Hỏi Đáp

Hiện Tượng Tâm Lý Xã Hội Trong Tổ Chức Là Gì?

Truyền thống tập thể là gì

Theo Từ điển triết học 1986, tâm lý xã hội là “tổng thể những tình cảm, ý chí, tình cảm, thói quen và truyền thống được biểu hiện bằng tâm lý của các nhóm xã hội, các giai cấp và các quốc gia”, các dân tộc và các dân tộc của các quốc gia khác nhau do tình trạng kinh tế xã hội chung ”.

Vậy hiện tượng tâm lý xã hội là gì và vai trò của nó trong một tổ chức là gì? Ảnh hưởng của tổ chức và khí hậu độc lập với các hiện tượng tâm lý xã hội. Hãy cùng thanhbinhpsy khám phá trong bài viết dưới đây.

Sự lây lan tâm lý trong tổ chức

Trước khi có thể nói về lây nhiễm tâm lý trong các tổ chức, chúng ta cần làm rõ khái niệm về các hiện tượng tâm lý xã hội.

Tương ứng, các hiện tượng tâm lý xã hội phản ánh đời sống xã hội rất đa dạng, phong phú, có vai trò chi phối, điều chỉnh các hoạt động, hành vi của con người trong xã hội.

Tâm lý xã hội trong tổ chức là tập hợp các hiện tượng tâm lý nảy sinh từ sự tồn tại và phát triển của chính tập thể, phản ánh các mối quan hệ diễn ra trong tập thể. Hiện tượng tâm lý xã hội trong tổ chức tập thể bao gồm nhiều hiện tượng tâm lý khác nhau, như: tâm lý lan truyền, dư luận tập thể, bầu không khí tâm lý tập thể, truyền thống tập thể, xung đột tâm lý tập thể …

Tâm lý lây nhiễm là hiện tượng phổ biến nhất, càng thấy rõ hơn hiện tượng tâm lý xã hội thường xảy ra trong các tổ chức nhóm, biểu hiện của nó cũng rất đa dạng và phong phú. Sự lây lan tâm lý xảy ra do một người (một nhóm) dễ bị ảnh hưởng bởi một người (một nhóm) khác trong quá trình tiếp xúc trực tiếp.

Sự lây truyền tâm lý cũng là một trong những cơ chế tương tác giữa các cá nhân trong một nhóm. Kết quả của sự lây nhiễm tâm lý tạo ra một nhóm, một trạng thái tình cảm tập thể của người lao động. Tác động của lây nhiễm tâm lý đối với cá nhân và nhóm có thể tích cực hoặc tiêu cực.

Nguyên nhân Lây nhiễm Tâm lý

Các nguyên nhân của giao tiếp tâm lý rất đa dạng, rất đa dạng. Mọi kích thích tạo ra các cảm xúc khác nhau trên giác quan của con người đều có thể trở thành nguyên nhân dẫn truyền tâm lý tập thể.

Cơ chế lây truyền tinh thần là sự bắt chước. Bắt chước gây ra sự lây truyền tâm lý có thể được chia thành hai loại: bắt chước có ý thức và bắt chước vô thức.

Xem thêm & gt; & gt; & gt; hcm Tư vấn Gia đình

Các hiện tượng tâm lý dễ lây lan

Sự lây truyền tâm lý có thể xảy ra dưới hai hình thức:

+ Dao động chậm dần.

+ Bùng phát: Xảy ra khi con người rơi vào trạng thái căng thẳng, giảm ý chí, tự chủ và bắt chước hành vi của người khác một cách máy móc.

Giao tiếp tâm lý có thể có tác động tích cực, nhưng cũng có thể có tác động tiêu cực đến hoạt động chung của cá nhân và cộng đồng. Ngoài việc gợi ý, bắt chước và truyền tâm lý, trong một số trường hợp, nó có thể gây hoảng sợ và mất trí cho một số lượng lớn người trong nhóm. Người lãnh đạo cần quan tâm đến hiện tượng dẫn truyền tâm lý, kịp thời ngăn chặn và hạn chế dẫn truyền tâm lý tiêu cực, đối phó với hiện tượng hoang mang có thể xảy ra, tạo điều kiện cho các nhân tố tích cực tạo ra sự dẫn truyền tâm lý tốt trong tổ chức.

