Hỏi Đáp

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác

Tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh

Nhân dân cũng đặt ra yêu cầu người cán bộ phải có nhân cách, phát triển toàn diện về chính trị, đạo đức, lối sống và phẩm chất nghề nghiệp. Những đức tính ấy được gói gọn trong hai từ “đức” và “tài”. Người chỉ rõ: “Có tài thì phải có đức. Có tài mà không có đức thì tham ô đất nước. Có đức mà không có tài thì như ông Bụt ngồi trong chùa mà không giúp đỡ người khác” ([2]). Về đạo đức và năng lực, Người khẳng định đạo đức là nền tảng: “Cũng như sông, có nguồn thì có nước, có nguồn thì khô cạn, cây phải có gốc, cây không có cội. phải khô héo. Người cách mạng phải có đạo đức. Không có đạo đức thì dù tài giỏi đến đâu cũng không lãnh đạo được nhân dân” ( [3] ) . Vì vậy, Người rất quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên, cán bộ thực sự có phẩm chất tiên phong, đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về đạo đức cách mạng: Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức cách mạng vĩ đại, là biểu tượng sinh động, gần gũi, là tấm gương sáng về việc thực hiện các chuẩn mực. Đạo đức cách mạng đứng về phía nhân dân. Tấm gương đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh được nhân dân cả nước và thế giới ca ngợi, thi đua.

Đạo đức cách mạng, theo Hồ Chí Minh, là yêu nước, thương dân, sống có nghĩa, có tình; cần cù lao động; thẳng thắn, trung thực; đoàn kết gắn bó với làng, bản; hữu nghị với các nước anh em. Đây là truyền thống quý báu của dân tộc. Truyền thống ấy đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam, trở thành sức mạnh vật chất và tinh thần của nhân dân ta trong hàng nghìn năm lịch sử chống giặc ngoại xâm và thiên tai địch họa.

Đạo đức đã trở thành yếu tố quyết định sự thành bại của mọi công việc và phẩm chất của mỗi con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: “Cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng” ( [4] ), “đạo đức là gốc”, và người cán bộ phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để trở thành người cán bộ chân chính. Bởi vì: “Mọi việc thành bại đều phụ thuộc vào việc người cán bộ có đạo đức cách mạng hay không” ( [5] ) . Khi nhận xét về vai trò của cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ là dây chuyền của các cơ quan nhà nước, nếu dây chuyền không tốt, máy không chạy thì dù máy có tốt đến đâu, dù là toàn bộ. bộ máy đang chạy sẽ tê liệt, cán bộ là người thực hiện chính quyền, đoàn thể, cán bộ không tốt thì chính sách tốt cũng không thực hiện được” ( [6] ) .

Đạo đức của người cán bộ cách mạng trước hết thể hiện ở chỗ: luôn đặt lợi ích của Đảng, lợi ích của dân tộc lên trên hết, biết giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích dân tộc. Quốc gia. Đạo đức cách mạng là sống lành mạnh, trong sạch, không xa hoa, lãng phí, không tham ô, tham nhũng, không đặc quyền, đặc lợi. “Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, không sợ khó, không ngại gian khổ, hết lòng hết sức phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân và tất cả vì mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng và là phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hàng ngày của mỗi người. . Người chỉ rõ: “Bọn phong kiến ​​trước đây nói đến cần, kiệm, liêm, chính nhưng không bao giờ làm mà bắt nhân dân phục tùng, phục vụ quyền lợi của chúng. Ngày nay, chúng ta đề nghị cán bộ phải cần kiệm, liêm chính, lãnh đạo nêu gương, làm gương, ích nước lợi dân.” ([7]).

