Số liệu xuất nhập khẩu năm 2017

You may be trying khổng lồ access this site from a secured browser on the hệ thống. Please enable scripts và reload this page.

Bạn đang xem: Số liệu xuất nhập khẩu năm 2017


Thống kê Hải quan tiền Giới thiệu Phương pháp những thống kê Công ba thông báo Số liệu những thống kê Phân tích Hướng dẫn
Untitled 1

I. Tổng quan

Theo số liệu sơ cỗ của Tổng viên Hải quan lại,tổng kyên ổn ngạch ốp xuất nhập khẩu cả nước trong thời điểm tháng 12/2017 đạt 39,54 tỷ USD, tăng 0,4% đối với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 19,65 tỷ USD, giảm 1,7% cùng nhập vào đạt 19,89 tỷ USD, tăng 2,5% đối với mon trước.

Biểu vật dụng 1: Kyên ngạch ốp xuất khẩu, nhập vào, cán cân nặng tmùi hương mại sản phẩm & hàng hóa của cả nước tiến trình 2005-2017

*

Tính đến khi xong 12 tháng/2017, tổng trị giá chỉ xuất nhập khẩu hàng hoá của VN đạt 425,12 tỷ USD, tăng 21%, tương xứng tăng 73,74 tỷ USD đối với năm 2016; trong các số ấy tổng trị giá chỉ xuất khẩu đạt 214,02 tỷ USD, tăng 21,2%, tướng tá ứng tăng 37,44 tỷ USD, cùng tổng trị giá bán nhập khẩu đạt 211,1 tỷ USD, tăng 21%, khớp ứng tăng 36,3 tỷ USD so với năm năm nhâm thìn..

Trong đó, xuất nhập vào của kân hận doanh nghiệp lớn tất cả vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài (FDI) trong thời điểm tháng 12 đạt 25,39 tỷ USD, bớt 2,9% đối với tháng trước, qua đó chuyển klặng ngạch ốp xuất nhập vào của kăn năn này năm 2017 lên 278,56 tỷ USD, tăng 23,1%, tương xứng tăng 52,25 tỷ USD so với năm trước.

Cụ thể, trong hồi tháng 12/2017 xuất khẩu khẩu của chúng ta FDI đạt 13,68 tỷ USD, bớt 5,8%, khớp ứng bớt 845 triệu USD so với tháng trước, qua đó đưa klặng ngạch ốp xuất khẩu của kăn năn này năm 2017 lên 152,19 tỷ USD, tăng 22,9%, tương xứng tăng 28,31 tỷ USD đối với năm trước.

Nhập khẩu đạt 11,7 tỷ USD, tăng 0,7%, so với tháng trước, thông qua đó gửi kyên ổn ngạch nhập vào của khối này năm 2017 đạt 126,37 tỷ USD, tăng 23,4%, tương xứng tăng 23,94 tỷ USD đối với thời gian trước.

Cán cân thương thơm mại: Trong tháng 12/2017 nước ta nhập cực kỳ 233 triệu USD, qua đó gửi cán cân tmùi hương mại hàng hóa toàn quốc năm 2017thặng dư 2,91 tỷ USD.

Kân hận doanh nghiệp FDI vào thời điểm tháng 12/2017 xuất cực kỳ 1,98 tỷ USD, chuyển cán cân tmùi hương mại của khối hận này năm 2017 thặng dư mang đến 25,81 tỷ USD, trong những khi kăn năn doanh nghiệp lớn nội địa thâm hụt là 22,9 tỷ USD.

thị trường xuất nhập vào sản phẩm hóa:

Năm 2017, Việt Nam tất cả bên trên 200 công ty đối tác thương mại khắp trái đất, trong những số đó có 28 thị trường xuất khẩu cùng 23 Thị trường nhập khẩu đạt kyên ổn ngạch trên 1 tỷ USD.

Tổng trị giá chỉ đàm phán sản phẩm & hàng hóa của cả nước cùng với châu Á năm 2017 đạt 294,78 tỷ USD, tăng cho tới 25,7% so với năm trước và là chchâu âu chiếm tỷ trọng cao nhất (67%) trong tổng kyên ngạch xuất nhập vào toàn nước.

Tiếp theo là xuất nhập khẩu giữa đất nước hình chữ S với các nước châu Mỹ cùng với kyên ngạch ốp sát 68 tỷ USD, tăng 9,9% đối với thời gian trước.

