Tổng hợp kiến thức toán lớp 7 violet

Luyện thi online miễn phí, luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn phí https://xettuyentrungcap.edu.vn/uploads/thi-online.png Tổng hợp kiến thức toán lớp 7, trọn bộ công thức toán lớp 7, Tổng hợp kiến thức Toán lớp 7 Hình học, Kiến thức Toán lớp 7 cần nhớ, Tổng hợp kiến thức Toán 7 Hình học, Ôn tập kiến thức trong tam Toán 7, Tổng hợp kiến thức toán hình lớp 7 ViOLET, Tổng hợp kiến thức Toán lớp 7 ViOLET, Bảng tổng hợp kiến thức Hình học lớp 7
*

Tổng hợp kiến thức toán lớp 7, trọn bộ công thức toán lớp 7 Tổng hợp kiến thức toán lớp 7, trọn bộ công thức toán lớp 7, Tổng hợp kiến thức Toán lớp 7 Hình học, Kiến thức Toán lớp 7 cần nhớ, Tổng hợp kiến thức Toán 7 Hình học, Ôn tập kiến thức trong tam Toán 7, Tổng hợp kiến thức toán hình lớp 7 ViOLET, Tổng hợp kiến thức Toán lớp 7 ViOLET, Bảng tổng hợp kiến thức Hình học lớp 7, Lý thuyết Toán lớp 7 Hình học kì 2, Kiến thức Toán lớp 7 cần nhớ, Tổng hợp kiến thức Toán lớp 7 Hình học, Tổng hợp kiến thức Toán 7 Hình học, Ôn tập kiến thức trong tam Toán 7, Lý thuyết Toán lớp 7 Hình học kì 2, Tổng hợp kiến thức Toán lớp 7 ViOLET, Tổng hợp kiến thức Toán lớp 8, Tổng hợp kiến thức toán hình lớp 7 ViOLET,

Tổng hợp kiến thức toán lớp 7, trọn bộ công thức toán lớp 7

A. Phần đại số
1.Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức toán lớp 7 violet Thế nào là số hữu tỉ ? Cho ví dụ.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức toán lớp 7 violet

- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số \frac{a}{b} với a, b \in Z, b \ne 02. Số hữư tỉ như thế nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn ? Cho VD.Số hữư tỉ như thế nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ? Cho VD.

Xem thêm: Thã´Ng Bã¡O ViệC Xá»­ Lã½ Hồ Sæ¡ Khi đăNg Kã­ Lã M ViệC TạI Hã N QuốC Korea

- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.3. Nêu các phép toán được thực hiện trong tập hợp số hữu tỉ Q. Viết các công thức minh họa.

Xem thêm: Review Cảm Nhận Hào Môn Quyền Quý, Hào Môn Quyền Quý

- Các phép toán thực hiện trong tập hợp số hữu tỉ Q *Cộng hai số hữu tỉ :
*

*

- Chú ý
: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó. Với mọi

Chuyên mục: Thư Viện Đề Thi