Hỏi Đáp

Biến, phép gán và các kiểu dữ liệu cơ sở trong Python | Tự học ICT

Trong python biến nhớ là gì

Video Trong python biến nhớ là gì

Các biến và phép gán là các yếu tố cơ bản và phổ biến nhất trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào. Trong python, các biến, phép gán và kiểu dữ liệu rất khác với c # hoặc java bởi vì python là ngôn ngữ được gõ động và được gõ yếu.

Bài học này sẽ trình bày chi tiết việc sử dụng các biến và phép gán trong python. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu ngắn gọn các kiểu dữ liệu cơ bản của python.

Biến, phép gán, kiểu dữ liệu trong python

Xem một số lệnh bên dưới:

Bạn có thể sử dụng nhàn rỗi, pycharm hoặc studio trực quan để tạo tệp py.

Chạy chương trình ở chế độ tập lệnh và bạn sẽ nhận được kết quả sau:

ví dụ sử dụng biến trong python

Nếu sử dụng chế độ tương tác, bạn nhập lệnh như sau trong Python Interpreter hoặc IDLE:

Đây là các câu lệnh để khai báo và gán cho các biến với một số kiểu dữ liệu python cơ bản.

Trong ví dụ trên, tên, tuổi, công ty, person_tuple, person_dict là biến , dấu = là dấu gán và phía bên phải của dấu = là giá trị biến .

Các biến trong python

Định nghĩa và thao tác với các biến trong python khác với các ngôn ngữ như c.

Trong python, một biến là tên đại diện cho một giá trị trong bộ nhớ. trong đó giá trị có thể được khai báo bởi chính nó hoặc được tính toán bởi python từ một biểu thức.

Để dễ hình dung, các biến trong python tương tự như các tệp và phím tắt trong windows. trong đó tệp trên ổ đĩa có cùng giá trị với biến trong bộ nhớ. Các phím tắt cho tệp tương tự như các biến trong python.

Hình ảnh như thế này, trong python:

 • Nhiều biến có thể “trỏ tới” cùng một giá trị trong bộ nhớ: giống như bạn có thể tạo nhiều phím tắt cho cùng một tệp, bạn có thể có các biến khác nhau trỏ đến một giá trị chung của cùng một giá trị.
 • Một biến có thể trỏ đến các giá trị khác nhau: khi bạn tạo một biến, bạn có thể trỏ nó đến giá trị a và sau đó bạn có thể trỏ nó đến giá trị ab, trong đó a và b hoàn toàn khác nhau .

Vì vậy, các biến trong python thực sự chỉ là tên mà chúng ta có thể sử dụng để truy xuất giá trị. Các biến trong python không chứa giá trị trực tiếp.

Các biến trong python tương tự như con trỏ trong c / c ++ hoặc các loại tham chiếu trong c #.

Các biến trong python cần tạo cùng một phép gán. Nhờ một quá trình gọi là thu gom rác, các giá trị biến trong bộ nhớ sẽ tự động được “dọn dẹp” khi không sử dụng.

Xem Thêm : Ch3coona ra ch4 | Phản ứng CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Nếu bạn đã quen thuộc với java hoặc c #, thì bạn sẽ không xa lạ với việc thu gom rác.

Tên biến phải tuân theo quy tắc nhận dạng python. Bạn cũng nên tuân theo một số kiểu đặt tên biến.

Kiểu 1: Ký tự đầu tiên viết thường; các chữ cái viết thường; nếu tên có nhiều từ, hãy viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ tiếp theo. Ví dụ danh sách công ty được sắp xếp, tên, họ. Đây là cách đặt tên phổ biến trong các ngôn ngữ kiểu C, được gọi là trường hợp lạc đà.

Kiểu 2: Tất cả các ký tự trong tên đều là chữ thường; nếu tên có nhiều từ, hãy phân tách chúng bằng dấu gạch dưới _. Ví dụ: first_name, last_name, company_sorted_list. Đây là quy ước phổ biến hơn được sử dụng trong python.

Có thể hơi lạ: trong python, không có khái niệm về hằng số như trong các ngôn ngữ khác. Nếu bạn muốn sử dụng một hằng số, hãy tạo một biến và đặt tên nó là chữ hoa để nhớ rằng bạn không thể thay đổi giá trị của “biến” này!

Bài tập trong python

Như đã đề cập ở trên, liên quan đến cách hoạt động của các biến, phép gán trong python chịu trách nhiệm “ghép nối” các biến với các giá trị.

Ví dụ: trong lệnh sau:

Phép gán a = 1000 sẽ tạo ra một giá trị nguyên là 1000 trong bộ nhớ và ‘a’ được sử dụng để trỏ đến giá trị đó. ‘a’ đại diện cho giá trị 1000 trong bộ nhớ, trong đó ‘a’ không trực tiếp chứa giá trị 1000. Sử dụng ‘a’ trong một chương trình tương đương với việc sử dụng giá trị 1000 trong bộ nhớ.

Phép gán b = a tạo ra một biến b trỏ đến cùng giá trị với a, tức là đến cùng một điểm trong bộ nhớ với giá trị 1000. trong đó b và a thực sự giống nhau. Tương tự, phép gán c = b tạo ra biến c và cả hai đều trỏ đến giá trị của b (và cả giá trị của a). Vì vậy, a, b và c thực sự có cùng giá trị, nhưng có tên khác nhau. cùng một tệp, nhưng bạn có thể tạo nhiều phím tắt cho tệp đó.