Ý kiến ​​tập thể trong tổ chức

Đây cũng là một trong những hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến trong tập thể, và nó là sản phẩm tất yếu của sự tương tác giữa những người trong tập thể. Là hình thức thể hiện tình cảm xã hội trước các sự kiện, hiện tượng, hành vi của tập thể, thể hiện trí tuệ, tâm tư, nguyện vọng của tập thể.

Dư luận nhóm, dư luận tập thể và dư luận xã hội không hoàn toàn giống nhau, vì chủ thể của mỗi luồng dư luận đều có lợi ích riêng. Cơ quan chính của dư luận là một nhóm, và cơ quan chính của dư luận là một nhóm nhất định.

hiện tượng tâm lý

Dư luận tập thể thể hiện tâm trạng xã hội trước những sự kiện, hiện tượng, hành vi xảy ra trong tập thể

Dư luận trong tập thể tổ chức, cơ quan có sức mạnh to lớn tác động tới mỗi cá nhân, nhân cách của mỗi ngưòi trong tập thể và tập thể. Nó điều chỉnh hành vi của các cá nhân và tập thể. Nó chính là chất keo xã hội gắn bó những con người riêng biệt trong tổ chức thành một khối thống nhất. Dư luận tập thể được coi như một công cụ kiểm tra một cách chính xác, nhanh nhạy và tuyệt đối ở mọi lúc, mọi nơi hành vi của con người.

Dư luận trong tập thể tổ chức có thể được chia thành hai loại: dư luận chính thức và dư luận không chính thức.

 • Dư luận chính thức : Là dư luận có sự ủng hộ của lãnh đạo
 • Dư luận không chính thức: Là dư luận được hình thành một cách tự phát mà không có sự lãnh đạo ủng hộ.

Nhận xét của công chúng có thể đúng vì chúng tôi đảm bảo rằng thông tin chúng tôi nhận được là chính xác. Loại dư luận này có ảnh hưởng rất tốt đến sự phát triển của tập thể. Ngược lại, dư luận xã hội cũng có thể sai vì những người trong tập thể tiếp nhận thông tin không chính xác hoặc sai lệch, do vô tình hoặc cố ý.

Xem Thêm : C2H3Cl → (-CH2CHCl-)n – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Nếu thông tin không chính xác, không công khai, không nhạy cảm sẽ tạo ra tin đồn trong tập thể. Đây là cơ sở để hình thành những ý kiến ​​không chính thức trong tập thể.

Các nhà lãnh đạo, quản lý cần quan tâm đến dư luận xã hội trong tập thể và sử dụng dư luận xã hội như một phương pháp quản lý để giáo dục cá nhân và tập thể: nắm bắt kịp thời dư luận trong tổ chức và cơ sở tập thể; ngăn chặn kịp thời những ý kiến ​​sai trái, đồng thời đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện, Đưa ra những ý kiến ​​đúng đắn được lan tỏa nhanh chóng trong tập thể.

Có khả năng sử dụng các phương tiện và phương pháp thích hợp để tác động hiệu quả đến dư luận xã hội thông qua nhiều hình thức và phương pháp khác nhau. Để xây dựng và tạo dư luận xã hội lành mạnh, cần quan tâm đến các nguyên tắc xác thực và nhân văn.

Môi trường tâm lý trong tổ chức

Môi trường tâm lý – xã hội trong tổ chức tập thể là trạng thái tinh thần trong tập thể phản ánh hiện thực của các mối quan hệ nảy sinh trong hoạt động tập thể, bao gồm các mối quan hệ tình cảm giữa các cá nhân và các bộ phận tập thể có cơ sở chính thức. và các mối quan hệ không chính thức trong tổ chức.

Do đó, bầu không khí tâm lý trong một nhóm không phải là tổng hợp đơn giản của các đặc điểm tâm lý cá nhân của các thành viên trong nhóm. Nó thể hiện mức độ phối hợp của các đặc điểm tâm lý trong các mối quan hệ của họ, được định hình bởi những người trong tổ chức, thái độ của tổ chức đối với công việc, bạn bè, đồng nghiệp và lãnh đạo.

Môi trường tâm lý trong tổ chức và tập thể thể chế đóng một vai trò lớn trong hoạt động của mỗi cá nhân và tập thể. Nó giống như một phông nền (phông chữ) trên đó diễn ra các hoạt động và giao tiếp của các thành viên trong nhóm. Rõ ràng là nó ảnh hưởng đến ý thức của mọi người.

