Hỏi Đáp

Dạy học là gì? Quá trình dạy học – LyTuong.net

Quy trình dạy học là gì

Dạy học là gì và quá trình dạy học?

Dạy học là gì?

Dạy học là hoạt động đặc trưng nhất, chủ yếu của nhà trường, được thực hiện theo một quá trình nhất định từ t0 đến tn, gọi là quá trình dạy học (qtdh). Là một quá trình xã hội bao gồm và gắn liền với hoạt động dạy học, trong đó học sinh có ý thức, chủ động, tích cực, tự tổ chức, tự định hướng và điều chỉnh hoạt động nhận thức của mình dưới sự điều khiển, chỉ đạo, tổ chức và chỉ đạo của giáo viên. giáo viên để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ dạy học.

Quá trình dạy học là một chuỗi các hành động dạy học, hành động của người dạy và hành động của người học đan xen, tác động lẫn nhau trong một không gian và thời gian nhất định để hoàn thành nhiệm vụ.

Dấu hiệu của quá trình giảng dạy

 • Dạy học là một hoạt động xã hội đặc biệt được thiết kế để truyền thụ và nhận thức kinh nghiệm xã hội, trên đó hình thành và phát triển nhân cách của người học. Đó là sự vận động của hoạt động kép, hai loại hoạt động có chức năng khác nhau, đan xen và tác động lẫn nhau trong một không gian và thời gian nhất định: hoạt động dạy và hoạt động học.
 • Hoạt động học, chủ thể là chủ thể. Người học, chú ý đến đối tượng học tập, chấp nhận và biến đổi, trở thành chính mình, để phát triển bản thân.
 • Trong hoạt động dạy học, chủ thể chính là người dạy, chỉ vào đối tượng dạy học, biến đối tượng học trở thành đối tượng học tập dưới sự điều khiển của mình. Vai trò, bản chất của hoạt động dạy học và vị trí của người thầy phụ thuộc vào đối tượng của hoạt động dạy học là gì.
 • Hoạt động dạy và học phải diễn ra trên cơ sở chính của qtdh. nội dung (nddh). nddh là nhân tố khách quan quyết định quá trình và phương pháp của hoạt động dạy học.
 • Kết quả của qtdh là biến đổi một số tính năng trong trình học đã được xác định trước và tương ứng với nddh. Nói cách khác, nó phải có khả năng đạt được mục tiêu giảng dạy của chính nó.
 • Mọi qtdh luôn phải diễn ra trong một không gian và thời gian nhất định (một lớp, một lớp). bài viết, các khóa đào tạo bồi dưỡng, …) và tùy thuộc vào các điều kiện kinh tế – văn hóa – xã hội nhất định. Nói cách khác, qtdh nên là một quá trình học tập có kiểm soát và quản lý được.

Tóm tắt quá trình dạy học hình thành và phát triển nhân cách người học. Đó là hoạt động kép của dạy và học, là sự vận động đan xen, tác động lẫn nhau trong một không gian và thời gian nhất định. Kết quả của qtdh là biến đổi một số tính năng được xác định trước trong người học (xem hình ảnh bên dưới)

Dấu hiệu của quá trình dạy học.

Dấu hiệu của quá trình dạy học.

Hoạt động dạy và hoạt động học

Hoạt động dạy học:

 • Dạy học được hiểu là một hình thức giáo dục đặc biệt (theo nghĩa rộng nhất), được xem như một trường hợp riêng biệt (giáo dục) của nó. Dạy học là con đường đặc biệt quan trọng nhằm đạt được mối quan hệ biện chứng và sự phối hợp giữa mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục và các con đường, hoạt động khác trong quá trình giáo dục. Tính cách chung, đặc biệt là tính cách nghề nghiệp. Dạy học có nghĩa là học và dạy có quan hệ mật thiết với nhau, ở đó dạy không chỉ là dạy mà còn là tổ chức, chỉ đạo và điều khiển việc học.
 • Giảng dạy. Nó là một khía cạnh của quá trình dạy và học được thực hiện bởi giáo viên. Theo nội dung và kế hoạch đào tạo dự kiến ​​nhằm giúp người học đạt được mục tiêu học tập của từng bài hoặc toàn bộ buổi đào tạo. Hoạt động dạy học không chỉ nhằm mục đích truyền thụ kiến ​​thức, giúp người học hình thành kỹ năng, kỹ xảo và thái độ nghề nghiệp đúng đắn mà còn giúp tạo động lực và tổ chức hoạt động học tập cho học sinh.
 • Dạy học là hoạt động của giáo viên, không chỉ là hoạt động truyền đạt nội dung cho học sinh đáp ứng mục tiêu đề ra mà là hoạt động chỉ giúp định hướng, hướng dẫn học sinh trong quá trình học tập. Chỉ khi nắm vững các điều kiện bên trong của học sinh (khả năng hiểu, khả năng, hứng thú …) thì giáo viên mới có thể đưa ra những tác động dạy học phù hợp đến hoạt động học để đạt được kết quả mong đợi. ..

Hoạt động học tập:

 • Học tập, theo nghĩa rộng nhất, được hiểu là quá trình cơ bản của sự phát triển nhân cách trong hoạt động của con người, là sự tiếp thu khách quan “sức người” trong sản phẩm hoạt động của con người. Là hoạt động phản ánh mặt nào đó của hiện thực khách quan vào ý thức của người học. Nhưng chủ yếu là hướng dẫn người học nắm bắt những chân lý mà con người đã khám phá ra nhưng còn mới mẻ đối với chúng.
 • Hoạt động học là một hoạt động nhận thức cụ thể của người học. Chính nhờ hoạt động này mà người học tự thay đổi và ngày càng tích cực hơn trong việc nhận thức và cải tạo hiện thực khách quan.

