Hỏi Đáp

Sổ chủ nhiệm lớp 3 năm học 2022-2023 – Hoatieu.vn

Sổ chủ nhiệm

hoatieu xin chia sẻ mẫu vở giáo viên lớp 3 năm học 2022-2023 chi tiết nhất. Đây là sổ tay hiệu trưởng phiên bản mới nhất, nội dung bao gồm quy chế đánh giá học sinh, thống kê học sinh, kế hoạch hiệu trưởng hàng tháng, mẫu họp phụ huynh, mời các bạn tham khảo.

1. Bìa sổ lớp 3

2. Mẫu sổ chủ nhiệm lớp 3

2.1. Trách nhiệm của giáo viên

1. Giáo viên có trách nhiệm sau

a) Thực hiện chương trình giáo dục tiểu học và chương trình giáo dục phổ thông. Chủ động thực hiện chương trình giáo dục và tự chịu trách nhiệm; tự chủ, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (nội dung, phương pháp giáo dục, đánh giá học sinh) và tự chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục của từng học sinh trong lớp do chương trình giáo dục quy định; phù hợp với đối tượng học sinh dự kiến ​​và điều kiện cụ thể của nhà trường.

b) Tham gia xây dựng chương trình giáo dục của cơ quan chuyên môn và nhà trường; thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của ngành; soạn, tổ chức dạy học và đánh giá học sinh theo quy định; thực hiện các hoạt động chuyên môn khác.

c) Xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ giữa giáo viên với học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng; giúp học sinh tích cực, sáng tạo, tự tin, tự lực trong học tập và rèn luyện.

d) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; ứng xử có văn hóa, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; nêu gương trước học sinh; đối xử thương yêu, công bằng, tôn trọng học sinh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh.

d) Thực hiện tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo yêu cầu; trao đổi, chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn với đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường thông qua các hoạt động chuyên môn và các khóa đào tạo.

e) Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và hoạt động chuyên môn; sáng tạo, linh hoạt trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

g) Tham gia lựa chọn tài liệu dạy học theo quy định; đề nghị nhà trường trang bị ấn phẩm tham khảo, thiết bị dạy học theo quy định phù hợp để sử dụng trong quá trình giảng dạy.

h) Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục.

i) Tham gia các nỗ lực giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa phương.

k) Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh, cộng đồng và các tổ chức xã hội có liên quan để thực hiện công tác giáo dục.

l) Theo sự phân công của hiệu trưởng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục trong trường.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Hiệu trưởng giao.

2. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 điều này, hiệu trưởng còn có các trách nhiệm sau:

a) Chủ động nắm thông tin của từng học sinh trong lớp được phân công làm giáo viên chủ nhiệm; xây dựng các hoạt động giáo dục trên lớp, làm rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm đối tượng học sinh và phát huy tính toàn diện của lớp học và sự tiến bộ của mỗi học sinh.

b) Tiến hành các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã được hiệu trưởng lập và phê duyệt.

c) Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ, giáo viên, tổng phụ trách đội và các tổ chức xã hội có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục, hỗ trợ, giám sát học sinh học tập, rèn luyện trên lớp; nhận xét, đánh giá toàn diện cuối kỳ của học kỳ i và cuối năm học của học sinh; hướng dẫn học sinh bình chọn và đề nghị khen thưởng; lập danh sách học sinh được đề nghị ở lại lớp; hoàn thiện học bạ học sinh.

d) Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình của lớp với hiệu trưởng.

2.2. Quy chế đánh giá học sinh tiểu học

Quy địnhĐánh giá học sinh tiểu học (ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/tt-bgddt ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

Chương 1

Quy tắc chung

Phần 4 Yêu cầu đánh giá

1.Theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, học sinh được đánh giá thông qua đánh giá mức độ học sinh đạt được các yêu cầu quy định, kết quả thực hiện cụ thể các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và kết quả hoạt động của từng môn học. phẩm chất, năng lực của học sinh.

