Hỏi Đáp

Trả Trước Cho Người Bán Là Gì, Cách Hạch Toán Phải Trả Cho Người Bán – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022 2021

Tra truoc cho nguoi ban la gi

Video Tra truoc cho nguoi ban la gi

Trả trước cho người bán là gì và cách hạch toán khoản thanh toán cho người bán

Tài khoản 331 – Trả cho người bán theo thông tư 200/2014 / tt-btc (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015). Thay đổi chế độ kế toán theo QĐ số 15: Đơn đề nghị thanh toán cho người bán vật tư hàng hóa, người làm dịch vụ, người bán tài sản cố định, bất động sản, đầu tư tài chính theo hợp đồng thương mại phản ánh tình trạng thiếu hụt của công ty. hợp đồng.

1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh việc công ty phải trả các khoản phải trả ngắn hạn cho vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ và khách hàng. Doanh thu bán bất động sản, bất động sản, các khoản đầu tư tài chính có hợp đồng thương mại đã ký. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thanh toán thiếu hụt xây lắp cho các nhà thầu chính và thầu phụ. Không phản ánh trên tài khoản này chuyên môn để mua và thanh toán ngay bây giờ. b) Các khoản chênh lệch trả cho người bán, người nhận thầu và người nhận thầu xây dựng cần được hạch toán cụ thể cho từng loại tài khoản phải trả người tiêu dùng. Trong đó, phải trả từng người tiêu dùng, tài khoản này phản ánh số tiền đã trả trước cho người bán, người nhận ký gửi, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ, số dư. Đã xây dựng hoàn thiện và bàn giao. c) Công ty phải theo dõi cụ thể số tiền chênh lệch do người bán chịu theo từng loại tiền. So với các khoản phải trả bằng ngoại tệ, các dự án xây dựng tuân theo các nguyên tắc sau:

*

– Khi phát sinh những khoản thiếu phải trả cho người bán (bên tài giỏi khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời hạn phát sinh (là tỷ giá bán của ngân hàng kinh tế địa điểm thường xuyên có giao dịch). Riêng tình huống ứng trước cho nhà thầu hoặc người bán, khi đủ tình huống ghi nhận tài sản hoặc giá cả thì bên Tài năng khoản 331 sử dụng tỷ giá ghi sổ thực tiễn đích danh nếu như với số tiền đã ứng trước.- Khi thanh toán trả tiền thiếu phải trả cho người bán (bên Thiếu tài khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra đồng nước ta theo tỷ giá ghi sổ thực tiễn đích danh cho từng đối tượng người tiêu dùng chủ thiếu (Điều kiện chủ thiếu có nhiều giao dịch thì tỷ giá thực tiễn đích danh đc cam kết trên cơ sở bình quân gia quyền di động những giao dịch của chủ thiếu đó). Riêng tình huống phát sinh giao dịch ứng trước tiền cho nhà thầu hoặc người bán thì bên Thiếu tài khoản 331 sử dụng tỷ giá giao dịch thực tiễn (là tỷ giá bán của ngân hàng địa điểm thường xuyên có giao dịch) tại thời hạn ứng trước;- Công ty phải reviews lại những khoản phải trả cho người bán có gốc ngoại tệ tại cục bộ những thời hạn lập Báo cáo tài chính theo điều khoản của pháp luật. Tỷ giá giao dịch thực tiễn khi reviews lại khoản phải trả cho người bán là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng kinh tế địa điểm C.ty thường xuyên có giao dịch tại thời hạn lập Báo cáo tài chính. Những đơn vị trong tập đoàn đc sử dụng chung một tỷ giá do Doanh nghiệp mẹ điều khoản (phải bảo đảm sát với tỷ giá giao dịch thực tiễn) để reviews lại những khoản phải trả cho người bán có gốc ngoại tệ phát sinh từ những giao dịch trong nội bộ tập đoàn. d) Bên giao nhập vào ủy thác ghi nhận trên tài khoản này số tiền phải trả người bán về hàng nhập vào trải qua bên nhận nhập vào ủy thác như khoản phải trả người bán đôi khi. đ) Các vật tư, mặt hàng, dịch vụ đã nhận được, nhập kho nhưng đến cuối tháng vẫn chưa có hóa đơn thì cần sử dụng giá tạm tính để ghi sổ and phải thay đổi về giá thực tiễn khi nhận đc hóa đơn hoặc thông báo giá chính thức của những người bán. e) Khi hạch toán cụ thể những khoản này, kế toán phải hạch toán chi tiết, rành mạch những khoản chiết khấu thanh toán trả tiền, chiết khấu kinh tế, sale hàng bán của những người bán, người ưng ý nếu chưa đc phản ánh trong hóa đơn oder.2. Cấu trúc and content phản ánh của tài khoản 331 – Phải trả cho người bánBên Thiếu:– Số tiền đã trả cho người bán vật tư, mặt hàng, người ưng ý dịch vụ, người nhận thầu xây lắp;- Số tiền ứng trước cho người bán, người ưng ý, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận đc vật tư, mặt hàng, dịch vụ, cân nặng thành phầm xây lắp hoàn thành bàn giao;- Số tiền người bán chấp thuận sale mặt hàng hoặc dịch vụ đã giao theo hợp đồng;- Chiết khấu thanh toán trả tiền and chiết khấu kinh tế đc người bán chấp thuận cho C.ty giảm trừ vào khoản thiếu phải trả cho người bán;- Chi phí vật tư, mặt hàng thiếu vắng, kém phẩm chất khi kiểm nhận and trả lại người bán.- Đánh Giá lại những khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (tình huống tỷ giá ngoại tệ giảm đối với Đồng nước ta).Bên Có:– Số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người ưng ý dịch vụ and người nhận thầu xây lắp;- Căn sửa số chênh lệch giữa giá tạm tính bé dại hơn giá thực tiễn của số vật tư, hàng hoá, dịch vụ đã nhận được, khi có hoá đơn hoặc thông báo giá chính thức;- Đánh Giá lại những khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (tình huống tỷ giá ngoại tệ tăng đối với Đồng nước ta).Số dư bên Có: Số tiền còn phải trả cho người bán, người ưng ý, người nhận thầu xây lắp.Tài khoản này có thể có số dư bên Thiếu. Số dư bên Thiếu (nếu có) phản ánh số tiền đã ứng trước cho người bán hoặc số tiền đã trả nhiều hơn số phải trả cho người bán theo cụ thể của từng đối tượng người tiêu dùng rõ nét. Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư cụ thể của từng đối tượng người tiêu dùng phản ánh ở tài khoản này để ghi 2 chỉ tiêu bên “Tài sản” and bên “Nguồn vốn”.3. Phương thức kế toán một số giao dịch thương mại chủ yếu3.1.

