Hỏi Đáp

Cách tính giá trị biểu thức và ví dụ bài tập có đáp án – Bamboo School

Tính giá trị biểu thức

Video Tính giá trị biểu thức

Giá trị biểu thức được tính như thế nào? Khi tính giá trị biểu thức cần chú ý điều gì? Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn cách đánh giá biểu thức trong các tình huống cụ thể và làm quen với một số dạng bài tập biểu thức nhé!

Giá trị biểu thức là gì?

Như chúng ta đã biết, biểu thức chính quy được thành lập bằng cách kết hợp các chữ cái và số thông qua các phép toán như cộng, trừ, nhân, chia… Đối với các biểu thức liên quan đến các phép tính cơ bản, phép tính lũy thừa. Không chỉ phân tích số, các biểu thức trên các chữ cái (đại diện cho bất kỳ số nào) được gọi là biểu thức đại số.

Vì vậy, nói một cách đơn giản, tính giá trị của biểu thức nghĩa là người học phải vận dụng linh hoạt, kết hợp các phép tính cộng, trừ, nhân, chia cơ bản để tính giá trị cuối cùng của một biểu thức cho trước. Thông thường, học sinh tiểu học bắt đầu làm quen với dạng toán này từ lớp 4.

Tính giá trị biểu thức là gì?

Cách đánh giá một biểu thức

Trong cách tính giá trị biểu thức, chúng ta cần biết vận dụng linh hoạt giữa các phép tính cơ bản để tìm ra kết quả chính xác nhất. Ngoài ra, khi giải toán, học sinh cũng cần lưu ý một số lưu ý và quy tắc bắt buộc để vận dụng vào giải.

Các biểu thức chúng ta thường gặp được tính theo các cách sau:

 • Trong một biểu thức nếu chỉ có cộng trừ nhân chia ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.
 • Nếu một biểu thức chứa tất cả các phép tính cộng, trừ, nhân và chia, ta áp dụng quy tắc: nhân chia trước rồi cộng trừ sau.
 • Nếu biểu thức chứa dấu ngoặc đơn thì thao tác bên trong dấu ngoặc đơn phải được thực hiện trước thao tác bên ngoài dấu ngoặc đơn.
 • Học sinh cần lưu ý khi thực hiện phép cộng:
  • Các số hạng trong biểu thức cần được nhóm lại sao cho các số cộng thành hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn… để tính nhẩm.
  • Áp dụng quy luật giao hoán: Đổi chỗ các số hạng của tổng thì kết quả của tổng không đổi.
  • Hãy luôn nhớ công thức: a + b + c = a + c + b = c + a + b.
  • Cách tính giá trị biểu thức

   Một số bài tập tính giá trị biểu thức minh họa có đáp án

   Bài tập 1: Tính giá trị các biểu thức sau:

   1. a) 16 + 4748 + 142 – 183
   2. b) 150 – 56 x 2
   3. c) 24 x 5 : 3
   4. d) 68 x 3 – 14 x 2
   5. Trả lời:

    1. a) 16 + 4748 + 142 – 183 = 16 + (4748 + 142) – 183 = 16 + 4890 – 183 = 4906 – 183 = 4723
    2. b) 150 – 56 x 2 = 150 – 112 = 38
    3. c) 24 x 5 : 3 = 120 : 3 = 40
    4. d) 68 x 3 – 14 x 2 = 204 – 28 = 176
    5. Bài tập 2: Tính nhanh các biểu thức sau:

     1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

     Đáp án:12 + 15 + 31 + 37 + 44 + 56 + 63 + 69 + 88 = (12 + 88) + (31 + 69) + (37 + 63) + ( 44 + 56) + 15 = 100 + 100 + 100 + 100 + 15 = 415

     Bài tập 3: Tính giá trị các biểu thức sau:

     1. a) 103 + 91 + 47 + 9
     2. b) 261 + 192 – 11 + 8
     3. c) 915 + 832 – 45 + 48
     4. d) 1845-492-45-8
     5. Trả lời:

      1. a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250
      2. b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450
      3. c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750
      4. d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 + 8) = 1800 – 500 = 1300
      5. Bài tập 4: Tìm y, biết:

       1. a) y x 5 = 1948 + 247
       2. b) y : 3 = 190 – 90
       3. c) y – 8357 = 3829 x 2
       4. d) y x 8 = 182 x 4
       5. Trả lời:

        1. a) y x 5 = 1948 + 247
        2. y x 5 = 2195

         y = 2195 : 5

         Xem Thêm : Phản ứng phần ứng của máy phát đồng bộ – Real Group

         y = 439

         1. b) y : 3 = 190 – 90
         2. y : 3 = 100

          y = 100 x 3

          y = 300

          1. c) y – 8357 = 3829 x 2
          2. y – 8357 = 7658

           y = 7658 + 8357

           y = 16015

           1. d) y x 8 = 182 x 4
           2. y x 8 = 728

            y = 728 : 8

            y = 91

            Bài tập 5: Trong hai ngày cửa hàng bán được 5124 lít dầu. Ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 124 lít. Hỏi mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

            Trả lời:

            Số lít dầu bán được mỗi ngày là:

            (5124 – 124) : 2 = 2500 (lít dầu)

            Số lít dầu ngày thứ nhất bán được là:

            2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

            Vậy: Ngày thứ nhất bán được 2624 lít dầu, ngày thứ hai bán được 2500 lít.

            Bài tập 6: Bạn có 76 viên bi. Viên bi của Ann lớn gấp 5 lần viên bi của Hình. An toàn anh hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 bạn là bao nhiêu?

            Trả lời:

            Số viên bi của một là:

            Xem Thêm : Học học nữa học mãi tiếng Anh là gì? Giải thích Tục ngữ 2022

            76 x 5 = 380 (bóng)

            Tổng số bi của 3 bạn là:

            76 + 380 = 456 (quả bóng)

            Bài tập 7:Cho dãy số sau: 1, 5, 9, 13, … 65, 69

            1. a) Đếm số mục trong một chuỗi.
            2. b) Tính tổng của một dãy số.
            3. Trả lời:

             1. a) Công thức tính số mục trong một dãy: (mục cuối – mục đầu): khoảng cách giữa 2 mục liên tiếp + 1
             2. Áp dụng công thức trên, số phần tử của dãy là:

              (69 – 1) : 4 + 1 = 68 : 4 + 1 = 17 + 1 = 18 (học kỳ)

              1. b) Công thức tính tổng: (số hạng đầu + số hạng cuối) x số hạng: 2
              2. Áp dụng công thức thì tổng của các số trên là:

               (1 + 69) x 18 : 2 = 70 x 18 : 2 = 630

               Bài tập 8:Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7…97, 99

               1. a) Đếm số mục trong một chuỗi.
               2. b) Tính tổng của một dãy số.
               3. Trả lời:

                1. a) Số phần tử trong chuỗi là:
                2. (99 – 1) : 2 + 1 = 98 : 2 + 1 = 49 + 1 = 50 (học kỳ)

                 1. b) Tổng của các số trên là:
                 2. (1 + 99) x 50 : 2 = 100 x 50 : 2 = 2500

                  Bài tập 9: Phát biểu nào sau đây sai?

                  1. Biểu thức bao gồm các phép toán cơ bản không chỉ trên số mà còn trên chữ cái (đại diện cho bất kỳ số nào) được gọi là biểu thức đại số.
                  2. Nếu một biểu thức có tất cả các phép toán cộng-trừ-nhân-chia thì ta tính từ trái sang phải.
                  3. Nếu một biểu thức chứa tất cả các phép tính cộng, trừ, nhân và chia, ta áp dụng quy tắc: nhân chia trước rồi cộng trừ sau.
                  4. Nếu trong biểu thức có dấu ngoặc thì nội dung bên trong ngoặc sẽ được tính trước, các nội dung sau sẽ nằm ngoài ngoặc.
                  5. Đáp án:b

                   Bài tập 10: Giá trị của y trong biểu thức sau là bao nhiêu?

                   y + 75 : 5 = 123 x 6

                   1. 723
                   2. 3615
                   3. 725
                   4. 3765
                   5. Đáp án:Một

                    Xem thêm:

                    • Hỗn số là gì? Khái niệm, cách tính hỗn số và bài tập minh họa
                    • Tính trung bình cộng, số học cơ bản và nâng cao
                    • Cách học bảng cửu chương chín mươi chín, nhớ nhanh, nhớ lâu và cực dễ
                    • Hy vọng bài viết trên có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách tính giá trị biểu thức, đồng thời làm quen với một số dạng bài tập tính giá trị biểu thức. Chúc các bạn học tốt môn toán.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button