2. Nhận xét, đánh giá thường xuyên, cho điểm thường xuyên kết hợp với nhận xét, đánh giá; kết hợp với đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất.

3. Đánh giá sự tiến bộ và sự tiến bộ của học sinh; chú trọng động viên, khích lệ sự cố gắng học tập và rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy tối đa khả năng, năng lực của mình; đảm bảo tính kịp thời, công bằng, khách quan; không so sánh học sinh với nhau, không tạo áp lực đối với học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Chương 2

Cơ quan đánh giá

Nội dung Điều 5 và phương pháp đánh giá

1. Nội dung kiểm tra

a) Đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ, kết quả học tập của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt và thể hiện năng lực cụ thể đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục cơ bản.

b) Đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua các phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi sau:

– Phẩm chất chính: Yêu nước, Nhân ái, Siêng năng, Trung thực, Trách nhiệm.

– Năng lực cốt lõi:

+) Các kỹ năng chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo;

+) Năng lực chuyên biệt: ngôn ngữ, tin học, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, vật lý.

2. Phương pháp đánh giá

Một số phương pháp đánh giá thường được sử dụng trong quá trình đánh giá học sinh bao gồm:

a) Phương pháp quan sát: Giáo viên giám sát, lắng nghe học sinh trong quá trình giảng dạy trên lớp, đồng thời sử dụng phiếu quan sát, phiếu kiểm tra, sổ nhật ký,… để ghi lại những biểu hiện của học sinh để sử dụng. Là bằng chứng để đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên.

Vì quy tắc quá dài, vui lòng xem lại tất cả các quy tắc khác trong tệp đã tải xuống.

2.3. Bảng câu hỏi cơ bản dành cho sinh viên

Mời bạn xem toàn bộ Bảng thông tin dành cho sinh viên trong tệp đã tải xuống.

2.4. Tổng số ngày học sinh vắng mặt

2.5. Danh sách tổ, nhóm học sinh

2.6. Danh sách học sinh có năng lực đặc biệt

2.7. Danh sách học sinh khó khăn

2.8. Danh sách ban đại diện cha mẹ học sinh trong lớp

2.9. Tổng kế hoạch mỗi tháng

Kế hoạch ngày 8 và 9 tháng 9

1. Chủ đề:Chào năm học mới, học tập tinh thần học đường

Xem Thêm : Hướng dẫn Tải – Cài đặt – Sử dụng Zoom Meeting từ a đến z

2. Mục tiêu:

– Thiết lập và phổ biến các quy tắc và thói quen ở trường và ở nhà.

– Đặt mục tiêu cho bản thân và lớp học của bạn.

-Tìm hiểu nhiệm vụ chủ yếu trong năm học.

– Thúc đẩy học sinh tham gia đầy đủ việc tiêm phòng covid 19.

3. Kế hoạch triển khai:

– Huy động 100% học sinh ra lớp.

– Tổ chức lao động giữ gìn vệ sinh trường, lớp, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang.

– Ổn định tổ chức lớp và nề nếp nhà trường.

– Thông báo đến phụ huynh học sinh về việc tiêm phòng covid 19 (mũi 1, mũi 2,… đảm bảo đầy đủ, đúng lịch)

– Tham gia đầy đủ Lễ khai giảng năm học mới trong không khí vui tươi, phấn khởi.

– Bầu ban cán sự lớp để quản lý công việc: học tập, vệ sinh, thể dục,….

– Nắm bắt thông tin về hoàn cảnh học sinh có hoàn cảnh khó khăn (nghèo, cận nghèo)

– Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm và xây dựng kế hoạch đào tạo, tư vấn.

– Tạo nick để học sinh tham gia các cuộc thi trên internet (Việt Nam toàn năng, ioe, toán violympic, vioedu,…)

– Đánh giá công việc +9 tháng 8

4. Kết quả:

– Lớp đông học sinh, tổ chức lớp ổn định, đa số học sinh có ý thức học tập, biết giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.

