Tin Tức

Quy Trình Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Kết Nạp Đảng, Sơ Lược Quá Trình Phấn Đấu Đoàn Viên Ưu Tú

2. Xếp loại Đoàn viên xuất sắc; được Chi đoàn tín nhiệm, bình chọn là Đoàn viên ưu tú.

Đang xem: Quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp đảng

3. Có tư cách đạo đức tốt; bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng; chấp hành tốt quy định, đường lối và chính sách của nhà nước.

4. Có nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học; đóng góp tích cực trong hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên của Trường.

5. Có nguyện vọng và mong muốn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam

6. Đã hoàn thành và được cấp giấy chứng nhận lớp “Nhận thức về Đảng”(giấy chứng nhận có giá trị hiệu lực trong thời gian 5 năm kể từ ngày được cấp – theo quy định của Bộ Chính trị).

7. Điểm trung bình tích lũy từ 7,0 trở lên.

8. Điểm rèn luyện sinh viên từ 0,8 trở lên.

II. Quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp:

1. Đoàn viên ưu tú viết đơn xin vào Đảng/ Chi đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

2. Ban Chấp hành Chi Đoàn tổ chức Hội nghị Chi Đoàn lấy ý kiến Đoàn viên trong Chi Đoàn giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng

– Thành phần: Đoàn cấp trên, triệu tập tất cả Đoàn viên của Chi Đoàn.

– Đại diện Chi Đoàn, Chi Hội, Ban Cán sự lớp; Đoàn viên nhận xét đóng góp ý kiến cho Đoàn viên ưu tú (về ưu điểm, hạn chế, đóng góp thêm…)

– Lấy ý kiến biểu quyết bằng cách giơ tay:

Số Đoàn viên đồng ý giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng/ tổng số Đoàn viên của Chi Đoàn có mặt (tỷ lệ bao nhiêu %).

Số Đoàn viên có ý kiến khác/ tổng số Đoàn viên của Chi Đoàn có mặt (tỷ lệ bao nhiêu %). Ý kiến khác là gì ?

Số đoàn viên không đồng ý/ tổng số Đoàn viên của Chi Đoàn có mặt (tỷ lệ bao nhiêu %).

3. Kết thúc Hội nghị Chi Đoàn hoàn tất hồ sơ gửi về Ban Thường vụ Đoàn Trường. Bao gồm:

* Giấy chứng nhận hoàn thành lớp “Nhận thức về Đảng”

* Đơn xin vào Đảng của Đoàn viên ưu tú (theo mẫu, viết tay trên giấy trắng A4).

Xem thêm: Giải Nghĩa, Cách Tính Nhị Thập Bát Tú Luận Giải Nghĩa, Cách Tính Nhị Thập Bát Tú

* Biên bản Hội nghị Chi Đoàn giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng (theo đúng quy định mẫu trình bày thể thức văn bản Đoàn Trường đã hướng dẫn, đánh máy, có chữ ký của thư ký và người chủ trì Hội nghị).

4. Ban Chấp hành Đoàn Trường xem xét hồ sơ, lấy ý kiến Ban chấp hành Đoàn Trường để giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng.

– Hướng dẫn ghi lý lịch người xin vào Đảng

– Gửi hồ sơ cho Chi bộ/Đảng ủy Trường tiến hành thẩm tra, xác minh lý lịch

5. Đoàn Trường chuyển hồ sơ sang cho Chi bộ Sinh viên 1/ Chi bộ Sinh viên 2/ Chi bộ Sinh viên 3 họp lấy ý kiến giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng.

– Chi bộ Sinh viên 1 bao gồm các Khoa: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán và Quản trị kinh doanh.

– Chi bộ Sinh viên 2 bao gồm các Khoa: Kinh tế, Luật và Luật Kinh tế.

– Chi bộ Sinh viên 3 bao gồm các Khoa: Kinh tế đối ngoại và Hệ thống thông tin.

6. Chi bộ Sinh viên:

– Phân công Đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, giới thiệu Đoàn viên ưu tú.

– Lấy ý kiến Chi bộ, ra Nghị quyết giới thiệu kết nạp Đảng.

7. Chi bộ sinh viên trình hồ sơ cho Đảng ủy Trường xem xét, giới thiệu kết nạp.

8. Đảng ủy Trường họp xét và ra Nghị quyết kết nạp

9. Đảng ủy ĐHQG-HCM ra Quyết định kết nạp Đảng viên.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Chương 4 Đại Số 9 Violet, Bộ 6 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương 4 Đại Số Lớp 9 Có

10. Chi bộ Sinh viên tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên (không quá 30 ngày kể từ khi có quyết định kết nạp Đảng).

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button