Xem Thêm : Xét tuyển nguyện vọng là gì? Những lưu ý khi đăng ký xét tuyển nguyện vọng

Bài viết: Trả trước cho người bán là gì

tk 152 , 153, 156, 157, 211, 213 (giá chưa VAT) Thiếu tk 133 – khấu trừ thuế GTGT (1331) có TK 331 – Phải trả cho Người bán (tổng giá đã thanh toán ). – Miễn thuế đầu vào không được khấu trừ giá trị nguyên vật liệu, vật tư, tài sản cố định và thuế GTGT (tổng giá đã thanh toán). b) Bên đầu vào, ghi: – Phản ánh hàng hoá trong bao giá trị bao gồm TTĐB, XNK, thuế GTGT (nếu có), ghi: Thiếu các TK 152, 153, 156, 157, 211, 213 và TK 331 – TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) phải nộp cho người bán có tài khoản 3333 – Thuế xuất nhập khẩu (riêng thuế nhập khẩu nếu có) có tài khoản 33381 – Thuế bảo vệ môi trường tự nhiên. – Nếu thuế đầu vào được khấu trừ, ghi: tk 133 – Thuế GTGT đã khấu trừ (1331) có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312). 3.2. Mua vật tư, vật tư chưa thanh toán và thường xuyên thanh toán cho người bán để bổ sung, hạch toán hàng tồn kho: Điều kiện mua hàng trong nước: – Nếu được khấu trừ thuế đầu vào, ghi: theo TK 611 – oder (giá chưa bao gồm thuế GTGT) TK 133 – thuế GTGT được khấu trừ TK 331 – phải trả người bán (tổng giá đã thanh toán). Thuế GTGT không được khấu trừ bao gồm giá trị vật tư, hàng hoá và thuế GTGT (tổng giá đã thanh toán) b. Bên đầu vào ghi: – Phản ánh trị giá hàng nhập vào bao, bao gồm cả thuế TTĐB, thuế GTGT xuất khẩu, thuế GTGT (nếu có), ghi: thiếu TK 611 – oder. Có TK 331 – Phải trả người bán Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có) Có TK 3333 – Thuế XNK (riêng thuế NK nếu có) Có TK 33381 – Thuế Bảo vệ Môi trường – Trường hợp được khấu trừ thuế đầu vào. ghi: Thuộc TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) và TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312). 3.3. Đơn vị có điều kiện đầu tư xây dựng thực hiện xây lắp theo phương thức chuyển giao hợp đồng, sau khi nhận bàn giao khối lượng xây lắp và hoàn thành của nhà thầu xây lắp, theo hợp đồng chuyển nhượng và biên bản bàn giao khối lượng xây lắp, Hóa đơn khối lượng xây lắp hoàn thành: – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ ghi: tk 241 – Xdcb dở dang (giá chưa có thuế GTGT) tk 133 – Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 331 – Phải trả cho Người bán (đã thanh toán toàn bộ số tiền). – Trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì giá trị khoản đầu tư đã bao gồm thuế GTGT (tổng giá đã thanh toán). 3.4. Bên nhận Đầu tư, Hàng hóa, Dịch vụ, Nhà thầu Xây dựng, Viết: Thiếu TK 331 – Phải trả cho Sở hữu tk 111 khi Trả trước hoặc Thanh toán cho Người bán Hàng hóa, 112, 341, …- Các điều khoản thanh toán phải quy đổi ra ngoại tệ Thanh toán cho nhà thầu được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm giao dịch (tức là tỷ giá bán của Ngân hàng Kinh tế nơi thường xuyên có giao dịch). Kế toán cần ghi nhận giá trị đầu tư xdcb tương ứng với khoản trả trước theo tỷ giá hối đoái thực tế trong kỳ trả trước. Phần giá trị đầu tư xdcb vẫn phải thanh toán (sau khi trừ số tiền tạm ứng) được ghi nhận theo tỷ giá hối đoái thực tế tại thời điểm phát sinh. Tài khoản ngắn 331 – Phải trả người bán (giá thực tế giao dịch hàng tỷ đồng) Tài khoản ngắn 635 – Giá trị tài chính (nếu tỷ giá giao dịch thực tế tiết kiệm hơn tài khoản tiền mặt) Có các TK 111, 112, … (hạch toán tỷ giá )) Có tài khoản 515 – Thu thay đổi tài chính (nếu tỷ giá giao dịch thực tế cao hơn tỷ giá hạch toán của tài khoản tiền tệ). 3.5.