– Phụ huynh rất hợp tác trong việc đưa con đi tiêm (còn 5 học sinh chưa tiêm mũi đầu tiên)

– Khảo sát chất lượng học sinh đạt cao ở 5 môn toán, 4 học sinh đạt điểm dưới trung bình môn Tiếng Việt (phong, hanh, thai, hoang do viết yếu)

– Trong buổi họp phụ huynh đầu năm, tỷ lệ phụ huynh tham dự tương đối cao. 100% đồng ý với kế hoạch tổ chức giáo dục học sinh có hiệu quả của nhà trường.

– Xây dựng 15 danh hiệu Trạng nguyên Việt Nam và 8 danh hiệu Olympic để học sinh luyện tập.

Kế hoạch tháng 10

1. Chủ đề: Cẩn thận – chăm chỉ học tập

Xem Thêm : Hướng dẫn Tải – Cài đặt – Sử dụng Zoom Meeting từ a đến z

2. Mục tiêu:

– Tìm hiểu chủ đề ngày 20/10 và giáo dục cho học sinh ý nghĩa ngày 20/10 ngày Phụ nữ Việt Nam.

– Phát động Tuần lễ dạy, học chào mừng ngày 20/10.

– Nâng cao ý thức tham gia giao thông đường bộ.

– Làm tốt công tác vệ sinh lớp học, khu vực quy định.

3. Kế hoạch triển khai:

– Tổ chức các hoạt động văn nghệ ý nghĩa cho học sinh nhân ngày 20/10 (phát bài hát, video múa…)

– Tiếp tục củng cố, xây dựng chương trình học hiệu quả.

– Tập trung các phòng học, lớp học, vệ sinh khu vực học các ngày trong tuần.

– Vận động học sinh trồng hoa trong chậu tạo cảnh quan lớp học xanh, sạch đẹp.

– Tiếp tục xây dựng hệ thống bài tập (thẻ cuối tuần) để đánh giá mức độ hoàn thành của học sinh.

– Phụ đạo học sinh tiếp thu kiến ​​thức bộ môn chậm, đặc biệt là việc rèn luyện năng lực đọc cho các em.

-Tăng cường rèn chữ viết đẹp, giữ vở ngăn nắp.

– Hướng dẫn học sinh năng khiếu tham gia tự học trực tuyến.

– Nhắc nhở học sinh về an toàn giao thông.

– Tổng kết công tác tháng 10.

4. Kết quả:

– Học sinh tham gia giao tiếp trực tuyến nhiều hơn nhưng kiến ​​thức và kỹ năng chưa nhanh.

-Một số học sinh chữ viết còn xấu, viết chậm, mắc nhiều lỗi chính tả.

Kế hoạch tổng thể tháng 11

1. Chủ đề: Kính gửi thầy

Xem Thêm : Hướng dẫn Tải – Cài đặt – Sử dụng Zoom Meeting từ a đến z

2. Mục tiêu:

– Phát động chiến dịch mô phỏng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam năm học 2011-2020.

– Giáo dục học sinh truyền thống “tôn sư trọng đạo”.

– Làm tốt công tác vệ sinh lớp học, khu vực quy định.

3. Kế hoạch triển khai:

– Theo dõi nề nếp học tập của học sinh.

– Khuyến khích học sinh tham gia thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tháng 10/2011.

– Triển khai chương trình hỗ trợ học sinh chậm đọc, viết, toán chậm ở Tiết 2.

– Phát triển học sinh có năng khiếu về kiến ​​thức Toán cao cấp và Tiếng Việt.

– Khuyến khích luyện viết thư, ghi chép; kiểm tra học sinh trọng điểm tự ôn thi trực tuyến.

– Nhắc nhở học sinh bảo quản tốt tài sản của nhà trường, thường xuyên vệ sinh lớp học, khu vực học tập.

– Rèn cho học sinh các kỹ năng chào hỏi, tác phong, giao tiếp lễ phép khi gặp người lớn.

– Nhận xét về công việc tháng 11.