Kyên ngạch xuất nhập vào của toàn quốc với châu Âu đạt 57,9 tỷ USD, tăng 12,8%; châu Đại Dương đạt 7,76 tỷ USD, tăng 24,3% với châu Phi là 6,69 tỷ USD, tăng 24,8%.

Kyên ngạch, tỷ trọng với tốc độ tăng sút xuất khẩu, nhập khẩu theo chchâu âu cùng nước/Khu Vực thị trường bao gồm năm 2017

Thị trường

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Kyên ngạch ốp (Triệu USD)

Tỷ trọng

(%)

 So với năm năm nhâm thìn (%)

Kyên ngạch (Triệu USD)

 Tỷ trọng

(%)

 So với năm năm 2016 (%)

Á Lục

111.950

52,3

31,3

 172.831

81,9

22,3

- ASEAN

21.510

10,1

23,9

 28.021

13,3

16,4

- Trung Hoa

35.463

16,6

61,5

 58.229

27,6

16,4

- Nhật Bản

16.841

7,9

14,8

 16.592

7,9

10,1

- Hàn Quốc

14.823

6,9

30,0

 46.734

22,1

45,3

Châu Mĩ

52.332

24,5

10,5

15.644

7,4

7,9

- Hoa Kỳ

41.608

19,4

8,2

9.203

4,4

5,8

Châu Âu

43.002

20,1

13,7

14.917

7,1

10,4

- EU(28)

38.281

17,9

12,7

 12.098

5,7

8,6

Châu Phi

2.670

1,2

-2,1

4.017

1,9

52,5

Châu Đại Dương

4.066

1,9

đôi mươi,0

3.694

1,8

29,4

Tổng

214.019

100,0

21,2

 211.104

100,0

20,8

Trung Hoa liên tiếp là công ty đối tác thương mại lớn nhất của cả nước trong năm 2017 với tổng kyên ngạch ốp thương thơm mại tuy nhiên pmùi hương đạt gần 93,7 tỷ USD, tăng 30,2% so với cùng thời điểm năm 2017.

Hàn Quốc vẫn vượt qua Hoa Kỳ vươn lên trở thành đối tác thương thơm mại sản phẩm & hàng hóa phệ thứ hai của cả nước, chỉ với sau Thị trường Trung Hoa. Xuất nhập vào sản phẩm & hàng hóa giữa cả nước cùng Nước Hàn đạt gần 61,6 tỷ tăng 41,3% so với cùng thời điểm năm ngoái. Tiếp theo là thị trường Hoa Kỳ đạt 50,8 tỷ USD, Thị phần ASEAN đạt rộng 49,5 tỷ USD với Thị trường EU (28 nước) đạt 45,11 tỷ USD với khoảng tăng theo thứ tự là: 7,8; 19,6% với 11,7%... Riêng cùng với Thị trường Ấn Độ gồm tốc độ tăng mạnh 40,5% cùng với tổng kyên ngạch xuất nhập vào là 7,63 tỷ USD.

II. Một số đội hàngxuất khẩu chính

Xuất khẩu hàng hóa trong thời hạn 2017 cùng với 29 nhóm mặt hàng gồm kyên ổn ngạch ốp bên trên 1 tỷ USD cùng với klặng ngạch men 195,93 tỷ USD, chỉ chiếm 91,5% tổng kyên ngạch ốp xuất khẩu của cả nước. Trong đó, gồm cho tới 5 team hàng đạt klặng ngạch men bên trên 10 tỷ USD bao gồm điện thoại cảm ứng thông minh các một số loại cùng linch kiện; hàng dệt may; thứ vi tính, thành phầm điện tử cùng linc kiện; giầy dnghiền những một số loại, đồ đạc thiết bị cách thức với prúc tùng.

Biểu đồ dùng 2: Trị giá xuất khẩu 10 team sản phẩm lớn nhất năm 2017 đối với năm 2016

*

Điện thoại những một số loại với linc kiện:Xuất khẩumon 12/2017 đạt trị giá bán 3,9 tỷ USD, sút 15,2% đối với tháng trước. Qua đó, gửi kim ngạch men xuất khẩu nhóm hàng này năm  2017 lên45,27 tỷ USD, tăng 31,9% đối với thời gian trước.