Tâm trạng vui vẻ, phấn khởi làm tăng động lực và khả năng sáng tạo của mọi người trong công việc, nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả hoạt động của cá nhân và nhóm. Tăng ấn tượng.

Điều này chỉ có thể thực hiện được trong các tổ chức có môi trường tâm lý lành mạnh, thân thiện. Ngược lại, năng suất, hiệu quả công việc của cá nhân và toàn thể tập thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bầu không khí tâm lý căng thẳng, buồn chán, dễ nảy sinh những cảm xúc, tình cảm tiêu cực trong con người. Phản đối tập thể, với tập thể lãnh đạo, không quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. .

hiện tượng tâm lý

Bầu không khí trong tập thể là trạng thái tâm lý trong tập thể, phản ánh thực trạng các mối quan hệ nảy sinh trong hoạt đông của tập thể

Bầu không khí tâm lý trong tập thể các tồ chức, cơ quan chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau. Nghiên cứu những yếu tố cấu thành bầu không khí tâm lý trong các tổ chức có ý nghĩa thực tiễn to lớn trong hoạt động quản lý. Mặc dù cho đến nay, việc nghiên cứu vấn đề này còn chưa đầy đủ, nhưng có thể tạm thời có thể nêu lên những yếu tố sau đây:

 • Phong cách làm việc của người lãnh đạo.
 • Tâm lý hòa hợp giữa các thành viên.
 • Điều kiện lao động (lắp, vệ sinh, sinh, ánh sáng, nhiệt độ, an toàn …).
 • Lương thưởng và lợi ích.
 • Bản chất của công việc.
 • Các yếu tố khác.

Tạo bầu không khí tâm lý lành mạnh trong tập thể là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người quản lý. Muốn vậy, mọi người đều cảm thấy thoải mái trong cuộc sống và sinh hoạt trong tổ chức của mình. Bởi vì đây là cơ sở của một bầu không khí tâm lý lành mạnh.

Để xây dựng được điều này, đòi hỏi các nhà quản lý không chỉ quan tâm đến việc cải thiện điều kiện làm việc và lợi ích của nhân viên mà còn quan tâm đến nhiều vấn đề khác, chẳng hạn như: xây dựng phong cách riêng, khả năng lãnh đạo hiệu quả và quan tâm đến đời sống tinh thần của họ người lao động. nhân viên, xây dựng tâm lý tương thích giữa các cá nhân trong đội …

Truyền thống tập thể

Truyền thống cũng là một hiện tượng tâm lý quan trọng trong các tổ chức. Truyền thống là kết quả được ghi nhận của hành động tập thể (dưới dạng các khái niệm và quy tắc điều chỉnh hành vi và cách ứng xử của các cá nhân trong tập thể). Vì vai trò và ý nghĩa của mình, mỗi tập thể cần bảo vệ và xây dựng vững chắc truyền thống tốt đẹp của tập thể mình:

Thứ nhất, truyền thống được coi là yếu tố vô cùng vững chắc, là chất xúc tác để mỗi cá nhân hòa nhập với tập thể, liên kết các cá nhân trong tập thể thành một thể thống nhất và tạo nên sự độc đáo của tập thể. Đây là niềm tự hào của mỗi thành viên trong đội. Hơn nữa, vai trò của nó trong việc giáo dục nhân cách trong tập thể là một tấm gương mà mọi thành viên có thể noi theo.

Xung đột tâm lý trong tổ chức

Xung đột là một vấn đề tâm lý xã hội phức tạp trong tổ chức tập thể và hoạt động thể chế. Đó là một hiện tượng tâm lý nội tại giữa con người với nhóm người. Quản lý các mối quan hệ cùng có lợi trong một tập thể đòi hỏi người lãnh đạo và quản lý phải có hiểu biết đúng đắn về xung đột và cách giải quyết nó trong tổ chức.

Xung đột tâm lý là một hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến, thể hiện trạng thái thay đổi của trạng thái cân bằng và tương thích tâm lý trong quá khứ. Xung đột tập thể là xung đột đối kháng nảy sinh trong quá trình hợp tác của tập thể.

hiện tượng tâm lý

Xung đột trong tập thể là những mâu thuẫn nảy sinh giữa con người với con người trong quá trình hoạt động cùng nhau trong tập thế

Xung đột có thể có hai loại: xung đột giữa cá nhân với cá nhân và xung đột giữa cá nhân với tập thể.