Cần: là “cần cù, nỗ lực, cố gắng kiên cường ([8])”. “Muốn có nhiều kết quả thì việc gì cũng phải có kế hoạch” ( [9] ) . Cần có nghĩa là lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có năng suất; làm việc với tinh thần tự lực, tự cường, không lười biếng. Chúng ta phải thấy rõ “lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, là nguồn hạnh phúc của chúng ta” ( [10] ) .

tiết kiệm: “tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí, không dư thừa” ([11]). Tiết kiệm là cứu người, cứu nước, tiết kiệm công sức, thời gian, tiền của của mình; không có hình thức khoe khoang, không tiệc tùng nhậu nhẹt. “Tiết kiệm không phải là keo kiệt. Khi không nên tiêu thì không nên tiêu một xu. Khi có việc đáng làm vì lợi ích của đồng bào, của đất nước, thì dù bỏ ra bao nhiêu công sức cũng không được. tiêu bao nhiêu tiền cũng vui, chính là tằn tiện, keo kiệt chứ không tiết kiệm, đó là tiêu đáng và không đáng tiêu. Tiết kiệm là kiên quyết không xa hoa”([12]). “Cần và kiệm phải đi với nhau như hai chân của con người”. Hồ Chí Minh yêu cầu “dựng nước cần kiệm” ( [13] ) .

Chính trực: Là “trong sạch không tham lam” ([14]), là sự trung thực, “luôn tôn trọng và giữ gìn tài sản của công và của dân”, “liêm khiết không tham lam”. Không tham lam tiền bạc. Đừng tham lam hạnh phúc. Không muốn được tâng bốc. Làm cho ánh sáng thẳng đứng và không bao giờ bị hỏng. Chỉ có một ham muốn, đó là ham học, ham làm và tiến bộ” ( [15] ) “Chữ liêm phải đi đôi với chữ cần. Và chữ tiết kiệm phải đi đôi với chữ cần. Lương thiện chỉ có khi có kiệm” ([16]).

Xem Thêm : Lý thuyết Hóa 10: Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa học – Toploigiai

chính: Là “không ác”, tức là thanh liêm, chính trực. Cái gì là không đứng đắn, ngay thẳng là xấu xa” ( [17] ). Nó chủ yếu thể hiện ở ba mối quan hệ: đối với mình, đối với người và đối với công việc. Đối với tôi, tôi muốn “không tự kiêu, không tự phụ, luôn cầu tiến bộ; luôn Tự kiểm điểm, tự phê bình những điều mình đã nói, những việc đã làm, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm. Đồng thời, chúng ta cũng phải hoan nghênh những lời chỉ trích của người khác”[18], bởi vì “bạn phải là chính mình trước khi bạn có thể giúp đỡ người khác. Tôi không đúng, nhưng hỏi người khác là vô lý. “Đối với tôi: Phải ra sức học hỏi, tiến bộ. Thái độ phải Chân thành, khiêm tốn, trung thực và đoàn kết. Bạn phải học hỏi từ những người khác và giúp họ tiến lên. Bạn phải thực hành thư pháp Chú – Ái”. Về nhiệm vụ, “phải đặt việc nước lên trước việc tư, ​​việc nhà lên trên”, “quyết tâm làm cho tốt việc lo cho mình trước, không ngại gian khổ, nguy hiểm”; “làm việc thiện, Việc ác dù nhỏ đến đâu cũng phải tránh. Việc gì có lợi cho mình thì phải xem có ích nước không? Việc không ích nước mà hại nước thì mình sẽ không bao giờ làm được. Cố gắng mỗi ngày làm một việc cho nước (vì nước, tức là vì lợi ích của bản thân), dù là việc nhỏ, bạn có thể làm được 365 việc trong một năm. Nhiều lợi ích nhỏ cộng lại thì lợi lớn…” ([19]).

Cởi mở, công bằng: hoàn toàn vì lợi ích chung, không vì lợi ích cá nhân; hết sức công bằng, vô tư, đối xử bình đẳng với mọi người, luôn đặt lợi ích của đảng, của nhân dân, của đất nước lên hàng đầu ; chỉ biết rằng vì đảng, vì dân tộc, “thế gian lo hậu thế, thế gian hưởng phúc tương lai”. Một ý chí công bằng là chống chủ nghĩa cá nhân. Vì “chủ nghĩa cá nhân là giặc nước”, “giặc dữ”, “rất xảo quyệt, xảo quyệt, không ngừng lôi kéo nhân dân xuống dốc”… Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng. Người thường nói: “Cũng như sông, có nguồn thì có nước, mà không có nguồn thì khô cạn, cây phải có gốc, cây không có rễ thì héo. Người cách mạng phải có đạo đức. .Không có đạo đức thì dù có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” ( [ 20 ] ).