Các thị trường chủ yếu nhập khẩu điện thoại cảm ứng các loại cùng linh kiện từ bỏ đất nước hình chữ S vào 12 mon 2017 là: Thị Phần EU (28) đạt kyên ổn ngạch ốp xuất khẩu 11,96 tỷ USD, tăng 6,4%; Trung Hoa cùng với 7,15 tỷ USD, tăng ngay sát 8 lần; thị trường Hàn Quốc đạt 3,97 tỷ USD, tăng 45,4%; UAE đạt 3,89 tỷ USD, tăng 1,6% so với năm trước.

Hàng dệt may:Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 12/2017 đạt 2,48 tỷ USD, tăng 14,4% đối với mon trước, qua đó nâng trị giá chỉ xuất khẩu team hàng này trong 12 tháng 2017 lên26,04 tỷ USD, tăng 9,3%đối với năm 2016.

 Trong đó: Xuất khẩu sang trọng Hoa Kỳ đạt 12,28 tỷ USD, tăng 7,3%; lịch sự EU(28) đạt 3,79 tỷ USD, tăng 6,3%; lịch sự Nhật Bản đạt 3,11 tỷ USD, tăng 7,3%; lịch sự Hàn Quốc đạt 2,64 tỷ USD, tăng 15,8% so với năm ngoái.

Máy vi tính, thành phầm năng lượng điện tử cùng linh kiện:Xuất khẩu nhóm hàng này trong thời điểm tháng đạt 2,26 tỷ USD, giảm 13,7% đối với tháng trước. Qua đó, nâng trị giá xuất khẩu team sản phẩm này vào 12 mon 2017 lên 25,94 tỷ USD, đẩy mạnh 36,8%đối với năm năm nhâm thìn.

Các Thị Trường thiết yếu nhập khẩu lắp thêm vi tính, thành phầm năng lượng điện tử cùng linh kiện trường đoản cú cả nước trong 12 mon 2017 là: Trung Quốc: 6,86 tỷ USD, tăng mạnh 69%; Thị trường EU: 4,61 tỷ USD, tăng 20,5%; Hoa Kỳ: 3,44 tỷ USD, tăng 18,7% so với thời gian trước.

Giầy dxay những loại: Xuất khẩu giầy dép các các loại vào tháng 12/2017 đạt 1,47 tỷ USD, tăng 7,3% đối với tháng trước. Qua kia, gửi kyên ổn ngạch xuất khẩu đội thường niên 2017đạt 14,65 tỷ USD, tăng 12,7% đối với thời gian trước.

Trong năm 2017 giầy dép những một số loại chủ yếu được xuất khẩu đến những thị trường: Hoa Kỳ cùng với 5,11 tỷ USD, tăng 14,1%; thị trường EU (28 nước) đạt 4,65 tỷ USD, tăng 10,2%, thị trường Trung Quốc 1,14 tỷ USD, tăng 26,1% so với năm ngoái.

Máy móc, lắp thêm quy định phú tùng khác: Xuất khẩu đội hàng này trong thời điểm tháng đạt 1,14 tỷ USD, giảm 5% đối với năm ngoái, thông qua đó chuyển klặng ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm này năm 2017 đạt 12,77 tỷ USD, tăng 28% so với năm trước.

Máy móc, vật dụng, hiện tượng, prúc tùng khác năm 2017 đa số được xuất khẩu qua các thị trường: Hoa kỳ với 2,43 tỷ USD, tăng 14,1%; Nhật Bản với cùng 1,72 tỷ USD, tăng 9,9%; EU(28) với một,87 tỷ USD, tăng 44,6% đối với thời gian trước.

Xem thêm: Ngành Logistics Lấy Bao Nhiêu Điểm, Đại Học Kinh Tế Tp

Hàng tbỏ sản: Xuất khẩu mặt hàng tbỏ sản vào thời điểm tháng đạt 741 triệu USD, sút 3,6% so với mon trước. Tính cho đến khi xong Tháng 12/2017, toàn nước sẽ xuất khẩu 8,32 tỷ USD sản phẩm thủy sản, tăng 18% đối với năm trước.

Các thị phần bao gồm nhập vào sản phẩm tbỏ sản của Việt Nam năm 2017  gồm những: EU đạt 1,46 tỷ USD, tăng 22,1%; Hoa Kỳ đạt 1,41 tỷ USD, bớt 1,9%; Japan đạt 1,3 tỷ USD, tăng 18,6%; Trung Quốc đạt 1,1 tỷ USD, tăng 59,4%... so với năm ngoái.