4. Kết quả:

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Kế hoạch tháng 12

1. Chủ đề: Ghi nguồn

Xem Thêm : Hướng dẫn Tải – Cài đặt – Sử dụng Zoom Meeting từ a đến z

2. Mục tiêu:

– Tuyên truyền giáo dục ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

– Tổ chức ôn tập cuối học kỳ I đạt kết quả xuất sắc.

– Chấp hành nội quy, chủ động học hỏi rèn luyện.

3. Kế hoạch triển khai:

– Tiếp tục triển khai các hoạt động thi đua thể thao, phối hợp với Liên đội, Đội thiếu niên tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa ngày 22/12.

– Tổ chức tìm hiểu về các tấm gương yêu nước, các anh hùng dũng sĩ qua truyền hình, sách báo,..

– Tiếp tục bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh có khó khăn về học tập.

– Duy trì thói quen học tập tốt và theo dõi hiệu quả các bài học khi chúng bắt đầu.

– Tổ chức cho học sinh tham gia các cuộc thi sân chơi cấp trường.

– Đôn đốc, nhắc nhở học sinh tiêm vắc xin covid 19 với học sinh chưa tiêm (mới tiêm mũi đầu)

-Khởi động chiến dịch hỗ trợ

– Đánh giá hiệu suất tháng 12.

4. Kết quả:

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Tóm tắt cuối cùng

I. Đặc điểm tình hình

1. Tình huống:

– Tổng số học sinh cuối học kỳ 1: 36 học sinh

– Số học sinh được hưởng chính sách: 0

– Số học sinh thuộc hộ nghèo: 3

– Số học sinh thuộc hộ nghèo: 3

2. Ưu điểm:

– Đa số các em học sinh ngoan ngoãn, biết nghe lời, tích cực tham gia các môn thể thao do nhà trường, liên đội phát động.

– Các bậc phụ huynh luôn quan tâm đến việc học tập của con em mình, thường xuyên trao đổi và có biện pháp giáo dục học sinh một cách toàn diện.

– Được sự quan tâm của ngành, BGH nhà trường và các đoàn thể, tổ chức trong và ngoài trường đã giúp đỡ các em học sinh khó khăn trong học tập.

3. Độ khó:

– Một số phụ huynh chưa quan tâm lắm đến việc học tập của con em mình mà phó mặc việc học cho giáo viên chủ nhiệm. Ngoài ra, nhiều gia đình còn ít quan tâm đến việc tự học, tự bồi dưỡng của trẻ ở nhà.

– Một số học sinh chưa chủ động trong học tập, quên sách vở, đồ dùng, không biết các bảng cộng, trừ, nhân, chia, kỹ năng đọc, viết còn yếu.

Hai. Kết quả đánh giá giáo dục

1. Chủ đề và sự kiện

2. công suất-khối lượng

3. Công việc khác

-Làm tốt công tác phòng chống dịch trong trường, lớp như đeo khẩu trang, vệ sinh lớp thường xuyên,…

-Dưới sự lãnh đạo của ban cán sự lớp, các em hãy làm tốt công tác đọc sách trong tiết học đầu cấp THCS, có ý thức xếp hàng ra về.

– Học sinh cùng giáo viên xây dựng lớp học đẹp, thân thiện và giáo dục.

– Thực hiện tốt các hoạt động thi đấu thể thao, các hoạt động do nhà trường, Liên đội phát động như mua tăm từ thiện, Tết Trung thu, Tết cho người nghèo.

– Rèn thói quen tốt về an toàn giao thông cho bản thân và gia đình.

*tồn tại:

-Tỷ lệ tham gia bảo hiểm của lớp chưa đạt 100%, còn 1 học sinh chưa tham gia bảo hiểm (hạnh phúc)

– Chậm giải ngân vốn cho nhà trường.

Ba. Định hướng học kỳ thứ hai

– Duy trì ổn định sĩ số, chú trọng rèn số học sinh chưa hoàn thành học kỳ i, số học sinh hoàn thành cuối năm đạt 100%.

– Tiếp tục phát triển cho học sinh kiến ​​thức về giải toán trên mạng, Tiếng Việt và Tiếng Anh.

