Hỏi Đáp

Cách tạo Drop List (danh sách thả xuống) trong Excel có ví dụ chi tiết

Tạo list box trong excel

Video Tạo list box trong excel

Drop list (danh sách thả xuống) là một trong những hàm phổ biến trên phần mềm excel và được nhiều người sử dụng. Vậy bạn đã biết cách sử dụng dropdown list chưa? Hay bạn đang gặp sự cố khi tạo danh sách thả xuống? Bạn có thể đọc bài viết dưới đây và giải quyết vấn đề của bạn với máy tính xách tay hoặc máy tính của bạn!

Ưu đãi tháng 10

Chọn ô để tạo danh sách thả xuống và chọn Xác thực dữ liệu

Chọn ô để tạo danh sách thả xuống và chọn Xác thực dữ liệu

Bước 2: Chọn tab Cài đặt > Trong phần Cho phép, chọn danh sách > Đi tới Nguồn > Từ Chọn từ Dữ liệu có sẵn đã tạo trong trang tính> nhấn ok để tạo danh sách thả xuống trong excel.

Laptop sale khủng 50%, sắm liền tay!

Chọn từ dữ liệu hiện có đã được tạo trong trang tính và nhấn OK

Cách tạo danh sách thả xuống bằng cách tự nhập

Bước 1: Chọn danh sách thả xuống Ô cần tạo> chọn Dữ liệu chọn Xác thực dữ liệu .

Chọn ô cần tạo Drop List và Chọn Data Validation

Chọn ô để tạo danh sách thả xuống và chọn Xác thực dữ liệu

Chọn ô để tạo danh sách thả xuống và chọn Xác thực dữ liệu

Bước 2: Chọn Cài đặt nhãn > Trong Cho phép chọn Danh sách > Chuyển đến Nguồn >Nhập Tên thành phần Cần tạo danh sách >Nhấn ok để tạo danh sách thả xuống trong excel .

Chọn từ dữ liệu có sẵn đã được tạo trong trang tính và nhấn OK

Nhập tên phần tử cần tạo danh sách rồi nhấn OK

Cách tạo danh sách thả xuống phụ thuộc và một danh sách khác

Bước 1: Đặt tên cho vùng dữ liệu mà bạn muốn tạo danh sách thả xuống như sau:

Bộ chọn Phạm vi ô là Tên sp >Chuyển đến Công thức >Chọn Xác định tên.

Chọn ô cần tạo Drop List và Chọn Data Validation

Chọn phạm vi ô cho tên sản phẩm rồi chọn Xác định tên

Xem Thêm : Không còn là thú vui xa xỉ, sưu tầm giày nay trở thành hình thức đầu

Bước 2: Trong hộp thoại xuất hiện, nhập tên vùng dữ liệu >nhấn OK.

Nhập tên các thành phần cần tạo list và nhấn OK

Trong hộp thoại hiện ra, nhập tên của vùng dữ liệu và nhấp vào OK

Bước 3: Chọn ô sẽ đặt danh sách thả xuống > chọn Nhãn dữ liệu > nhấp vào Dữ liệu Xác thực >> Chọn Cài đặt trong hộp thoại bật lên > Chuyển đến Cho phép và chọn Danh sách> trong nguồn Nhập công thức sau: =indirect(substitute(a13,” “,””)) >Nhấn OK.

Mô tả chức năng:

substitute(a13,” “,””): Có nghĩa là lấy dữ liệu trong ô a13, sau đó xóa khoảng trắng ở giữa để khớp với tên bạn đặt. Thực hiện cài đặt ở bước 2.

gián tiếp: Hàm sẽ tác động gián tiếp để lấy phạm vi ô chứa tên sp được đặt tên ở trên khớp với tên sp được nhập trong bảng bên dưới.

Tô chọn dãy ô là TÊN SP và Chọn Define Name

Nhập công thức để làm cho trình đơn thả xuống phụ thuộc vào danh sách

3. Cách tùy chỉnh danh sách thuộc tính

Chỉnh sửa hoặc xóa phạm vi đã đặt tên

Bước 1: Chuyển đến Công thức>; chọn Trình quản lý tên> chọn tên của phạm vi dữ liệu bạn muốn chỉnh sửa.

Ở hộp thoại hiện lên nhập tên cho vùng dữ liệu và nhấn OK

Chuyển đến tab Công thức, chọn Trình quản lý tên và chọn tên của dải dữ liệu cần chỉnh sửa

Bước 2: Sửa vùng dữ liệu, sửa tên, xóa tên vùng dữ liệu và các tùy chỉnh khác.

– Chọn mũi tên hướng lên ở phần trên để thay đổi vùng dữ liệu.

– Chọn Chỉnh sửa… để chỉnh sửa tên trường dữ liệu.

– Chọn Xóa để xóa tên vùng dữ liệu.

Nhập công thức để tạo danh sách thả xuống phụ thuộc vào một List

Tùy chỉnh như sửa vùng dữ liệu, sửa tên, xóa tên vùng dữ liệu

Sao chép và dán danh sách thả xuống

Xem Thêm : Những mẫu chữ ký tên Vân đẹp nhất – Tin Đẹp

Bước 1: Chọn ô thả xuống đã tạo > nhấp chuột phải và chọn Sao chép (hoặc nhấn ctrl + v).

Vào thẻ Formulas chọn Name Manager và Chọn tên vùng dữ liệu muốn chỉnh sửa

Sao chép danh sách thả xuống

Bước 2: Chọn ô mà bạn muốn dán danh sách thả xuống > nhấp chuột phải và chọn Dán đặc biệt….

Thực hiện tùy chỉnh như thay đổi vùng dữ liệu, chỉnh sửa tên, xóa tên vùng dữ liệu

Nhấp chuột phải và chọn Dán đặc biệt…

Bước 3: Chọn Xác minh trong phần Dán >nhấn OK.

Copy Drop List

Chọn Xác minh trong phần Dán và nhấp vào OK

4. Cách xóa danh sách thả xuống

Danh sách thả xuống

Chọn ô đã tạo>Chọn tab Dữ liệu>Chọn Xác thực dữ liệuChọn Xóa tất cả > >Nhấn OK.

Nhấn chuột phải chọn Paste Special...

Xóa danh sách thả xuống

5. Một số lưu ý khi tạo danh sách thả xuống trong excel

– Sau khi tạo danh sách thả xuống, hãy mở danh sách thả xuống bằng cách nhấp vào hộp chứa danh sách để đảm bảo rằng tất cả các mục bạn đã nhập xuất hiện đầy đủ.

– Khi nhập các mục cho danh sách, bạn cần nhập thứ tự dữ liệu sẽ xuất hiện trong trình đơn thả xuống.

– Khi sao chép, trong phần nguồn, các ô và phạm vi phải được cố định bằng cách nhấp để chọn ô hoặc phạm vi thay vì nhập. Bằng cách này, ô và phạm vi sẽ không thay đổi khi di chuyển sang ô khác.

Tại mục Paste chọn Validation và Nhấn OK

Chọn các ô được cố định bằng cách nhấp vào

Trên đây là ví dụ chi tiết về cách tạo danh sách sổ xuống trong excel. Hy vọng bài viết này cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết. Cảm ơn đã xem và chúc may mắn!

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button