Trong suốt sự nghiệp cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân, mẫu mực của đạo đức cách mạng, thể hiện ở nhiều mặt, ở nhiều lĩnh vực công tác và cuộc sống, trong sinh hoạt, có thể tóm tắt những quan điểm chính của người cán bộ, đảng viên, cán bộ. . Hướng tới nhân dân, đó là: yêu nước, yêu nhân dân, trung với nước, hiếu với dân; yêu con người; cần, kiệm, liêm, chính, công tâm, công lý; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; không ngừng thực hiện dũng khí và khả năng lao động của người cách mạng; đấu tranh phê bình, tự phê bình, đấu tranh bảo vệ chân lý, phê phán cái xấu, trái đạo đức.

Về năng và chuyên (tài) của cán bộ: Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ phải có năng (tài), nhưng tài phải đi đôi với đức. Người đã nói: chính trị trước, sau mới đến nghề nghiệp, chính trị là đức, nghề nghiệp là tài năng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, chỉ những cán bộ vừa có năng lực, vừa có phẩm chất chính trị liêm khiết mới đảm đương được công việc này, công việc dù khó khăn gian khổ đến đâu, trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng có thể hoàn thành pháo đài. Năng lực của cán bộ, đảng viên thể hiện ở phẩm chất nghề nghiệp của họ, thể hiện ở việc hiểu đúng quy luật, giải quyết vấn đề sáng tạo, nắm vững tri thức khoa học và hiểu biết sâu rộng,… trên nhiều lĩnh vực, nhất là về chuyên môn, nghiệp vụ. lĩnh vực.

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ phải có phẩm chất chính trị, phẩm chất chuyên môn. Người chỉ ra rằng cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên” là cán bộ đặt việc công lên trước việc tư, ​​việc nhà lên trước việc gia đình, đã phụ trách việc gì thì quyết chí làm cho đến nơi đến chốn. đích đến, và bạn không sợ khó khăn và nguy hiểm, việc thiện là nhỏ, và việc ác là nhỏ, và tránh xa. Cố gắng mỗi ngày làm một việc ích nước, lợi dân; “Phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, lợi ích của cá nhân phải đặt lên hàng thứ hai” ( [21] ) . Cán bộ cũng phải thường xuyên nâng cao phẩm chất, kỹ năng tổ chức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Muốn có đội ngũ cán bộ tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, người cán bộ phải không ngừng học tập về nhiều mặt để nâng cao phẩm chất của mình. Cán bộ phải tiến bộ, nếu lạc hậu thì không xứng đáng là người lãnh đạo, người công bộc trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Làm kinh tế gì cũng phải học làm cách mạng, nếu không giáo dục đảng viên cách mạng mà cứ đòi làm cách mạng thì họ không thể nào hoàn thành được sự nghiệp của mình. “Trách nhiệm của họ. Phục vụ”([22]). Người cán bộ có đạo đức trong sáng, nhiệt tình cống hiến thôi chưa đủ mà còn phải có năng lực, sáng suốt, có ý thức vận dụng các quy luật tự nhiên, quy luật xã hội vào hoạt động thực tiễn. Hồ Chủ tịch Chí Minh Yêu cầu đối với người cán bộ cách mạng trước hết là năng lực lãnh đạo, quản lý, tức là năng lực tổ chức, vận động quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. chính sách của Đảng và Nhà nước đến với quần chúng, nên đòi hỏi người cán bộ phải có năng lực này, nếu không thì không xứng đáng là người cán bộ cách mạng. có khả năng thực hành dân chủ, tức là liên hệ mật thiết với quần chúng, tin quần chúng, học hỏi quần chúng. .

