Hỏi Đáp

KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM TRỌNG TÀI – STAC

Trung tâm trọng tài là gì

Theo quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010, Trung tâm trọng tài là trung tâm tổ chức, điều phối, giám sát hoạt động giải quyết tranh chấp của Trọng tài, hỗ trợ Trọng tài viên trong các thủ tục hành chính, quản trị và các thủ tục trọng tài khác. .

1 / Điều kiện thành lập trung tâm trọng tài : Điều kiện tiên quyết để thành lập trung tâm trọng tài là có ít nhất năm sáng lập viên là công dân Việt Nam. Điều kiện là trọng tài viên chỉ định đề xuất thiết lập Mục 20 của Đạo luật Trọng tài Thương mại 2010 và được sự cho phép của Bộ trưởng Tư pháp.

2 / Thủ tục thành lập trung tâm trọng tài:

 • Hồ sơ đăng ký thành lập Trung tâm Trọng tài bao gồm:
 • Đơn xin thành lập;
 • Dự thảo các Điều khoản của Hiệp hội Trung tâm Trọng tài phù hợp với mẫu do nhà nước công bố. Bộ Tư pháp;
 • Danh sách những người sáng lập và các tài liệu kèm theo chứng minh họ tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 20 của Đạo luật Trọng tài Thương mại 2010.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Tư pháp cấp Giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài và phê duyệt Điều lệ của Trung tâm Trọng tài; nếu từ chối thì phải trả lời bằng văn bản, kèm theo lý do.

Xem Thêm : Giáo án bài Chiến thắng Mtao-Mxây (tiết 1) – Giáo án Ngữ văn lớp 10

3 / Hoạt động của Trung tâm Trọng tài đã Đăng ký:

Hồ sơ đăng ký hoạt động gồm 01 bộ hồ sơ sau:

 • Bản đăng ký hoạt động;
 • Bản sao giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; nếu nộp bản sao thì phải đính kèm bản gốc để đối chiếu;
 • Xác minh Điều lệ của Trung tâm Trọng tài Nếu nộp bản sao, bản chính phải được đính kèm để đối chiếu;
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của văn bản xác nhận Trụ sở Trung tâm Trọng tài.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Trung tâm trọng tài. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Trung tâm Trọng tài, Bộ Tư pháp gửi Bộ Tư pháp 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Trung tâm trọng tài thông báo thành lập theo quy định tại Điều 26 Luật Trọng tài thương mại và khắc con dấu theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Trọng tài có thể hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Điều 26 Thông báo về việc thành lập Trung tâm Trọng tài

4 / Thông báo việc thành lập Trung tâm Trọng tài:

Xem Thêm : Ấn tượng tranh cổ động về chủ quyền biển đảo – Vietnamnet

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, theo quy định tại Điều 26 của Luật Trọng tài, Trung tâm Trọng tài phải đăng ba số liên tiếp của Nhật báo Trung ương hoặc báo địa phương nơi đăng ký. Trọng tài thương mại năm 2010.

Trung tâm trọng tài phải niêm yết trên và danh sách các trọng tài viên của Trung tâm trọng tài tại trụ sở chính.

5 / Địa vị pháp lý và cấu trúc của Trung tâm Trọng tài

 • Trung tâm Trọng tài có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
 • Trung tâm Trọng tài không hoạt động vì lợi nhuận.
 • Trung tâm Trọng tài có thể thành lập các chi nhánh và văn phòng đại diện tại Trung Quốc
 • Trung tâm Trọng tài có một ủy ban điều hành và một ban thư ký. Cơ cấu, tổ chức của Trung tâm trọng tài do quy chế của Trung tâm quy định. Ban điều hành Trung tâm trọng tài bao gồm Chủ tịch, một hoặc nhiều Phó Chủ tịch và Tổng thư ký, Tổng thư ký do Chủ tịch Trung tâm trọng tài bổ nhiệm. Chủ tịch Trung tâm trọng tài là trọng tài viên.
 • Trung tâm Trọng tài duy trì danh sách các trọng tài viên.

6 / Quyền và Nghĩa vụ của Trung tâm Trọng tài :

 • Hiến pháp và quy tắc tố tụng của Trung tâm Trọng tài sẽ được xây dựng phù hợp với các quy định của Luật này.
 • Xây dựng tiêu chuẩn và thủ tục lựa chọn trọng tài viên, lập danh sách trọng tài viên, xóa danh sách trọng tài viên có tên và tổ chức thuộc về trọng tài viên; việc sửa đổi danh sách trọng tài viên sẽ được trình lên Bộ Công lý để công bố;
 • chỉ định các trọng tài viên để thành lập hội đồng trọng tài trong các trường hợp được quy định trong luật này;
 • cung cấp dịch vụ trọng tài để giải quyết tranh chấp thương mại, chẳng hạn như trọng tài và hòa giải theo quy định của pháp luật
 • Cung cấp các dịch vụ hành chính, văn phòng và các dịch vụ khác để giải quyết tranh chấp;
 • Thu phí trọng tài và các phí pháp lý khác liên quan đến hoạt động trọng tài;
 • Trả thù lao cho trọng tài viên và các khoản phí khác;
 • Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng giải quyết tranh chấp tổng thể cho trọng tài viên;
 • Gửi báo cáo hàng năm về hoạt động của Trung tâm trọng tài cho Sở Tư pháp nơi đăng ký Trung tâm trọng tài;
 • Lưu trữ hồ sơ và cung cấp bản sao phán quyết trọng tài theo yêu cầu cho bên tranh chấp hoặc cơ quan có thẩm quyền.

7 / Chấm dứt hoạt động của Trung tâm Trọng tài :

Trung tâm Trọng tài ngừng hoạt động nếu:

 • Các trường hợp quy định tại Điều khoản của Hiệp hội Trung tâm Trọng tài;
 • Thu hồi giấy phép thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button