Trong python,

 1. Khai báo biến phải luôn đi kèm với các phép gán;
 2. Không cần chỉ định kiểu dữ liệu;
 3. Không cần từ khóa khi khai báo biến.
 4. Để thuận tiện, python cho phép các bài tập được nối như sau:

  Bạn có thể thử chế độ tương tác này:

  gán giá trị nhiều biến trong python

  Tức là bạn có thể tạo ra nhiều biến cùng lúc và cho chúng trỏ tới cùng một giá trị, hoặc bạn cũng có thể đồng thời khai báo nhiều biến trỏ tới nhiều giá trị khác nhau.

  Lưu ý rằng trong bài tập a = b = c = 1000. Nếu bạn tiếp tục gán a = 2000 sau đó, python sẽ tạo ra một giá trị mới (2000) và trỏ đến giá trị mới này. Nhưng b và c vẫn chỉ về giá trị cũ (1000). Điều tương tự cũng xảy ra nếu giá trị là một chuỗi. Số và chuỗi là kiểu dữ liệu bất biến trong python.

  Kiểu dữ liệu không ảnh hưởng đến việc gán. tức là ban đầu bạn chỉ định một giá trị số cho biến, sau đó bạn có thể tiếp tục gán cho nó một giá trị chuỗi, v.v. Ví dụ:

  Trong ví dụ trên, ban đầu, a trỏ đến một giá trị số nguyên, sau đó trỏ tới một giá trị chuỗi.

  Các kiểu dữ liệu python cơ bản

  Xem Thêm : Giáo án bài Vào phủ Chúa Trịnh | Giáo án Ngữ văn lớp 11 chuẩn nhất

  Khi khai báo và gán giá trị cho biến, bạn không cần chỉ định kiểu dữ liệu. Python tự động xác định kiểu dữ liệu. Trong bài học này, chúng tôi chỉ đề cập đến một số thuộc tính chính của các kiểu dữ liệu này. Mỗi loại sẽ được đề cập chi tiết trong các bài học sau.

  python có các kiểu dữ liệu cơ bản: số, chuỗi, danh sách, bộ giá trị, từ điển, boolean.

  Kiểu số được chia thành 3 kiểu trong python: số nguyên (int), số thực (float), số phức (complex). Dưới đây là một ví dụ về biểu diễn số trong python:

  Các số nguyên có thể được viết trong cơ số 10 (mặc định), cơ số 8 (bắt đầu bằng 0o) và cơ số 16 (bắt đầu bằng 0x). Kiểu float phải có dấu thập phân và có thể được viết dưới dạng khoa học. Các kiểu phức tạp phải có ký tự hư cấu j (hoặc j).

  Lưu ý: Python 2.x có hai kiểu số nguyên int và long. Loại dài cần được ký hiệu với hậu tố l (hoặc l). Các số nguyên hex bắt đầu bằng 0, vì vậy hãy cẩn thận khi đọc tài liệu cho dù đó là python 2 hay python 3, có rất nhiều điểm không tương thích giữa hai phiên bản.

  boolean chấp nhận true hoặc false và là một kiểu con của số nguyên. Ví dụ:

  Xin lưu ý rằng boolean phải hoàn toàn đúng / sai. Viết true / false sẽ báo lỗi:

  style string được viết trong dấu ngoặc đơn “”, dấu ngoặc kép “”, dấu ngoặc kép hoặc dấu ngoặc kép. Các ví dụ sau là các cách khác nhau để viết giá trị chuỗi “hello world” trong python:

  Chuỗi python mặc định chỉ chứa các ký tự unicode. python không có kiểu ký tự. Các ký tự được coi là chuỗi có 1 phần tử.

  Kiểu

  danh sách trong python tương tự như kiểu mảng trong các ngôn ngữ chẳng hạn như c, nhưng nó không giới hạn kiểu dữ liệu của các phần tử, cũng như không cố định số lượng phần tử. Cách viết giá trị danh sách như sau:

  Tuple là một kiểu dữ liệu hiếm trong các ngôn ngữ như c. Một tuple giống như một danh sách cố định chỉ đọc. Bạn cũng có thể coi bộ giá trị như danh sách tham số phương thức trong c. Tuple được viết như thế này:

  Từ điển chứa các cặp khóa-giá trị tương tự như từ điển song ngữ. Giá trị của từ điển được viết như thế này:

  Trong các bài học tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn từng loại dữ liệu.

  Kết luận

  Trong bài học này, chúng ta đã xem xét chi tiết việc sử dụng các biến trong python. Nếu bạn đã từng học một ngôn ngữ như c # hoặc java, bạn có thể thấy sự khác biệt giữa các biến, kiểu dữ liệu và phép gán trong python.

  Các tính năng như chúng ta đã học ở trên làm cho python trở thành ngôn ngữ được nhập động (không cần chỉ định kiểu của biến khi khai báo) và được nhập yếu (cần tính đến quyền tự do gán giá trị cho các biến mà không có kiểu) . Chúng không giống như c # hoặc java trong các ngôn ngữ được gõ tĩnh và được gõ mạnh.

  + Nếu bạn thấy trang web hữu ích, vui lòng trợ giúp trang web trước khi bạn rời đi để nó có thể phát triển và phục vụ bạn tốt hơn. + Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích. Hữu ích, hãy giúp chia sẻ với mọi người. + Nếu có thắc mắc hoặc cần trao đổi thêm, vui lòng ghi vào phần Thảo luận ở cuối trang. Cảm ơn!

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Vậy là đến đây bài viết về Biến, phép gán và các kiểu dữ liệu cơ sở trong Python | Tự học ICT đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn!

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button