Sách tiếng anh 3

BộSách Học Sinch Tiếng Anh Lớp 3tập 1 cùng tập 2 vì chưng Nhà xuất bạn dạng Giáo dụcấn phiên bản nhằm mục tiêu góp các em học sinh lớp 3 tài giỏi liệu học tập môn giờ anh. Sách học sinh giờ đồng hồ anh 3 tất cả 2 tập, mỗi tập bao gồm 10 Unit cùng với 3 Lesson mỗi unit, được phân bố nhỏng sau:

Tập một gồm 10 Unit, từ Unit 1 mang lại Unit 10.Tập nhị bao gồm 10 Unit trường đoản cú Unit 11 mang lại Unit đôi mươi.

Sách giờ Anh lớp 3 của Bộ Giáo Dục được thiết kế theo phía tiếp xúc, giúp các con bước đầu làm thân quen và phát triển kỹ năng tiếp xúc bằng tiếng Anh thông qua cả 4 năng lực sẽ là nghe, nói, đọc, viết, trong đó ưu tiên tập trung hoàn thành tài năng luyện nghe với nói giờ Anh tốt nhất có thể. Theo sách giờ đồng hồ Anh lớp 3 chương trình bắt đầu, học sinh chính là công ty của quá trình dạy dỗ học tập vào môi trường văn hóa truyền thống cùng điều kiện học tập cân xứng với trung khu sinc lí tầm tuổi của những em.

Bạn đang xem: Sách tiếng anh 3

Sách giờ đồng hồ Anh lớp 3 của Bộ Giáo Dục được phân thành 2 tập tương đương cùng với 2 học tập kỳ vào quy trình học.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Vào 10 Môn Toán 2016, Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán

Cuốn nắn sách học viên tiếng anh lớp 3 tập 1 bao gồm 2 chủ thể giao tiếp gần gũi với học viên chính là “Me và My Friends” và “Me và My School”.Cuốn nắn sáchhọc sinh giờ đồng hồ anh lớp 3 tập 2 gồm 2 chủ đề tiếp xúc không giống là “Me & My Family” cùng “Me và The World Around”

Mỗi phần sẽ được tạo thành 5 bài học tương ứng với 5 chủ đề của công tác học tập.

Xem thêm: Giải Bài Tập Công Dân 11, Giải Bài Tập Giáo Dục Công Dân 11

Trong cuốn nắn sách giờ Anh lớp 3 của Sở Giáo Dục, tập một sẽ có được 10 Unit ( trường đoản cú Unit 1 mang đến Unit 10). Tập hai cũng bao gồm 10 Unit ( trường đoản cú Unit 11 đến Unit đôi mươi ). Mỗi Unit đều phải có cấu tạo thông thường là 3 Lesson/ Unit cùng kỹ năng và kiến thức gồm 4 phần để luyện các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết:

Competencies: Năng lực.Sentence patterns: Mẫu câu.Vocabulary: Từ vựng.Phonics: Ngữ âm.

Nội dung cuốn nắn sách học sinh Tiếng Anh 3 Tập 1:

Unit 1: Hello Unit 1 Lesson 1 trang 6-7 Tiếng Anh 3 Unit 1 Lesson 2 trang 8-9 Tiếng Anh 3 Unit 1 Lesson 3 trang 10-11 Tiếng Anh 3

Unit 2: What’s your name? Unit 2 Lesson 1 trang 12-13 Tiếng Anh 3 Unit 2 Lesson 2 trang 14-15 Tiếng Anh 3 Unit 2 Lesson 3 trang 16-17 Tiếng Anh 3

Unit 3: This is Tony Unit 3 Lesson 1 trang 18-19 Tiếng Anh 3 Unit 3 Lesson 2 trang 20-21 Tiếng Anh 3 Unit 3 Lesson 3 trang 22-23 Tiếng Anh 3

Unit 4: How old are you? Unit 4 Lesson 1 trang 24-25 Tiếng Anh 3 Unit 4 Lesson 2 trang 26-27 Tiếng Anh 3 Unit 4 Lesson 3 trang 28-29 Tiếng Anh 3Unit 5: Are they your friends? Unit 5 Lesson 1 trang 30-31 Tiếng Anh 3 Unit 5 Lesson 2 trang 32-33 Tiếng Anh 3 Unit 5 Lesson 3 trang 34-35 Tiếng Anh 3

Reviews 1 lớp 3 reviews 1 lớp 3 trang 36-37 Tiếng Anh 3 Short Story: Cat and Mouse 1 trang 38-39 Tiếng Anh 3

