Sgk hóa 8 trang 42

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

hiđro : H

heli : He

bo : B

cacbon : C

nitơ : N

oxi : O

flo : F

neon : Ne

silic : Si

photpho : P

lưu hoàng : S

clo : Cl

agon : Ar

brom : Br


*

Trong bảng tuần trả những ngulặng tố hóa hoc, trừ chu kì 1 các chu kì phần đa bước đầu bảng

A. nguyên ổn tố sắt kẽm kim loại nổi bật, cuối chu kì là 1 trong những phi kyên ổn nổi bật cùng hoàn thành là 1 trong kí hiếm

B. ngulặng tố sắt kẽm kim loại nổi bật, cuối chu kì là một trong những phi klặng điển hình

C. nguyên tố phi kyên, cuối chu kì là 1 trong những phi klặng nổi bật và kết thúc là một trong những khí hiếm

D. nguyên tố phi kyên điển hình nổi bật với dứt là một trong những phi kim điển hình


Nguyên ổn tử X nặng nề gấp rất nhiều lần lần ngulặng tử nitơ. Tính nguim tử kân hận của X và cho thấy thêm X nằm trong ngulặng tố nào ? Viết kí hiệu chất hóa học của nguyên tố kia ? (xem bảng 1 – trang 42 – SGK).

Bạn đang xem: Sgk hóa 8 trang 42


Do nguyên ổn tử X nặng trĩu gấp hai lần ngulặng tử nitơ yêu cầu nguyên ổn tử khối hận của X là : X = 2.14 = 28 (đvC)

Ngulặng tử X gồm ngulặng tử khối hận bởi 28. Vậy nguim tử X là Silic.

Kí hiệu hóa học là Si.


Một phù hợp hóa học bao gồm phân tử gồm 2 nguim tử nguyên tố X link với ngulặng tử O cùng nặng trĩu rộng phân tử hidro 31 lần.

a) Tính phân tử kăn năn của hợp chất

b) Tính ngulặng tử khối của X, cho thấy thương hiệu và kí hiệu củ nguyên tố (coi bảng 1 trang 42)

AI BIẾT GIÚPhường MINH` NHA M` CÓ ĐỌC Ở TRÊN MẠNG NHƯNG KHÔNG HIỂU LẮM GIÚP. NHA MẤY AE, AI LÀ ĐC TICK LUN~~~


a, theo bai ra

2XO/H2=31=> 2XO/2=31=z> 2XO = 31x2 = 62 (dvC)

vay mượn ....

b, ta co: 2XO=62

=> 2.X + 16.1 = 62

=> 2X = 62-16 = 46

=> X = 23 (Natri)

vay mượn ....


Bài 1(SGK trang 103): Căn uống cứ đọng vào sơ thiết bị 1, hãy viết các pmùi hương trình hóa học với phi klặng cụ thể là sulfur.

Sơ thứ 1

(1)(S+H_2underrightarrowt^oH_2S)

(2)(Cu+Sunderrightarrowt^oCuS)

(3)(S+O_2underrightarrowt^oSO_2)


Dựa vào địa điểm của ngulặng tố Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn:

Hãy nêu đặc thù hóa học cơ phiên bản của nó:

- Là sắt kẽm kim loại giỏi phi kim.

- Hóa trị tối đa so với oxi.

- Viết bí quyết của oxit tối đa cùng hidroxit tương xứng cùng đặc thù của chính nó.


Cấu hình electron của nguim tử Mg: 1s22s22p63s2.

Xem thêm: ' Tôi Kiện Hệ Thống Giáo Dục ", Richard Williams: Tôi Kiện Nền Giáo Dục

Mg gồm 2e sống lớp bên ngoài cùng buộc phải diễn tả tính sắt kẽm kim loại, hóa trị tối đa với oxi là II, hóa học MgO là oxit bazơ với Mg(OH)2là bazơ.


Photpho là ngulặng tố phi kyên nằm tại vị trí ô 15 vào bảng hệ thống tuần trả các nguyên ổn tố hóa học. Tính chất hóa học của photpho là

A. chỉ tsay đắm gia vào phản bội ứng trao đổi

B. chỉ trình bày tính oxi hóa

C. vừa mô tả tính thoái hóa, vừa miêu tả tính khử

D. chỉ thể hiện tính khử


Chọn câu trả lời C

P sinh sống ô lắp thêm 15 vào bảng tuần trả ⇒ ZPhường = 15

⇒ cấu hình electron của P. là 1s22s22p63s23p33d0.

bình thường: trong vừa lòng hóa học PH3, Phường tất cả số lão hóa là –3.

vì tất cả 5 orbital ⇒ sinh sống tinh thần kích mê say thông số kỹ thuật e của P. hoàn toàn có thể có khá nhiều tâm trạng không giống nhau

→ Phường. có không ít số thoái hóa dương: nlỗi P+3 trong P2O3 giỏi P+5 vào P2O5.

⇒ đặc điểm chất hóa học ủa ngulặng tố photpho (P) là vừa miêu tả tính thoái hóa, vừa trình bày tính khử.

⇒ lựa chọn lời giải C


Lập bảng hóa trị, phương pháp đọc tên, CTHH, phận loại của các hòa hợp hóa học vào trang 42 Sgk hóa học ?

P/s: Giúp mk vs, mất sgk hóa rồi, cảm ơn các bạn trước !!!


oxi hóa 9,6g một phi kim nghỉ ngơi team VI của bảng tuần hoàn mang đến oxit hóa trị cao nhất rồi chiếu vào nước để được axit khớp ứng.Cho dd axit trên chức năng với Zn dư thì có mặt 6,72 lít khí H2.

Xem thêm: Công Thức Chương Lượng Tử Ánh Sáng, Công Thức Lượng Tử Ánh Sáng

Xác định thương hiệu ngulặng tố,phương pháp oxit cao nhất và axit tương xứng của phi kim trên


Điện thoại tư vấn phi kyên là

=> Oxit hóa trị tối đa : MO3

Axit khớp ứng : M2XO4

Ta có

nM= nMO3= nM2XO4= nH2=(dfrac6,7222,4=0,3mol)

=> M= 9,6/0,3 = 32 => M là S


Gọi phi klặng là M

=> Oxit hóa trị tối đa : MO3

Axit tương ứng : M2XO4

Ta có

nM= nMO3= nH2MO4= nH2=(dfrac6,7222,4)6,7222,4=0,3mol" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">=0,3mol

=> M= 9,6/0,3 = 32 => M là S


Khí A là 1 trong những hợp hóa học được sinh sản vì chưng nguyên ổn tố R cùng Oxi

Biết R là nguyên tố phi kyên bao gồm hóa trị IV tỉ kăn năn của A so vv ko khí là 1 trong,5862.Xác định CTHH của khí A.


Cthh của hợp chất là RO2 (R hóa trị iv)

Có: dA/kk=1.5862

=> MA=1.5862.29= xăp xỉ 46

=> MR= 46-16.2=14

-> R là NChuyên mục: Thư Viện Đề Thi