Theo Hồ Chí Minh, năng lực tổ chức và rèn luyện của cán bộ thể hiện ở các điểm: phán đoán đúng vấn đề, tổ chức và thực hiện đúng, tổ chức và kiểm soát đúng. Để quyết định đúng câu hỏi cần có năng lực, trí tuệ, nắm bắt thông tin và xử lý thông tin, trình bày các phương án để lựa chọn, quyết định. Người cho rằng khả năng tổ chức thực hành còn thể hiện ở chỗ nhận thức: “Một là kết hợp đường lối chung với đường lối cụ thể. Hai là kết hợp giữa lãnh đạo với quần chúng” ( [23] ) .

Cán bộ phải luôn học tập thực tiễn và không ngừng nâng cao trình độ lý luận, vì lý luận là kim chỉ nam cho hoạt động thực tiễn. Nếu khéo xử lý, không thấy rõ điều kiện khách quan, chỉ nghe theo ý kiến ​​chủ quan của mình, nên thường thất bại, nếu không khéo sẽ gặp thất bại, nếu không khéo sẽ gặp thất bại. Cũng cần tránh tình trạng lý thuyết thuần túy, lý thuyết không thực hiện được, không áp dụng được vào thực tiễn. Để hoàn thiện lý luận, phải thường xuyên tổng kết, phân tích kỹ lưỡng và kiểm nghiệm thực tiễn nhằm “dùng thực tiễn rút ra những kết luận mới làm phong phú lý luận” ( [24] ) . Hồ Chí Minh cho rằng cán bộ cần phải hoàn thiện lý luận, không phải học thuộc lòng, mô tả lý luận mà phải tổng kết, tìm ra quy luật của vấn đề, từ đó rút ra những kết luận mới, làm phong phú thêm lý luận. Đồng thời, người cán bộ cũng phải có ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập lý luận.

Về tác phong của người cán bộ, đảng viên: Trong mắt mọi người, tác phong người cán bộ cách mạng của người đảng viên là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lời nói và việc làm của người cán bộ, đảng viên. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức trong hành động, lấy kết quả thực tế làm thước đo. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn đặt trong lời nói và việc làm cả khả năng và sự chính trực, liêm khiết, hiệu quả. Người cho rằng “ý chí cách mạng của mình phải được đo bằng hiệu quả thực tế của mình góp phần vào sản xuất và lãnh đạo sản xuất như thế nào. Người kiên quyết phản đối nói suông, phương pháp làm việc hình thức, không nhằm mục đích sản xuất” ( [25] ) ( [25] ) .

Tính cách và tài năng phải là phẩm chất thống nhất của con người. Nếu đạo đức là mục đích và tiêu chí của hành động, thì tài năng là phương tiện để đạt được mục đích. Vì vậy, con người phải có cả năng lực và đạo đức, không có tài thì khó thành việc, không có đức thì vô dụng, thậm chí có hại. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đức và tài, hồng và chuyên, phẩm chất và năng lực phải thống nhất làm một. Trong đó, đạo đức là nền tảng của cách mạng. Những người cần nhân tài phải có gốc rễ sâu xa và thực tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn: “Dạy học, giáo dục làm người vừa cần có năng lực vừa cần có liêm chính. Đức là đạo đức cách mạng. Đây là điều căn bản và rất quan trọng. Không có đạo đức cách mạng thì tài cũng vô dụng”( [26] ).

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, người cán bộ có đức, có tài là người cán bộ có tác phong, sâu sát thực tế, gần quần chúng, phát huy dân chủ, nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm. .Dù ở cương vị nào, dù làm công việc gì, dù khó hay dễ, dù cương vị lớn hay nhỏ, đều đem hết tinh thần, nghị lực về đích, vượt qua mọi khó khăn, gặt hái thành công; luôn bám sát Nắm vững chủ trương, đi đúng đường lối của quần chúng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xem Thêm : Phong cách ngôn ngữ khoa học – Ngữ văn 12 – HOC247

Cán bộ ngoài việc có năng lực và bản lĩnh chính trị, còn phải có tác phong công khai, sâu sát quần chúng, giỏi lắng nghe ý kiến, tôn quần chúng làm chủ nước, giỏi tổ chức lãnh đạo quần chúng thực hiện thắng lợi các nguyên tắc, chính sách của Đảng và Nhà nước. Về đảng cầm quyền, người này yêu cầu cán bộ: “Liên hệ chặt chẽ với quần chúng và luôn lắng nghe ý kiến ​​của quần chúng. Đây là nền tảng sức mạnh của đảng, và đảng thắng lợi là nhờ điều này”. bị đánh bại. “

