Hỏi Đáp

Giải bài 44, 45, 46, 47, 48 trang 98, 99 Sách giáo khoa Toán 7

Toán lớp 7 trang 98

bài 44 trang 98 – SGK Toán 7

a) Vẽ a//b.

b) Vẽ c//a. c có song song với b không? Tại sao?

c) Mô tả thuộc tính trong văn bản.

Hướng dẫn:

a) vẽ a// b

b) vẽ c//a

Giả sử rằng b không song song với c, thì b cắt c tại một điểm o nào đó. Khi đó qua o ta kẻ được hai đường thẳng b và c song song với a. Điều này ngược lại với song song Euclide đầu tiên. Vậy b//c.

c ) Nêu các thuộc tính sau bằng chữ:

Hai đường thẳng khác nhau cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Song song với đường thẳng thứ ba, chúng song song với nhau.

Bài 45 Trang 98 – SGK Toán 7

a) Vẽ d’ // d và d” song song với d (d” và d’ khác nhau).

b) Suy ra d’ // d” bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

– Nếu d’ cắt d” tại m thì m có nằm trên d không? Tại sao?

– Qua điểm m nằm ngoài d, có cả d’// d và d” // d có ngược lại với tiên đề Euclid không? Tại sao?

Xem Thêm : Sưu tầm một số bài ca dao mở đầu bằng cụm từ Thân em

– Nếu d’ và d” không cắt nhau (vì vi phạm tiên đề Euclid) thì chúng cắt nhau như thế nào

Người chiến thắng:

a) Vẽ d’ // d. d” // d

b) suy ra d’ // d”, vì nếu d’ cắt d” tại điểm m thì m không thuộc d, vì d// d’ và d/ / d ”.

Qua một điểm m nằm ngoài d ta kẻ được hai đường thẳng d’ và d” song song với d. Điều này trái ngược với tiên đề Euclid về các đường thẳng song song.

Vậy d’ và d” không giao nhau. Vậy d’ // d”.

Bài 46 Trang 98 – SGK Toán 7

Xem Hình 31:

a) Tại sao a // b?

b) Tính độ lớn của góc c.

NGƯỜI CHIẾN THẮNG

a) a//b vì a và b cùng vuông góc với đường thẳng ab

b) Ta có:

\(\widehat c + \widehat d = {180^0}\)

(vì các góc trong cùng cạnh)

Xem Thêm : Vùng nội thủy là gì? – Luật Hoàng Phi

Phải là \(\widehat c = {180^0} – \widehat d = {60^0}\)

Bài 47 Trang 98 – SGK Toán 7

Trong Hình 32, biết a // b, \(\widehat a = {90^0}\)

\(\widehat c = {130^0}\)

Tính \(\widehat b,\widehat d\)

Người chiến thắng:

Chúng ta có //b, vì vậy

\(\widehat b = \widehat {{a_1}}\) (đồng vị)

Vậy \(\widehat b = {90^0}\)

Chúng tôi đã gặp phải \(\widehat c + \widehat d = {180^0}\)

Phải là \(\widehat d = {180^0} – \widehat c = {50^0}\)

Bài 48 Trang 99 – SGK Toán 7

Đố vui: Lấy một tờ giấy, gấp đôi theo Hình 33 và trải tờ giấy ra. Xem hình có các nếp gấp là đường vuông góc với hai đường thẳng song song?

Hướng dẫn:

Nhìn vào hình, khi mở tờ giấy ra ta thấy nếp gấp là hình ảnh của một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song.

giaibaitap.me

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button