Hoạt động dạy học bao gồm hai mặt của quá trình, đó là hoạt động dạy và học luôn bổ sung biện chứng cho nhau. Hoạt động dạy và học là:

 • Phản ánh vai trò chủ đạo của giáo viên
 • là một hoạt động rõ ràng của dự án
 • có nội dung, thủ tục và kế hoạch cụ thể
 • li>

 • nhu cầu được đặt trong một bối cảnh cụ thể (lớp học, hội thảo, phòng thí nghiệm)
 • Sử dụng nhiều phương tiện khác nhau (ngôn ngữ, thiết bị, tài liệu)
 • Các hoạt động khác nhau: nhận thức, trí tuệ, vận động, thao tác, …
 • Đánh giá kết quả hoạt động dạy thông qua kết quả hoạt động học.

Nhiệm vụ trong quá trình giảng dạy

Giáo dục cho học sinh

Xem Thêm : 4 cách thay đổi kích thước ảnh trong Photoshop từ cơ bản đến nâng

Giúp học sinh nắm vững kiến ​​thức văn hóa, khoa học và công nghệ có hệ thống, kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng nghề (còn được gọi là nhiệm vụ đào tạo nghề)

Chức năng giáo dục bao gồm thu nhận kiến ​​thức khoa học và phát triển các kỹ năng và kỹ thuật chuyên môn.

Kiến thức khoa học bao gồm các sự kiện, khái niệm, luật, lý thuyết, v.v. liên quan đến nghề nghiệp. Kỹ năng và kỹ thuật nghề nghiệp bao gồm các kỹ năng và kỹ thuật đặc trưng cho nghề nghiệp tương ứng. Kết quả của giáo dục tập sự là phát triển khả năng nghề nghiệp của học sinh.

Giáo dục cho học sinh

Đồng thời với tính giáo dục, qtdh còn có chức năng giáo dục, hình thành ở học sinh thế giới quan, đạo đức, niềm tin, nguyện vọng, hành vi phù hợp và hoạt động xã hội. … dùng để chỉ một tập hợp các phẩm chất nhân cách xã hội điển hình (hay còn gọi là nhiệm vụ dạy người làm người)

Chức năng giáo dục bắt nguồn hữu cơ từ nội dung, phương pháp và phương tiện cũng có nguồn gốc hữu cơ từ sự giao lưu, trao đổi giữa giáo viên và học sinh.

Về cơ bản, chức năng giáo dục của dạy học là khách thể hóa quá trình dạy học, một chức năng giá trị đối với xã hội.

Phát triển Sinh viên

Xem Thêm : SO2 + H2S → S + H2O – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Dạy học là tạo điều kiện để phát triển cá nhân, như khả năng nhận thức và khả năng hành động, khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, khả năng tự học, khả năng thích ứng của bản thân (còn gọi là dạy học theo phương pháp phục vụ).

Các nhiệm vụ phát triển sẽ hiệu quả hơn nếu có định hướng rõ ràng để thu hút học sinh tham gia vào các hoạt động phát triển các lĩnh vực tri giác và vận động của trí thông minh, ý chí, cảm xúc và động lực. tập thể học sinh.

Cần nhấn mạnh rằng dạy học luôn vì sự phát triển của cá nhân người học, nhưng chúng ta chưa định hướng rõ ràng phương pháp và nội dung dạy học theo hướng đó nên phạm vi những phẩm chất cần trau dồi còn hạn chế và có phần bị thu hẹp. Với suy nghĩ này, việc chuyển đổi sang dạy học theo định hướng phát triển có nghĩa là mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến sự phát triển và nâng cao yếu tố sáng tạo trong học tập.

Đặc điểm của nhiệm vụ phát triển là nó không tồn tại đơn lẻ, mà là kết quả của cả chức năng giáo dục và chức năng sửa chữa. Nhưng cường độ, sự đa dạng và chiều sâu của sự phát triển phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng và giáo dục.

Mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ

Có một mối quan hệ chặt chẽ giữa ba yếu tố: cái này có trước cái kia, cái kia là hệ quả của cái này, nhưng đồng thời là điều kiện khởi đầu cho nguyên nhân. Hai nhiệm vụ đào tạo và giáo dục được kết hợp với nhau tạo thành cơ sở của nhiệm vụ phát triển.

Đến lượt bạn làm nhiệm vụ thứ ba, sau đó kích hoạt hai chức năng đầu tiên. Vì vậy, khi giải quyết mối quan hệ qua lại của chúng, cần xem xét tính biện chứng thống nhất của ba chức năng này.

Ba nhiệm vụ cơ bản này được giải quyết bằng cách lập kế hoạch các nhiệm vụ tổng thể của chương trình (giáo dục, đào tạo, phát triển), sau đó lựa chọn nội dung hoạt động cho giáo viên và học sinh, kết hợp các phương pháp, hình thức và phương tiện dạy học. Thực hiện các bước thích hợp ở mỗi giai đoạn của khóa học, và khi kết thúc, hãy kiểm tra và phân tích kết quả trong khi đánh giá sự tiến bộ. Thực hiện ba chức năng trên.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button