Unit 6: Stand up! Unit 6 Lesson 1 trang 40-41 Tiếng Anh 3 Unit 6 Lesson 2 trang 42-43 Tiếng Anh 3 Unit 6 Lesson 3 trang 44-45 Tiếng Anh 3

Unit 7: That’s my school Unit 7 Lesson 1 trang 46-47 Tiếng Anh 3 Unit 7 Lesson 2 trang 48-49 Tiếng Anh 3 Unit 7 Lesson 3 trang 50-51 Tiếng Anh 3

Unit 8: This is my pen Unit 8 Lesson 1 trang 52-53 Tiếng Anh 3 Unit 8 Lesson 2 trang 54-55 Tiếng Anh 3 Unit 8 Lesson 3 trang 56-57 Tiếng Anh 3

Unit 9: What colour is it? Unit 9 Lesson 1 trang 58-59 Tiếng Anh 3 Unit 9 Lesson 2 trang 60-61 Tiếng Anh 3 Unit 9 Lesson 3 trang 62-63 Tiếng Anh 3

Unit 10: What bởi vì you vị at the break time? Unit 10 Lesson 1 trang 64-65 Tiếng Anh 3 Unit 10 Lesson 2 trang 66-67 Tiếng Anh 3 Unit 10 Lesson 3 trang 68-69 Tiếng Anh 3

nhận xét 2 lớp 3 Reviews 2 lớp 3 trang 70-71 Tiếng Anh 3 Short Story: Cat và Mouse


Nội dung sách học viên Tiếng Anh 3 Tập 2:

Unit 11: This is my family Unit 11 Lesson 1 trang 6-7 Tiếng Anh 3 Unit 11 Lesson 2 trang 8-9 Tiếng Anh 3 Unit 11 Lesson 3 trang 10-11 Tiếng Anh 3

Unit 12: This is my house Unit 12 Lesson 1 trang 12-13 Tiếng Anh 3 Unit 12 Lesson 2 trang 14-15 Tiếng Anh 3 Unit 12 Lesson 3 trang 16-17 Tiếng Anh 3

Unit 13: Where’s my book? Unit 13 Lesson 1 trang 18-19 Tiếng Anh 3 Unit 13 Lesson 2 trang 20-21 Tiếng Anh 3 Unit 13 Lesson 3 trang 22-23 Tiếng Anh 3

Unit 14: Are there any posters in the room? Unit 14 Lesson 1 trang 24-25 Tiếng Anh 3 Unit 14 Lesson 2 trang 26-27 Tiếng Anh 3 Unit 14 Lesson 3 trang 28-29 Tiếng Anh 3

Unit 15: Do you have sầu any toys? Unit 15 Lesson 1 trang 30-31 Tiếng Anh 3 Unit 15 Lesson 2 trang 32-33 Tiếng Anh 3 Unit 15 Lesson 3 trang 34-35 Tiếng Anh 3

review 3 lớp 3

Đánh Giá 3 lớp 3 trang 36-37 Tiếng Anh 3 Short Story: Cat và Mouse 3 trang 38-39 Tiếng Anh 3

Unit 16: Do you have any pets? Unit 16 Lesson 1 trang 40-41 Tiếng Anh 3 Unit 16 Lesson 2 trang 42-43 Tiếng Anh 3 Unit 16 Lesson 3 trang 44-45 Tiếng Anh 3

Unit 17: What toys vì chưng you like? Unit 17 Lesson 1 trang 46-47 Tiếng Anh 3 Unit 17 Lesson 2 trang 48-49 Tiếng Anh 3 Unit 17 Lesson 3 trang 50-51 Tiếng Anh 3

Unit 18: What are you doing? Unit 18 Lesson 1 trang 52-53 Tiếng Anh 3 Unit 18 Lesson 2 trang 54-55 Tiếng Anh 3 Unit 18 Lesson 3 trang 56-57 Tiếng Anh 3

Unit 19: They’re in the park Unit 19 Lesson 1 trang 58-59 Tiếng Anh 3 Unit 19 Lesson 2 trang 60-61 Tiếng Anh 3 Unit 19 Lesson 3 trang 62-63 Tiếng Anh 3

Unit 20: Where’s Sapa? Unit trăng tròn Lesson 1 trang 64-65 Tiếng Anh 3 Unit trăng tròn Lesson 2 trang 66-67 Tiếng Anh 3 Unit trăng tròn Lesson 3 trang 68-69 Tiếng Anh 3

Đánh Giá 4 lớp 3 Reviews 4 lớp 3 trang 70-71 Tiếng Anh 3 Short Story: Cat và Mouse


Chuyên mục: Tin Tức