Tin Tức

Hỏi Về Return Trong Hàm Return Trong C++, Hỏi Về Return Trong Hàm

vậy là hàm này sẽ trả về giá trị là 20 Trong hàm main() mình có thể dùng 1 biến để nhận giá trị này hoặc là xuất trực tiếp giá trị này. Nói chung là tùy nhu cầu.

Đang xem: Hỏi về return trong hàm

Trả lời cùng với trích dẫn

*

*

..::SeArCh LoVe::..

*

Chú ý ví dụ của rua_con, bạn thấy hàm là int Get() tức là hàm này sẽ trả về một giá trị nguyên khi dùng tới nó, vậy nó trả về ra sao? Khi này, return trong hàm sẽ đóng vài trò trả về giá trị thích hợp cho hàm đồng thời kết thúc hàm quay về hàm gọi nó (thường là hàm main())
Trả lời cùng với trích dẫn

*

Xem thêm: Ts Lê Thẩm Dương 2017 Hướng Nghiệp Thời Cách Mạng Công Nghiệp 4 0 20

Câu lệnh return là lệnh kết thúc hoạt động của hàm và hàm nhận giá trị của biểu thức viết sau return. Ví dụ 1:
Khi max(m,n) được gọi, nếu m > n thì hàm kết thúc và nhận giá trị của m. Nếu m if (a > b) return a; else return b;Ví dụ 3:
Khi biên dịch sẽ nhận được cảnh báo: warning C4715: “compare” : not all control paths return a value
.Ví dụ 4:
theo mình thì return 1 cũng như khi mình dùng biến đếm vậy;khi khi return 1 thì giá trị của hàm sẽ tăng lên 1;ví dụ:if (n == k)return 1;elsereturn 0;
theo mình thì return 1 cũng như khi mình dùng biến đếm vậy;khi khi return 1 thì giá trị của hàm sẽ tăng lên 1;ví dụ:if (n == k)return 1;elsereturn 0;
Thế nào gọi là giá trị của hàm tăng lên 1? Nếu không phải là return 1; mà là ruturn NULL, return “xyz”, return this; … thì giá trị hàm tăng lên bao nhiêu?return tức là trả về, khi hàm được định nghĩa có giá trị trả về thì nó sẽ trả về giá trị, nơi gọi hàm sẽ nhận giá trị này vào các mục đích khác nhau. return trong thân bất kì hàm nào sẽ kết thúc quá trình làm việc của hàm đó, các lệnh đứng sau return sẽ không còn có nghĩa nữa, kể cả trong hàm main cũng vậy! vì thế ví dụ trên có thể không cần cấu trúc if … else mà có thể viết là:

Xem thêm: Soạn Tin Học Vnen 6 Bài 1 Trang 9 Tin Học 6, Tin Học 6 Bài 1: Thông Tin Và Tin Học

Quick NavigationThắc mắc lập trình C/C++/C++0xTopCác khu vực của siteCác diễn đànCỘNG ĐỒNG C VIỆTĐỊNH HƯỚNG, ĐÀO TẠO & VIỆC LÀM NGÀNH CNTTLẬP TRÌNH VISUAL C#LẬP TRÌNH OBJECTIVE-CLẬP TRÌNH JAVALẬP TRÌNH VISUAL C++ | LẬP TRÌNH VISUAL C++.NETLẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0XLẬP TRÌNH TRÊN LINUX | LINUX PROGRAMMINGDATABASE & REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASETHÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG C VIỆTTHẢO LUẬN CHUNGCHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button