Gỗ cùng sản phẩm trường đoản cú gỗ: Xuất khẩu team hàng này hồi tháng 12/2017 đạt 756 triệu USD, tăng 8,8% so với tháng trước, qua đó gửi klặng ngạch ốp xuất khẩu nhóm sản phẩm này năm 2017 đạt 7,66 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước.

Các thị trường nhập vào mộc cùng thành phầm mộc từ cả nước năm 2017đa số gồm: Hoa Kỳ cùng với 3,27 tỷ USD, tăng 15,7%; China với 1,07 tỷ USD, tăng 5%; Nhật Bản với 1,02 tỷ USD, tăng 4,4% đối với năm trước.

Pmùi hương nhân thể vận tải đường bộ cùng phụ tùng: Xuất khẩu nhóm mặt hàng này hồi tháng 12/2017 đạt 627 triệu USD, tăng 6,4% đối với tháng trước. Qua đó, chuyển kyên ổn ngạch xuất khẩu team mặt hàng này năm 2017 đạt 6,99 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm ngoái.

Các Thị Phần nhập khẩu phương tiện vận tải đường bộ và phụ tùng trường đoản cú Việt Nam năm 2017đa phần gồm: Japan cùng với 2,18 tỷ USD, tăng 13,9%; Hoa Kỳ với cùng 1,18 tỷ USD, tăng 48,4%, Vương Quốc Nụ Cười cùng với 332 triệu USD, tăng 3,9% so với năm kia.

Xơ sợ dệt những loại: Xuất khẩu đội mặt hàng này trong thời điểm tháng đạt 122000 tấn, trị giá 327 triệu USD, tăng 1,3% về lượng với tăng 1,7% về trị giá đối với tháng trước. Qua đó, gửi klặng ngạch ốp xuất khẩu nhóm hàng này năm 2017 đạt 1,35 triệu tấn, trị giá bán 3,59 tỷ USD, tăng 15,6% về lượng với 22,7% về trị giá bán đối với năm ngoái.

Các Thị trường nhập vào xơ sợ hãi dệt các nhiều loại từ bỏ đất nước hình chữ S năm 2017 hầu hết gồm: China đạt 2,04 tỷ USD, tăng 23,7%; Hàn Quốc đạt 319 triệu USD, tăng trăng tròn,5%; Thổ Nhĩ kỳ đạt 159 triệu USD, sút 1,7% so với năm trước…

Hạt điều: Xuất khẩu hạt điều trong thời điểm tháng đạt 308 triệu USD, sút 5,3% đối với tháng trước. Trong cả năm 2017, xuất khẩu nhóm sản phẩm này đạt gần 3,52 tỷ USD tăng 23,8% so với năm kia.

Các Thị Phần nhập vào hàng phân tử điều từ đất nước hình chữ S năm 2017 đa phần gồm: Hoa Kỳ cùng với kyên ngạch ốp đạt 1,22 tỷ USD tăng 25,7% đối với năm năm 2016. Tiếp theo là EU đạt rộng 1 tỷ USD, tăng 32,3%; Hà Lan đạt 542 triệu USD, tăng 41,6%; Trung Hoa đạt 469 triệu USD, tăng 11,2% so với năm năm 2016.

Hàng rau củ quả: Xuất khẩu mặt hàng rau củ quả vào thời điểm tháng đạt 324 triệu USD, tăng 3,8% so với tháng trước. Trong 12 tháng/2017, xuất khẩu đội mặt hàng này đạt 3,5 tỷ USD tăng 42,5% đối với năm kia.

Các thị phần nhập khẩu hàng rau quả trường đoản cú Việt Nam năm 2017 đa phần gồm: Trung Quốc với kyên ngạch ốp đạt 2,65 tỷ USD tăng nhanh 52,4% so với năm 2016; Tiếp theo là Japan đạt 127 triệu USD, tăng 69,3%; Hoa Kỳ đạt 102 triệu USD, tăng đôi mươi,9% đối với năm năm nhâm thìn.

