Hỏi Đáp

Hướng dẫn cách lập Mẫu TK3-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Tk3

Cách lập tk3-ts theo quyết định 595/qd-bhxh? Đây là biểu mẫu quan trọng để khai báo thông tin đơn vị khi giao dịch với cơ quan BHXH. Đây là hướng dẫn chi tiết về biểu mẫu tk3-ts.

tk3-ts

Cách tạo mẫu tk3-ts

1. Khai báo mục đích của tk3-ts

Mẫu tk3-ts là Tờ khai Đơn vị điều chỉnh, tham gia BHXH, BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 595/qd-bhxh ngày 14/4/2017. Mẫu này dùng để kê khai đăng ký, đơn bảo hiểm, thông tin người đăng ký bảo hiểm, thay đổi thông tin đơn vị.

Trách nhiệm lập mẫu tk3-ts thuộc về đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT. Thời điểm thành lập là khi đơn vị tham gia BHXH, BHYT lần đầu hoặc thay đổi địa chỉ từ tỉnh, thành phố khác hoặc khi thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT.

2. Hướng dẫn cách lập sao kê số dư tài khoản theo nghị quyết 595/qd-bhxh của bhxh Việt Nam

Theo Quyết định số 595/qd-bhxh, tờ khai tk3-ts gồm 12 mặt hàng. Nội dung của chỉ tiêu như sau:

[1]. Tên đơn vị: ghi đầy đủ tên đơn vị.

[2]. Mã đơn vị: Là mã số BHXH của đơn vị do cơ quan BHXH quản lý. Trường hợp đơn vị đăng ký BHXH lần đầu chưa lấy mã số thì để trống.

[3]. mã số thuế: Điền mã số thuế của đơn vị, nếu không có mã số thuế thì để trống.

Lưu ý khi ghi mã số thuế:

 • Mã đơn vị được lấy từ mã số thuế.

 • Đối với các đơn vị đã được gán mã số đơn vị và mã số thuế thì cần nhập 2 mục ở 2 mục tương ứng.

 • Trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế thì cấp mã số đơn vị theo quy định.

 • Nếu đơn vị được gán mã đơn vị sau khi đã thêm mã số thuế thì mã đơn vị sẽ được điều chỉnh thành mã số thuế.

  [4]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: điền theo quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép.

  [5]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: ghi đầy đủ địa chỉ gồm số nhà, đường phố, thôn, xã, quận, huyện, thị xã, quận, huyện, thị xã, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở.

  Xem Thêm : Mạng 4G là gì? Mạng LTE là gì? Tốc độ mạng 4G nhanh tới mức nào? – Thegioididong.com

  [6]. Loại đơn vị: Một trong các loại đơn vị sau:

  • Cơ quan hành chính, đảng chính trị, công đoàn.

  • Đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

  • Doanh nghiệp nhà nước.

  • Doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

  • Cộng tác.

  • Nhóm hợp tác.

  • Cá nhân kinh doanh tại nhà.

  • Một cá nhân sử dụng nhân viên.

  • Văn phòng đại diện hoặc tổ chức quốc tế.

   [7]. Số điện thoại: Điền số điện thoại của đơn vị.

   [8]. Email: điền email của đơn vị.

   [9]. Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh

   [9.1]. số: Nhập quyết định thành lập/số giấy phép kinh doanh

   [9.2]. Nơi cấp: ghi rõ cơ quan cấp quyết định thành lập/giấy phép kinh doanh.

   [10]. Các phương thức đóng khác: đánh dấu x vào ô tương ứng với phương thức đóng đã chọn.

   Xem Thêm : Bảng viết tắt của các đơn vị đo lường quốc tế chuẩn

   [11]. Thay đổi nội dung, yêu cầu: ghi đầy đủ nội dung yêu cầu như tên đơn vị, địa chỉ, loại đơn vị,…

   [12]. Đính kèm: số lượng hồ sơ chi tiết.

   tk3-ts2

   Tiêu chuẩn khai báo tk3-ts.

   Lưu ý khi tạo mẫu tk3-ts:

   • Thay đổi thể chế về bảo hiểm, bhyt, bảo hiểm và các thông tin khác, chỉ cần điền mã số thuế đơn vị và các chỉ tiêu [1], [2], [9], [10].

   • Đơn vị phải lưu giữ hồ sơ tham gia bảo hiểm, bhyt, bhtn.

    3. Tổng quan về BHXH đầu tiên của công ty

    Ngoài biểu mẫu tk3-ts, doanh nghiệp cần đăng ký tham gia những biểu mẫu và tờ khai nào khác? Theo quyết định 595/qd-bhxh doanh nghiệp cần chuẩn bị:

    • Kê khai đơn vị bảo hiểm, điều chỉnh bảo hiểm, thông tin bhyt: mẫu tk3-ts.

    • Bản khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bhxh, bhyt (mẫu tk1-ts).

    • Báo cáo thông tin (mẫu d01-ts): Doanh nghiệp lập bảng thông tin theo mẫu d01-ts liệt kê thông tin của người lao động cần đóng.

    • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHYT, BHTN (Mẫu d02-ts): Đơn vị lập Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHYT, BHTN , chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Theo mẫu d02-ts.

     tk3-ts4

     Đơn vị tham gia BHXH lần đầu phải sử dụng mẫu tk3-ts.

     Đơn vị chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu trên và nộp cho cơ quan BHXH trên địa bàn do cơ quan BHXH trực tiếp quản lý như trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

     Thời hạn nộp hồ sơ là trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng có hiệu lực.

     Trên đây là hướng dẫn cách lập tài khoản 3 liên theo Nghị quyết 595/qĐ-bhxh của BHXH Việt Nam. Đây là mẫu tờ khai quan trọng, sẽ được sử dụng nhiều trong các giao dịch với cơ quan BHXH, các đơn vị cần lưu ý cách lập chuẩn trên mẫu tờ khai. >>>Thông tin liên quan: Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button