– Rèn luyện kĩ năng viết chữ và ý thức giữ gìn sách vở cho học sinh.

– Thường xuyên phối hợp với phụ huynh giáo dục trẻ tại nhà.

– Tạo bảng tính hàng tuần để thu thập và đánh giá mức độ hoàn thành của từng học sinh.

Kế hoạch tháng 6 + tháng 2

1. Chủ đề: Chúc mừng Đảng-Chúc mừng năm mới

Xem Thêm : Hướng dẫn Tải – Cài đặt – Sử dụng Zoom Meeting từ a đến z

2. Mục tiêu:

– Chủ đề Khuyến học Sinh viên: Mừng Đảng mừng Xuân

– Giáo dục lòng tự hào và lòng yêu nước đối với Đảng Cộng sản Việt Nam; nhận rõ vai trò của Đảng đối với sự nghiệp của dân tộc, nhận rõ truyền thống văn hiến của dân tộc.

– Giáo dục học sinh ý thức cần kiệm, tiết kiệm trong việc nhà và vui xuân lành mạnh.

-Làm tốt việc vệ sinh và bảo vệ môi trường.

3. Kế hoạch triển khai:

– Kiểm tra sách vở đồ dùng học kỳ 2 của học sinh.

– Duy trì thứ tự sau khi đọc bắt đầu từ một giờ và xếp hàng.

– Phát động phong trào làm kế hoạch nhỏ trong lớp.

– Tiếp tục bồi dưỡng học sinh có năng khiếu tham gia các cuộc thi trực tuyến.

– Tích cực phụ đạo học sinh chậm về kiến ​​thức, kĩ năng môn học.

– Tổ chức cho học sinh ký cam kết đón Tết Nguyên đán an toàn, lành mạnh.

– Quảng bá ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đến học sinh 2/3. Một cuộc thi tìm hiểu về truyền thống văn hóa dân tộc.

– Khảo sát định kỳ được thực hiện để đánh giá mức độ hoàn thành của từng học viên.

– Đánh giá hiệu suất +2 tháng 1

4. Kết quả:

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Chương trình tháng 3

1. Chủ đề: Yêu mẹ cô giáo

Xem Thêm : Hướng dẫn Tải – Cài đặt – Sử dụng Zoom Meeting từ a đến z

2. Mục tiêu:

– Giáo dục cho học sinh ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; lịch sử truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

– Tổ chức các sân chơi, hoạt động trí tuệ cho học sinh.

– Xuất sắc trong công tác vệ sinh và bảo vệ môi trường.

3. Kế hoạch triển khai:

– Duy trì thứ tự sau khi đọc bắt đầu từ một giờ và xếp hàng.

– Tiếp tục bồi dưỡng học sinh có năng khiếu tham gia các cuộc thi trực tuyến.

– Tích cực phụ đạo học sinh chậm về kiến ​​thức, kĩ năng môn học.

– Tổ chức các chương trình văn nghệ trong ngày 3 và 26/8; các trò chơi dân gian, ngày hội đọc sách, thi tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Tổ quốc, tranh cổ động phòng chống dịch bệnh…

– Khảo sát định kỳ được thực hiện để đánh giá mức độ hoàn thành của từng học viên.

– Chủ động vệ sinh lớp học, vệ sinh khu vực.

– Đánh giá hiệu suất +2 tháng 1

4. Kết quả:

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Kế hoạch tháng 4

1. Chủ đề: Hòa bình và hữu nghị

Xem Thêm : Hướng dẫn Tải – Cài đặt – Sử dụng Zoom Meeting từ a đến z

2. Mục tiêu:

– Cùng ôn lại lịch sử giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4, tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc.

– Tổ chức các sân chơi, hoạt động trí tuệ cho học sinh.

– Xuất sắc trong công tác vệ sinh và bảo vệ môi trường.

3. Kế hoạch triển khai:

– Duy trì trật tự trong tất cả các lớp học và trường học.

– Bắt đầu mô phỏng chào mừng ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5

-Tổ chức cho học sinh ôn lại lịch sử giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30/4 và tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc.