III. Một số team sản phẩm nhập khẩu chính

Nhập khẩu năm 2017 bao gồm 33 team hàng đạt trên 1 tỷ USD, chỉ chiếm 88,7% vào tổng klặng ngạch nhập khẩu của toàn nước. Trong số đó hai team sản phẩm đồ vật vi tính, sản phẩm điện tử và linh phụ kiện với team hàng điện thoại các các loại cùng linh kiện chỉ chiếm bên trên 25,6% tổng kyên ngạch men nhập vào sản phẩm & hàng hóa của cả nước; tiếp theo sau là trang thiết bị, lắp thêm, luật, phú tùng không giống chiếm phần bên trên 16%; …

Biểu vật dụng 3: 10 team sản phẩm bao gồm kyên ngạch nhập khẩu lớn số 1 năm 2017 đối với năm 2016

 

*

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Kyên ổn ngạch men nhập khẩu vật dụng vi tính thành phầm năng lượng điện tử cùng linh kiện Tháng 12/2017 đạt gần 3,7 tỷ USD, tăng 5,9% so với tháng trước. Qua kia, đưa kyên ngạch nhập khẩu đội sản phẩm này năm 2017 đạt 37,71 tỷ USD, tăng 35,2% so với năm năm 2016.

Các Thị Trường hỗ trợ nhóm sản phẩm này mang đến toàn nước năm 2017 đa số gồm: Thị trường Nước Hàn với kyên ngạch 15,33 tỷ USD, tăng 76,7% đối với năm trước; đứng thứ 2 là Thị Trường Trung Hoa với 7,06 tỷ USD, tăng 19%; Thị Phần Đài Loan cùng với 3,94 tỷ USD, tăng 24,6%...

Máy móc, máy, mức sử dụng prúc tùng khác:Nhập khẩu team hàng này hồi tháng đạt 2,94 tỷ USD, tăng 2,3% so với mon trước. Qua kia, gửi kim ngạch men nhập vào đội hàng này năm 2017 đạt 33,67 tỷ USD, tăng 18% đối với thời gian trước.

Các Thị trường hỗ trợ trang thiết bị, sản phẩm, giải pháp, phú tùng không giống mang lại toàn nước năm 2017 chủ yếu gồm: China với 10,87 tỷ USD, tăng 16,8%; Hàn Quốc với 8,63 tỷ USD, tăng 46,6%; Nhật Bản cùng với 4,26 tỷ USD, tăng 2,2% so với năm trước; …

Điện thoại các nhiều loại cùng linc kiện: Nhập khẩu nhóm hàng này vào tháng 12/2017 đạt 1,86 tỷ USD, tăng 8% đối với tháng trước. Qua kia đưa kyên ổn ngạch men nhập vào đội mặt hàng này 12 tháng /2017 đạt 16,34 tỷ USD, tăng 54,8% so với năm ngoái.

Các thị trường cung cấp điện thoại cảm ứng những các loại với linh phụ kiện cho Việt phái nam năm 2017 hầu hết gồm: Trung Hoa cùng với 8,75 tỷ USD, tăng 42,4%; Hàn Quốc với 6,18 tỷ USD, tăng 72,6% đối với năm ngoái.

Vải những loại:Nhập khẩu đội mặt hàng này trong thời điểm tháng đạt 1,02 tỷ USD, bớt 6% so với tháng trước. Qua đó gửi kyên ổn ngạch ốp xuất khẩu team mặt hàng này năm 2017 đạt 11,37 tỷ USD, tăng 8,4% đối với tháng trước.

Các Thị trường hỗ trợ vải vóc những loại mang đến toàn quốc năm 2017 đa số gồm: China với 6,08 tỷ USD, tăng 11,5%; Hàn Quốc với 2,04 tỷ USD, tăng 4,2%; Đài Loan với cùng 1,57 tỷ USD, tăng 4,2% so với năm trước; …

Sắt thép các loại:Kyên ổn ngạch men nhập khẩu Fe thnghiền các các loại vào tháng 12/2017 đạt gần 1,11 triệu tấn, trị giá chỉ 752 triệu USD; bớt 6,9% về lượng và bớt 5% về trị giá chỉ đối với tháng trước. Qua đó, đưa lượng sắt thép nhập khẩu năm 2017 đạt 14,99 triệu tấn, trị giá 9,01 tỷ USD, giảm 17,4% về lượng, tuy vậy tăng 13,5% về trị giá chỉ đối với năm ngoái.

Các Thị trường cung cấp Fe thép những một số loại cho Việt Nam năm 2017 hầu hết gồm: Thị trường Trung Hoa với 4,1 tỷ USD, sút 6,2%; Nhật Bản với cùng một,37 tỷ USD, tăng 20,8%; Nước Hàn 1,16 tỷ USD, tăng 15,3% đối với năm 2016

Chất dẻo nguyên liệu: Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu tháng 12/2017 đạt 428 ngàn tấn, trị giá bán 662 triệu USD, tăng 4% về lượng cùng tăng 2,8% về trị giá đối với mon trước. Qua đó, gửi lượng nhập vào team hàng này năm 2017 đạt 4,91 triệu tấn, trị giá bán 7,32 tỷ USD, tăng 8,1% về lượng và tăng 16,8% về trị giá đối với năm kia.

