Hỏi Đáp

Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh | Tác giả – Tác phẩm lớp 12

Tuyên ngôn độc lập lớp 12

Hai. Công việc

1. Nghiên cứu chung

A. tình trạng sinh

– Thế giới:

+ Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc.

+ Nhật đầu hàng Đồng minh.

– Trong nước: Cả nước giành chính quyền.

+ 26/8/1945: Hồ Chí Minh về Hà Nội.

+ Ngày 28/8/1945: Bác soạn thảo Tuyên ngôn độc lập tại tầng hai nhà 48 phố Hà Nội.

+ Ngày 2/9/1945: Tuyên ngôn Độc lập đọc tại Quảng trường Ba Đình, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Mục đích sáng tạo

– Khẳng định quyền độc lập dân tộc, tự do trước quốc dân và quốc tế.

– Tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thể hiện quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc.

Bố cục

– Điều I: “Từ đầu đến cuối không ai có thể phủ nhận”: Nêu những nguyên tắc chung của Tuyên ngôn Độc lập.

Xem Thêm : Lý thuyết: Những ứng dụng của tin học trang 53 SGK Tin học 10

– Đoạn 2: Từ “nhưng” đến “phải được độc lập”: tố cáo tội ác của thực dân Pháp, khẳng định sự thật lịch sử đấu tranh giành chính quyền của nhân dân ta, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

– Đoạn 3: (Còn lại): Tuyên ngôn độc lập và ý chí bảo vệ nền độc lập.

Nội dung chính

Nó vạch trần tội ác cướp nước ta của thực dân Pháp; bản tuyên ngôn độc lập dân tộc; sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc.

2. Tìm hiểu thêm

A. Cơ sở pháp lý của Tuyên ngôn độc lập

– Lấy hai bản tuyên ngôn của Hoa Kỳ và Pháp làm cơ sở pháp lý cho việc Việt Nam tuyên bố độc lập:

→ Ý nghĩa:

+ Tôn trọng những tuyên ngôn bất hủ của người Mỹ, người Pháp vì họ nói lên sự thật của nhân loại.

+ Dùng luận điệu “gậy ông đập lưng ông” để đổ lỗi cho thực dân Pháp, ngăn chặn âm mưu tái xâm lược của chúng.

+ Thể hiện quyền tự hào dân tộc: 3 cuộc cách mạng, 3 bản tuyên ngôn, 3 dân tộc bình đẳng.

Đả đảo tội ác của thực dân Pháp và khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam

* Lên án Pháp là tội ác:

+ tố cáo tội ác man rợ của thực dân Pháp trên mọi mặt đời sống như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội khi chúng cai trị nước ta (nêu hàng loạt dẫn chứng kết luận. Pháp luật là ác độc).

+ Giải thích rõ: Từ mùa thu năm 1940 đến ngày 3-9-1945, thực dân Pháp đã hai lần bán nước ta cho Nhật (có lần quỳ gối đầu hàng, có lần bỏ chạy) nên nước ta không còn quyền cai trị nào khác.

p >

Xem Thêm : Slot là gì? Ý nghĩa của slot trong các lĩnh vực cuộc sống – Thiên Tú

* Khẳng định quyền độc lập, tự do dân tộc:

Trình bày cuộc đấu tranh xương máu của nhân dân Việt Nam giành độc lập, tự do:

+ Nhân dân Việt Nam nổi dậy cướp chính quyền, giành lại đất nước từ tay Nhật.

+ Quân dân ta nhiều lần kêu gọi Pháp đánh Nhật nhưng đều bị từ chối, khi Pháp thua, đồng bào ta vẫn thương xót giúp đỡ.

+ Nhân dân ta đã đập tan xiềng xích của phong kiến, thực dân, phát xít.

+ Quân và dân ta tin tưởng vào chính nghĩa của quân Đồng minh.

→Khẳng định và tiếp nối thành quả cách mạng của nhân dân Trung Quốc đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta hoàn toàn xứng đáng với nền độc lập mà chúng ta đã đánh đổi bằng chính máu của mình.

Giá trị nội dung

——Đó là văn kiện lịch sử tuyên bố với quốc dân, đồng bào và thế giới rằng nước ta đã hết thực dân, phong kiến.

– Đánh dấu sự mở ra kỷ nguyên mới độc lập, tự do của nước Việt Nam.

Giá trị nghệ thuật

– là một bài chính luận mẫu mực.

– Lập luận chặt chẽ.

– Lập luận chặt chẽ.

– Ngôn ngữ hùng hồn.

– Bằng chứng xác thực, từ lịch sử cụ thể.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button