– Tăng cường sử dụng câu hỏi khảo sát để đánh giá thành tích của học sinh.

– Học hành chăm chỉ cho kỳ thi cuối năm.

– Tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

– Giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh trường, lớp.

4. Kết quả:

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Gói gia đình tháng 5

1. Chủ đề: Ngàn hoa tặng em

Xem Thêm : Hướng dẫn Tải – Cài đặt – Sử dụng Zoom Meeting từ a đến z

2. Mục tiêu:

– Bắt đầu mô phỏng chào mừng ngày thành lập đội 15/5, sinh nhật của bạn là 19/5. Tìm hiểu về truyền thống của Đội TNTP Hồ Chí Minh

– Tăng cường cho học sinh ôn tập, củng cố kiến ​​thức.

– Xuất sắc trong công tác vệ sinh và bảo vệ môi trường.

3. Kế hoạch triển khai:

– Giữ gìn tác phong: đi học đều, đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề

– Tổ chức hội thi chào mừng ngày thành lập đội 15/5; ngày sinh của bạn là 19/5. Tìm hiểu truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua nhiều hình thức như vẽ tranh, đọc thơ, rung chuông vàng.

– Tổ chức vui học tổng kết cuối năm. Học tốt các môn học để làm tốt bài kiểm tra cuối năm.

-Tích cực tham gia các hoạt động tập thể

– Giữ gìn vệ sinh cá nhân cũng như vệ sinh trường lớp.

– Đánh giá, xếp loại học sinh cuối năm

– Phối hợp với đoàn xây dựng chương trình hoạt động hè cho học sinh tại địa phương.

– Ngày 19/5, tổ chức gặp mặt cháu ngoan, cô chú tốt.

4. Kết quả:

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Tổng kết năm học

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Tổng kết năm học

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

Xem Thêm : Sama là gì? Cùng các hậu tố thường dùng trong phim anime Nhật Bản

……………………………………………

2.10. Bảng thống kê chất lượng học sinh

Trong bài viết còn rất nhiều bảng tính điểm khác, vì dài quá nên hoatieu chỉ trích dẫn một bài ở đây. Xem chi tiết trong file tải về.

2.11. Nội dung hội nghị cmh

Nội dung cuộc họp đầu tiên

1. Nội dung:

– Báo cáo kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên đầu năm 2022-2023.

– Vượt chỉ tiêu đăng ký đầu năm (các môn học và hoạt động, chỉ tiêu, chất lượng, phần thưởng, học sinh năng khiếu tham gia thi trực tuyến)

– Thu nhập tính đến đầu năm.

-Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

2. Lời chứng thực của phụ huynh:

– 100% phụ huynh đồng tình với mức đóng góp của nhà trường.

3. Ý kiến ​​của giáo viên chủ nhiệm:

– Cha mẹ cần giám sát, kiểm tra việc học của con ở nhà.

– Nhắc học sinh chuẩn bị bài, sách vở, đồ dùng học tập trước khi đến lớp.

– Mua sắm thêm sách tham khảo, trang thiết bị (máy tính) để học tập và tham gia các cuộc thi trên Internet.

– Mỗi gia đình cần có một góc học tập riêng cho con em mình.

– 100% học sinh phải luyện viết bằng mực đen.

– Thường xuyên trao đổi với giáo viên và có biện pháp giáo dục kịp thời.

4. Đề xuất cho các trường học:

– Tăng số lượng tin nhắn điện tử đến phụ huynh học sinh khi có 1,2 phụ huynh trong lớp không sử dụng điện thoại thông minh.

Xem các tệp còn lại trong phần tải xuống.

Trên đây là mẫu sổ chủ nhiệm lớp 3 năm học 2022-2023 chi tiết nhất. Chuyên mục biểu mẫu: Giáo dục-Đào tạo, mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại Sổ theo dõi chất lượng giáo dục và Sổ nhận xét giáo viên chủ nhiệm lớp hàng tháng và các bài viết liên quan khác.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button