Các Thị phần cung cấp chất dẻo vật liệu đến đất nước hình chữ S năm 2017 chủ yếu gồm: Hàn Quốc với cùng 1,43 tỷ USD, tăng 19,3%; UAE đạt 1,1 tỷ USD, tăng 8,2%; Đài Loan 1,06 tỷ USD, tăng 12,1%; …

Nguyên ổn prúc liệu dệt, may, da, giầy: Nhập khẩu team sản phẩm trong thời điểm tháng đạt 416 triệu USD, giảm 9,1% so với tháng trước, thông qua đó chuyển kyên ổn ngạch ốp nhập khẩu team hàng này năm 2017 đạt 5,42 tỷ USD, tăng 7,1% so với năm trước

Các Thị Phần cung ứng nguyên ổn phú liệu dệt, may, domain authority, giầy mang đến Việt Nam năm 2017 hầu hết gồm: Trung Quốc với 2,05 tỷ USD, tăng 9,7%; Hàn Quốc với 753 triệu USD, bớt 4,7%; Đài Loan cùng với 483 triệu USD, tăng 3% so với năm trước; …

Xăng dầu các loại:Trong mon toàn nước nhập vào 1,25 triệu tấn xăng dầu những nhiều loại, trị giá 758 triệu USD, tăng 7,3% về lượng cùng tăng 9,5% về trị giá đối với tháng trước. Qua đó, đưa lượng nhập khẩu xăng dầu các một số loại  năm 2017 đạt 12,86 triệu tấn, trị giá đạt hơn 7,04 tỷ USD, tăng 9,4% về lượng, cùng tăng 38,3% về trị giá đối với thời gian trước.

Các Thị trường hỗ trợ xăng dầu cho Việt Nam năm 2017 hầu hết là: Singapore cùng với 4,3 triệu tấn, trị giá bán 2,16 tỷ USD, tăng 7,6% về lượng cùng tăng 34,3% về trị giá; Nước Hàn cùng với 3,03 triệu tấn, trị giá bán 1,91 tỷ USD, tăng 67,7% về lượng và tăng 93% về trị giá; Malayxia cùng với 2,61 triệu tấn, trị giá bán 1,26 tỷ USD, bớt 16,4% về lượng cùng tăng 1,8% về trị giá.

Xem thêm: 10 Khóa Học Điện Công Nghiệp Online, Khóa Học Điện Công Nghiệp

Kim loại hay khác: Nhập khẩu team hàng này vào thời điểm tháng đạt 128 ngàn tấn, trị giá chỉ 501 triệu USD tăng 1,6% về lượng và tăng 0,1% về trị giá bán so với tháng trước. Qua kia, chuyển lượng nhập khẩu team mặt hàng này năm 2017 đạt 1,51 triệu tấn, trị giá 5,43 tỷ USD, bớt 19,4% về lượng mặc dù tăng 12,7% về trị giá bán đối với năm kia.

Các thị trường hỗ trợ kim loại thường xuyên cho Việt Nam năm 2017 chủ yếu gồm: Hàn Quốc đạt trị giá 874 triệu USD, tăng 32,8%; Trung Hoa đạt 679 triệu USD, bớt 50,1%; Úc đạt 501 triệu USD, tăng 37,5% đối với năm 2016; …

Sản phđộ ẩm trường đoản cú chất dẻo: Nhập khẩu đội mặt hàng này tháng 10 đạt 493 triệu USD, tăng 0,7% đối với tháng trước. Qua đó, chuyển kim ngạch ốp nhập khẩu đội mặt hàng này năm 2017 đạt 5,38 tỷ USD, tăng 22,1% đối với năm trước

Các Thị Phần cung ứng thành phầm tự hóa học dẻo đến toàn nước năm 2017 đa số gồm: Trung Quốc với một,87 tỷ USD, tăng 26,4%; Hàn Quốc với cùng một,62 tỷ USD, tăng 24,2%; Nhật Bản với 795 triệu USD, với trăng tròn,5% đối với năm trước; …


Chuyên mục: Tin Tức