Hỏi Đáp

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 KNTT trang 37 – 40 Bài 14: Một phần mấy

Toán lớp 3 trang 37

Video Toán lớp 3 trang 37

Mối liên hệ kiến ​​thức Sách bài tập Toán (kntt) lớp 3 tập 1 bài 14 Hướng dẫn giải bài: Phần trang 37 – 40 chính xác nhất, mời các em học sinh và trợ giảng tham khảo.

Giải vbt toán lớp 3 bài 14 tiết 1 trang 37, 38

Sách bài tập Toán lớp 3 Tập 1 Trang 37 Bài 1: ?

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37, 38 Bài 14 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Giải pháp thay thế:

a) Hình a được chia thành 5 phần bằng nhau. Màu 1 phần.

Vì vậy, tôi đã lấp đầy 1515 vòng kết nối.

Vậy câu a đúng.

b) Hình b được chia thành 6 phần bằng nhau. Màu 1 phần.

Vì vậy, tôi đã điền vào 1616 vòng kết nối.

Vậy câu b đúng.

c) Sơ đồ c không thể chia thành các phần bằng nhau.

Vậy câu c sai.

d) Hình d được chia thành 3 phần bằng nhau. Màu 1 phần.

Vì vậy, tôi đã điền vào 1313 vòng kết nối.

Vậy câu d đúng.

Ta điền vào chỗ trống như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37, 38 Bài 14 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Sách bài tập Toán lớp 3 Tập 1 Trang 37 Bài 2:Nối (theo mẫu).

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37, 38 Bài 14 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Giải pháp thay thế:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37, 38 Bài 14 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Sách bài tập Toán lớp 3 Tập 1 Trang 38 Bài 3:

Viết số 1313 với dấu “x” và hình tròn của nó vào ô bên dưới hình tô bóng

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37, 38 Bài 14 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Giải pháp thay thế:

Hai hình có tổng cộng 12 hình tròn, và số hình tròn là 1313 là:

12 : 3 = 4 (hình tròn).

Vậy Hình 1 có 1313 hình tròn.

Chúng ta đánh dấu “x” vào ô trống, như thế này:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37, 38 Bài 14 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Sách bài tập Toán lớp 3 Tập 1 Trang 38 Bài 4:

Màu 1515 cho:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37, 38 Bài 14 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Giải pháp thay thế:

+ Hình 1 gồm 5 ô vuông bằng nhau.

Vậy ta cần tô màu 1 hình vuông thì được 1515 hình 1.

+ Hình 2 gồm 5 hình tròn bằng nhau.

Xem Thêm : Cách sắp xếp trật tự từ trong câu tiếng Anh – Step Up English

Vậy ta cần tô màu 1 hình tròn để được 1515 2.

Chúng ta tô màu từng hình 1515 như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 37, 38 Bài 14 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Đáp án VBT Toán lớp 3 bài 38, 39, 40, 14 tiết 2

Sách bài tập Toán lớp 3 Tập 1 Trang 38 Bài 1: ?

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Giải pháp thay thế:

a) Hình a được chia thành 8 phần bằng nhau. Màu 1 phần.

Vậy là tôi đã điền vào 1818 ô vuông

Vậy câu a đúng

b) Hình b được chia thành 6 phần bằng nhau. Màu 1 phần.

Vì vậy, tôi đã lấp đầy 1616 ô vuông.

Vậy câu b sai.

c) Hình c được chia thành 9 phần bằng nhau. Màu 1 phần.

Vì vậy, tôi đã lấp đầy 1919 ô vuông.

Vậy câu c đúng.

d) Hình d được chia thành 7 phần bằng nhau. Màu 1 phần.

Vì vậy, tôi đã lấp đầy 1717 ô vuông.

Ta điền vào chỗ trống như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Sách bài tập Toán lớp 3 Tập 1 Trang 39 Bài 2:Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Những bức tranh năm 1717 đã được tô màu?

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

b) Bức tranh nào được tô màu vào năm 1919?

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Giải pháp thay thế:

a) Đáp án đúng là: c

b) Đáp án đúng là: d

+ Hình a được chia thành 6 phần bằng nhau. Màu 1 phần.

Vì vậy, tôi đã điền vào 1616 vòng kết nối.

+ Hình b được chia thành 8 phần bằng nhau. Màu 1 phần.

Vì vậy, tôi đã lấp đầy 1818 vòng kết nối.

+ Hình c được chia thành 7 phần bằng nhau. Màu 1 phần.

Vì vậy, tôi đã lấp đầy 1717 vòng kết nối.

+ Hình d được chia thành 9 phần bằng nhau. Màu 1 phần.

Vì vậy, tôi đã tô màu vòng tròn vào năm 1919.

Vậy hình c vẽ được 1717 hình tròn;

Hình d đã được tô màu trong hình tròn năm 1919.

Sách bài tập Toán lớp 3 Tập 1 Trang 39 Bài 3:

Xem Thêm : Giải Thích Câu Tục Ngữ Rừng Vàng Biển Bạc ❤10 Bài Hay

Màu 1818 cho mỗi thứ sau đây.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Giải pháp thay thế:

+ Hình 1 gồm 8 tam giác bằng nhau.

Vậy ta cần tô màu 1 hình vuông và được 1818 hình 1.

+ Hình 2 gồm 8 hình chữ nhật bằng nhau.

Vì vậy, chúng ta cần tô màu 1 hình chữ nhật để có 1818 2.

Chúng tôi tô màu nó như thế này:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Sách bài tập Toán lớp 3 Tập 1, Trang 40, Bài 4:

Viết dấu “x” vào ô trống bên dưới 1515 hình tròn trong hình màu của hình.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Giải pháp thay thế:

a) Hình a được chia thành 5 phần bằng nhau. Màu 1 phần.

Vì vậy, tôi đã điền vào 1515 hình ảnh a.

b) Hình b gồm 15 ô vuông, số ô vuông có 1515 ô vuông là:

15 : 5 = 3 (hình ảnh).

Vì vậy, tôi đã điền vào 1515 hình ảnh b.

c) Hình c gồm 9 ô vuông, trong đó có 3 ô tô màu.

Vì vậy, tôi đã tô màu cho 1313 hình ảnh.

Kết luận: Các hình a và b đã tô màu vào 1515 ô vuông của hình.

Chúng ta viết “x” vào ô trống như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Sách bài tập Toán lớp 3 Tập 1, Trang 40, Bài 5:

a) Tô màu con cá 1212 và viết số tương ứng vào ô trống.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

1212 cá là cá.

b) Tô màu 1414 bông hoa và viết số tương ứng vào chỗ trống.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

1414 Hoa là hoa.

Giải pháp thay thế:

a) Có tất cả 6 con cá. Số cá của 1212 là:

6 : 2 = 3 (con cá)

b) Có tất cả 12 bông hoa là 1414 bông hoa

12 : 4 = 3 (bông hoa)

Chúng ta vẽ như thế này:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 38, 39, 40 Bài 14 Tiết 2 - Kết nối tri thức

►►Click ngay to Download để tải Giải Toán 3 kntt Bài 14: Phần 37-40 file pdf đầy đủ và miễn phí.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Vậy là đến đây bài viết về Giải Vở bài tập Toán lớp 3 KNTT trang 37 – 40 Bài 14: Một phần mấy đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn!

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Back to top button