Xung đột tâm lý trong nhóm có thể do xung đột nảy sinh trong quan hệ công việc hoặc xung đột trong quan hệ cá nhân, về bản chất là xung đột lợi ích và giá trị xã hội của những người hoặc nhóm có lợi ích xung đột. Nó có thể có hai loại: xung đột giữa các cá nhân hoặc xung đột tập thể – cá nhân.

Xung đột cá nhân

Trong tập thể các cơ quan và tổ chức, có thể có xung đột giữa người này và người khác. Nguyên nhân của xung đột giữa các cá nhân rất đa dạng: tâm lý không tương thích, hiểu lầm lẫn nhau; khác biệt về quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc, thiếu hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau, thống trị người này so với người khác …

Các hình thức xung đột giữa các cá nhân

Xung đột tâm lý giữa các cá nhân có thể xảy ra dưới các hình thức sau:

 • Xung đột Sai : Xung đột trong đó chỉ có một người chủ động chống lại người kia, dù công khai hoặc công khai.
 • Xung đột tương tự : Cả hai đều có các bên tham gia tích cực, lý do có thể rất phức tạp và những người tham gia xung đột có nhiều lý do khác nhau dẫn đến xung đột.

Diễn biến của cuộc xung đột

Xung đột cá nhân có thể tự biểu hiện theo cách khác:

 • Có ý nghĩa lên. Hai bên từ chối chấp nhận lời đề nghị của người kia, và mâu thuẫn ngày càng lớn.
 • dần dần , dữ dội, theo kiểu “núi”. ”. Hành động của cả hai bên đều bạo lực và không thể kiểm soát được.
 • Bứt phá : Đây là một cuộc xung đột, thường là sau khi một trong các gia đình tham gia phải đưa ra bí mật của bắt đầu, xung đột trở nên rất căng thẳng ngay khi nó bùng phát. Những xung đột này thường rất căng thẳng và kết thúc nhanh chóng.

Cách chấm dứt xung đột cá nhân

-Giải quyết hoàn toàn, dập tắt xung đột: Xung đột kết thúc bằng việc một bên thắng và bên kia thua hoặc thông qua sự thỏa hiệp, nhượng bộ và thiết lập lẫn nhau. Trong xung đột giả, xung đột được giải quyết hoàn toàn khi chủ thể giải phóng được những ức chế của mình.

Xem Thêm : Soạn bài Truyện Kiều của Nguyễn Du | Soạn văn 9 hay nhất

– Khi xung đột kéo dài và vẫn chưa được giải quyết, nó sẽ lắng xuống và trở nên âm ỉ . Cả hai bên xung đột đều mệt mỏi. Xung đột trở nên âm ỉ và có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào.

– Kết thúc sai: Người trong cuộc mơ tưởng về việc xung đột sắp kết thúc vì một lý do nào đó, và nguyên nhân của xung đột vẫn chưa được giải quyết. Khi bên kia quay trở lại vị trí, vị trí ban đầu thì mâu thuẫn giữa hai bên càng gay gắt, khả năng xảy ra xung đột trở lại là rất cao.

Có thể bạn quan tâm:

 • Giới thiệu về Tâm lý con người
 • Ảnh hưởng Tâm lý trong Quản lý Nguồn nhân lực

Xung đột tâm lý giữa cá nhân và nhóm

Xung đột tâm lý giữa các cá nhân và nhóm có thể là giữa các thành viên và tập thể, hoặc giữa các nhà lãnh đạo cá nhân và nhóm hoặc nhóm. Đây là một loại xung đột đặc biệt giữa các cá nhân phát sinh vì nhiều lý do. Có thể do đặc điểm cá nhân, hoặc có thể do tập thể. Ví dụ: tập thể có nhiều thành phần xấu, lười biếng, vô kỷ luật… mâu thuẫn với một cá nhân tốt, tích cực, hoặc giữa một cá nhân xấu, ích kỷ, thiếu trung thực trong công việc với một tập thể Mâu thuẫn giữa đặc điểm phát triển của tập thể và phong cách lãnh đạo.

Xem thêm & gt; & gt; & gt; Tư vấn qua cuộc gọi điện video

Giải quyết xung đột

Giải quyết xung đột phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

+ Cần thiết phải có tính khách quan và nhượng bộ: Nguyên tắc này áp dụng cho những người có liên quan và những người giải quyết xung đột. Nó đòi hỏi mọi người phải bình tĩnh trước khi có vấn đề xảy ra, nhìn nhận sự việc một cách khách quan từ lập trường và quan điểm của đối phương, chú ý đến mối quan tâm của đối phương và có những nhượng bộ cần thiết. ..

