Hỏi Đáp

689 Câu trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị (Có đáp án) – Download.vn

Trắc nghiệm kinh tế chính trị

Video Trắc nghiệm kinh tế chính trị

689 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị có đáp án giúp các bạn tham khảo và luyện tập trả lời các câu hỏi trắc nghiệm kinh tế chính trị, đối chiếu đáp án thuận tiện hơn.

Bộ giáo trình này rất hữu ích cho việc dạy và học các môn kinh tế chính trị Mác – Lênin ở các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Vậy mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của download.vn:

689 Trắc nghiệm kinh tế chính trị

câu 1. Thuật ngữ “kinh tế-chính trị” được sử dụng lần đầu tiên vào năm nào?

A. 1610b. 1612c. Thứ 1615 chương 1618

Câu 2. Ai là người đầu tiên đề xuất khái niệm “kinh tế-chính trị”?

Một. Antoine Monchrétienb. François Quesny c.Thomas Mond. William Petty

Mục 3. ai có c. Được coi là người sáng lập kinh tế chính trị tư sản cổ điển?

Xem Thêm : Hình ảnh quê hương miền Tây sông nước tuyệt đẹp

A. Một loại. vải rèn. d. Ricardo c. w. pettyd. r.t. mathus

Mục 4. Ai được coi là một nhà kinh tế trong các ngành nghề thủ công?

A. w. Ítb. Một loại. Smith c. d. Ricardo. r.t.toán học

Điều 5. d.ricardo là nhà kinh tế học vào thời kỳ nào?

A. Giai đoạn tích luỹ gốc tbcnb. Thời gian hợp tác đơn giản c.Thời gian xây dựng quy trìnhd. Kỷ nguyên của ngành công nghiệp máy móc lớn

Trong phần thứ sáu, kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mác – Lênin trực tiếp kế thừa và phát triển những thành tựu sau:

A. Chủ nghĩa trọng thương b. Chủ nghĩa trọng nông c. Nền kinh tế chính trị cổ điển của Anhd. Nền kinh tế chính trị tầm thường

Điều 7. Học thuyết kinh tế nào của Marx được coi là nền tảng?

Xem Thêm : Junk Mail là gì? Cách gửi Mail để không bị liệt vào Spam

A. Học thuyết giá trị lao độngb. Học thuyết giá trị thặng dư c. Lý thuyết tích lũy tư sản. Lý thuyết tái sản xuất vốn xã hội

Đối tượng nghiên cứu của tiết thứ tám Kinh tế chính trị học Mác-Lênin là:

A. Sản xuất ra của cải vật chất b. Quan hệ xã hội giữa người với ngườic. Quan hệ sản xuất và mối quan hệ qua lại giữa năng suất với kiến ​​trúc thượng tầng. d. Các quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng.

Bài 9 về đặc điểm của các quy luật kinh tế, hãy chọn phương án đúng:

A. Khách quan b.Chủ quan. Phát huy vai trò của mình thông qua các hoạt động kinh tế của con ngườid. Cả a và c đều

Bài 10, chọn câu trả lời đúng về quy luật kinh tế và chính sách kinh tế:

A. Các quy luật kinh tế là cơ sở của chính sách kinh tế b. Chính sách kinh tế là hoạt động chủ quan của nhà nước dựa trên sự hiểu biết và vận dụng các quy luật khách quan. c. Các quy luật kinh tế và chính sách kinh tế đều phụ thuộc vào các điều kiện khách quan. d. a, b, c

………………………………………….. .. …………………………….

Tải xuống tài liệu để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button