Xem ngay: Nhạc 8d là gì – Âm thanh 8d là gì

Khi nhận được tiền hoàn lại do người bán đã hoàn trả số tiền ứng trước do không hài lòng về hàng hóa, dịch vụ, ghi: Thiếu TK 111, 112, … kèm theo TK 331 – Phải trả người bán. 3.6. Có được dịch vụ ưng ý từ người bán (cước phí, điện, nước, điện thoại thông minh, kiểm toán, hỗ trợ, quảng cáo, các dịch vụ khác): – Nếu VAT đầu vào đã được khấu trừ, vui lòng điền: Thiếu > tk 156 – sản phẩm (1562) thiếu tài khoản 241 – thiếu xdcb chưa hoàn thành tk 242 – giá trị trả trước thiếu tài khoản 623, 627, 641, 642, 635, 811 thiếu tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( 1331) (nếu có) có TK 331 – Phải trả người bán (tổng giá đã thanh toán). – Giá trị đã bao gồm dịch vụ và VAT (tổng giá đã thanh toán) miễn là thuế đầu vào không được khấu trừ. 3.7. Khoản chiết khấu thanh toán cho vật tư đã mua và khoản thanh toán của công ty đối với khoản thanh toán trước, trừ vào số dư do người bán thỏa mãn, ghi: Thanh toán ngắn hạn 331-phải trả cho người bán 515-thu nhập thay đổi tài chính . 3,8. Tình trạng vật tư, hàng hoá đã mua phải trả lại hoặc chấp thuận bán cho Bên bán do không đúng quy cách, chất lượng thì được trừ vào khoản thanh toán thiếu cho Bên bán và được hạch toán vào các tài khoản sau: Người bán sử dụng TK 133 – Sử dụng TK 152, 153, 156, 611, … 3.9 Thuế GTGT (1331) (nếu có) được khấu trừ. Điều kiện là không tìm được khoản phải thu phải trả người bán hoặc không đòi chủ sở hữu và đã xử lý tăng thu nhập khác của công ty kế toán ghi: tk 331 – phải trả người bán có TK 711 – thu nhập khác. 3.10. So với tổng thầu, phần xây lắp hoàn thành theo hóa đơn, bảng giá thiết kế, biên bản nghiệm thu,… Phần lắp đặt và thầu phụ, ghi: tk 632 – giá vốn bán hàng (giá chưa bao gồm thuế GTGT ) tk 133 – giá trị thuần chưa trừ thuế GTGT (1331) Tài khoản 331 – phải trả cho người bán (tổng số tiền trả cho nhà thầu phụ và thuế đầu vào). 3.11. Công ty chấp nhận các điều kiện, quản lý, xem xét và hoa hồng cho việc bán các sản phẩm thay mặt cho công ty. – Khi nhận được hàng do đại lý bán ra, công ty chủ động theo dõi và ghi chép các thông tin liên quan về hàng hoá đã nhận và bán của bên đại lý vào thuyết minh báo cáo tài chính. – Khi bán sản phẩm. Đại lý nhận hàng, ghi: Thiếu các TK 111, 112, 131, … (gộp) có TK 331 – phải trả người bán (FWD + thuế). Đồng thời, công ty theo dõi và ghi thông tin về hàng hóa bán ra của đại lý vào thuyết minh báo cáo. Báo cáo tài chính. – Hoa hồng đại lý nhận được tại thời điểm cam kết, tính vào thu hoa hồng bán sản phẩm của đại lý, ghi: Thiếu TK 331 – Phải trả người bán có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và duyệt chi, lưu ý dịch vụ có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (Nếu có). – Khi thanh toán, thanh toán cho nhân viên phục vụ đại lý, ghi: Thiếu tài khoản 331 – Phải trả người bán (giá bán trừ (-) hoa hồng đại lý) có các tài khoản 111, 112,… 3.12. p>