Chỉ trên cơ sở này, các cuộc đàm phán mới có thể tiến hành để đạt được một kết quả được cả hai bên chấp nhận. Hòa giải viên cần lắng nghe ý kiến ​​của hai bên, không đứng về phía nào, phân tích kỹ lý lẽ của hai bên, so sánh lời nói và việc làm của họ trong thực tế, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn.

hien tuong tam ly5

Tính khách quan và sự nhượng bộ là yếu tốt cần thiết để giải quyết các xung đột

+ Tính phân minh và thái độ thiện chí: Xung đột chỉ được giải quyết một cách triệt để nếu như người hòa giải có thái độ phân minh, làm sáng tỏ sự việc giúp cho hai bên xung đột thấy rõ: Ai đúng, ai sai? Sai ở mức độ như thế nào? Tính phân minh phải gắn bó chặt chẽ với thái độ thiện chí. Không thể có tính phân minh nếu thiếu thái độ thiện chí và ngược lại.

<3 Thường nghiêng về một bên … vì vậy hãy cố gắng duy trì sự tự chủ và giữ khoảng cách nhất định với đối phương để giúp giảm căng thẳng cho cả hai bên.

+ Bảo đảm tính linh hoạt, mềm dẻo: Giải quyết xung đột phải có các biện pháp phù hợp tùy theo tình hình cụ thể, nguyên nhân của xung đột, mức độ phức tạp và tác động của từng xung đột, đặc biệt là quan điểm của cả hai bên. , trạng thái tâm … thước đo.

Các phương pháp giải quyết xung đột

Từ các yêu cầu nguyên tắc trên, cần thực hiện các biện pháp sau để giải quyết xung đột:

+ Phương pháp thuyết phục: Sử dụng người thứ ba để hòa giải xung đột. Biện pháp này được sử dụng khi một xung đột tương tự phát triển thành một xung đột phức tạp mà các bên không thể giải quyết được bằng thương lượng, thỏa thuận.

Vai trò của người hòa giải là thuyết phục cả hai bên về bản thân họ, xác định nguyên nhân thực sự của xung đột, giúp họ hiểu nhau hơn và có thể thỏa hiệp và thỏa hiệp với nhau.

p>

Do đó, người đảm nhận vai trò hòa giải viên phải là người nổi tiếng trong tổ chức. Nếu xung đột trở nên căng thẳng đến mức những người liên quan mất hết tính khách quan thì người thứ ba phải là người của đơn vị khác không có lợi ích cá nhân với các bên xung đột. Có thể là lãnh đạo của đơn vị khác.

Hòa giải viên cần can thiệp kịp thời và tin tưởng vào hành động của họ.

hien-tuong-tam-ly

Có thể dùng người thứ ba làm trung gian hoà giải cuộc xung đột

+ Biện pháp hành chính:Nếu đã dùng biện pháp thuyết phục như trên mà cuộc xung đột vẫn không giải quyết được thì cần áp dụng các biện pháp hành chính, đó là chia tách những người tham gia xung đột: sau khi các biện pháp thuyết phục không mang lại kết quả, tiếp tục kéo dài, hoặc trong trường hợp thấy không thể sử dụng các biện pháp khác thì cần áp dụng biện pháp này. Ví dụ: chuyển sang đơn vị khác hoặc đưa một bên xung đột ra khỏi tập thể.

+ Ngăn chặn xung đột từ mệnh lệnh bằng lời nói , áp lực hàng loạt đối với sức mạnh của chính phủ và các cơ quan an ninh. Người phụ trách giải pháp phải có tính tự chủ cao, ý thức tổ chức cao, hành động bình tĩnh và quyết tâm trên cơ sở các quy tắc và quy định.

Đây là những phương pháp cơ bản để giải quyết xung đột. Xung đột là tích cực hay tiêu cực, phá hoại hay mang tính xây dựng, phụ thuộc phần lớn vào cách xử lý của người lãnh đạo đối với hiện tượng tâm lý tập thể.

Bạn có thể tìm thấy chúng tôi bằng các từ khóa sau:

 • Hiện tượng tâm lý
 • Hành vi tâm lý xã hội là gì
 • Hiện tượng tâm lý xã hội trong du lịch

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button