Vì vậy, dù ở cương vị nào, lĩnh vực nào, cán bộ, đảng viên phải tích cực học tập, không ngừng nâng cao chất lượng mọi mặt, làm tốt công việc được giao. Bạn học càng giỏi thì càng dễ giải quyết vấn đề và công việc của bạn càng trôi chảy. Để học và tiến bộ, Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ phải “học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau, học ở dân. Không học ở dân là một khuyết điểm rất lớn”.

Muốn phong cách người cán bộ cách mạng được nhân dân tin yêu, quý mến, người cán bộ tốt phải biết tránh xa một số tật xấu phổ biến, dễ sa ngã, như: bệnh chủ quan, hẹp hòi, bỉ ổi, chủ nghĩa cá nhân… Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến căn bệnh “chủ nghĩa cá nhân” bởi đó là “mầm mống rất nguy hiểm”, là “mẹ đẻ của các bệnh tật”, từ đó sinh ra “những căn bệnh rất nguy hiểm”. “”([27]). Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ không được tự phụ, tự phụ, ra sức học tập, phấn đấu tiến bộ, thường xuyên tự kiểm điểm, phát huy điều tốt, sửa điều xấu, trở thành người cán bộ tốt.

Về tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ: Là người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng tính tiên phong, gương mẫu. mẫu cán bộ, đảng viên. Đó là mẫu mực về tư cách, nhân cách của người đảng viên cộng sản, lời nói và việc làm luôn là mẫu mực tiên phong, những điều đó đã được thể hiện trong các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng giáo dục cán bộ, đảng viên nêu gương, làm gương trước quần chúng; giáo dục lẫn nhau, học tập lẫn nhau, xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, xây dựng nền cuộc sống mới văn minh, tiến bộ.

Theo quan điểm của mọi người, để làm gương, trước hết chúng ta phải làm gương từ việc nhỏ đến việc lớn, trở thành phong cách và thói quen tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Điều này không thể tự nhiên mà có, phải được cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện trong quá trình phấn đấu không ngừng. Người đã nhiều lần nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Đảng viên đi trước, Nhà nước đi sau” ( [28] ) . Ai yêu cầu cán bộ, đảng viên phải “nêu gương trong lao động, sản xuất và học tập” ( [29] ); truyền khẩu, tự mình làm, nêu gương cho dân” ( [31] ) . Từ đó quần chúng nhân dân đi theo Đảng, tin và đi theo Đảng. Trên thực tế, phương châm ấy đã tạo nên sức mạnh vô địch về trí tuệ, tâm hồn và tinh thần của dân tộc Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn thử thách, đánh thắng những kẻ thù xâm lược, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Người chỉ rõ: Để mọi người nêu gương, cán bộ, đảng viên phải là “người tốt, việc tốt”, nêu “gương tốt” về mọi mặt của đời sống xã hội và trong công tác, thực hiện công bằng, chí công, vô tư. Đặt dân lên trên hết là cách tốt nhất để vận động quần chúng, thuyết phục quần chúng, đoàn kết quần chúng làm cách mạng. Khi quần chúng thấy cán bộ, đảng viên tiên phong đi đầu làm, hy sinh quên mình vì mục tiêu cách mạng cao cả thì sẽ có ý thức phục tùng, tin tưởng và làm theo.

Chúng tôi cho rằng trong mọi công việc, từ chỉ huy đến động viên, tập hợp sức mạnh và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, người cán bộ phải đi đầu. Trong quá trình lãnh đạo, điều hành công việc, cán bộ phải đi đầu, nêu gương đi đầu, sẵn sàng đi đầu hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mọi nơi khó khăn, bất cứ lúc nào. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đối với người phương đông đa cảm, một tấm gương sống đáng giá trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Dự thảo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Vậy là đến đây bài viết về Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn!

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Back to top button