Xem ngay: Đứng là gì – nghĩa của từ đứng trong tiếng Việt

Xem Thêm : Bị tê ngón chân cái: Nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả | Medlatec

Phải nhập khoản phải trả của đơn vị uỷ thác cho người bán: – Khi số tiền uỷ thác đã trả trước theo hợp đồng uỷ thác thì nhập để đơn vị uỷ thác nhập và mở lc … Các chứng từ liên quan của căn cứ ghi: thiếu TK 331 – phải trả người bán (cụ thể cho từng đơn vị uỷ thác) TK 111, 112, … – khi nhận hàng uỷ thác nhập khẩu của bên uỷ thác. Kế toán thanh toán, xây lắp đôi khi giống như nhập hàng. – Khi thanh toán cho người nhận hàng số lượng hàng nhập và giá cả ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nhập khẩu, căn cứ vào chứng từ bị ảnh hưởng ghi: Chưa hạch toán 331 – Phải trả người bán (cụ thể từng đơn vị ủy thác) có TK 111, 112 , … – Nhập phí uỷ thác phải trả cho người nhận Hàng hoá nhập khẩu tính theo trị giá hàng nhập, theo chứng từ bị ảnh hưởng ghi: thiếu 151, 152, 156, 211, … thiếu 133 – Thuế GTGT đã khấu trừ. TK 331 – Phải trả người bán (cụ thể từng đơn vị nhận ủy thác). – Thanh toán n Nếu hàng hoá nhập khẩu để xây dựng thì nghĩa vụ thuế được nộp theo quy định tại TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp. – Người được ủy thác không bắt buộc phải sử dụng tài khoản để phản ánh chuyên môn thanh toán. Các khoản nhận ủy thác được phản ánh trên các TK 138 và 338. Khi lập báo cáo tài chính, số dư có gốc ngoại tệ của người bán được đánh giá theo tỷ giá hối đoái thực tế. Khi lập báo cáo tài chính: – Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với đồng Việt Nam, ghi: Thiếu TK 331 – Phải trả người bán TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131). – Nếu tỷ giá hối đoái ngoại tệ tăng so với VND của chúng tôi, vui lòng Ghi: Thiếu TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) TK 331 – Phải trả người bán.

Loại: Chia sẻ và Hiển thị Kiến thức Cộng đồng

Bài viết: Trả trước cho người bán là gì và cách hạch toán khoản thanh toán cho người bán

Danh mục: Cái gì

Nguồn blog là gì: https://hethongbokhoe.com Trả trước cho người bán là gì và cách hạch toán khoản thanh toán cho người bán

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Vậy là đến đây bài viết về Trả Trước Cho Người Bán Là Gì, Cách Hạch Toán Phải Trả Cho Người Bán – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022 2021 đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn!

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button