nghĩa phương pháp luận của Quy luật mâu thuẫn:

– Cảm nhận bản chất của sự vật. những mặt khác nhau của sự vận hành bên trong của sự vật, hiện tượng. Giải thích về sự tồn tại của mâu thuẫn là cần thiết và phục vụ một chức năng không thể thay thế.

– Hay tìm hướng giải quyết những mâu thuẫn cần nghiên cứu trong hoạt động thực tiễn. Nghiên cứu cho thấy những khía cạnh khác nhau. Tính chất mâu thuẫn có thể được nhìn thấy trong các hoạt động, cơ chế hoạt động hoặc chức năng. Tuy nhiên, nó đảm bảo ý nghĩa tích cực cho sự vật, hiện tượng. Hãy chắc chắn để tập thể dục. Từ đó đi đến phát triển sự kiện, hiện tượng đó.

– Nếu chỉ nhìn ngược lại sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng nhìn rộng hơn lại thể hiện sự đoàn kết. Việc nghiên cứu quy luật thống nhất và đối lập hay quy luật mâu thuẫn có ý nghĩa to lớn đối với thực tiễn đời sống và hoạt động thực tiễn.

Liên quan đến cách mọi người nhìn nhận kết quả nghiên cứu. Cung cấp thông tin và kiến ​​thức chính xác. Cung cấp những hiểu biết sâu sắc cho mọi người trong các lĩnh vực khác nhau.

Gắn liền với thực tế là ứng dụng có thể làm được. Kích thích được định hướng theo hướng thuận lợi thông qua những ảnh hưởng này. Con người có thể tác động một cách chủ động vào các sự vật, hiện tượng. Sau đó tìm kiếm và chấp nhận kết quả của sự vận động và phát triển.

Vì mâu thuẫn là động lực, là nguồn gốc của sự vận động và phát triển. tính chất hoặc mối quan hệ giữa các khía cạnh này. Tính khách quan phổ quát. Mang tính tất yếu, tất yếu bên trong sự vật, hiện tượng.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button