Hỏi Đáp

Bài tập viết công thức hóa học (Có bài tập áp dụng) – hoahoc247.com

Viết công thức hóa học

Video Viết công thức hóa học

Bài viết hướng dẫn chi tiết cách viết công thức hóa học với các dạng bài tập khác nhau nhằm giúp bạn đọc rèn luyện các dạng bài tập.

Viết công thức hóa học (cthh)

Phương pháp

Xem Thêm : 101 câu slogan áo lớp độc hay nhất dành cho các bạn tuổi teen

Ví dụ: cthh nitơ: n2cthh lưu huỳnh: cthh s kẽm: zn cthh bạc nitrat (1g; 1n; 3o): agno3 (lưu ý thứ tự các nguyên tố trong tiêu đề sẽ không tự động thay đổi. post cho ) .

Bài tập minh họa

Poster 1 Mô tả trong bài 2: a) axit nitric (1h; 1n; 3o) b) khí (gồm 3c; 8h) c) đá vôi (1ca; 1c; 3o) Viết công thức và tính ptk cho các pư sau vật liệu xây dựng. Đồng thời cho biết chất nào là nguyên tố, chất nào là hợp chất. a) Khí etan ta biết trong phân tử có 2c và 6h. b) Nhôm oxit, trong phân tử có tên gọi là 2al và 3o. c) kali d) natri hydroxit (1na, 1o, 1h) e) clo f) khí ozon, được biết là có chứa 3 nguyên tử o) g) axit sunfuric (2h, 1s, 4o) h) silic i) sucrose (từ 12c, 22 h, 11 o) j) nitơ k) than (chứa cacbon) Bài 3 Viết công thức và tính ptk cho: a) Giấm (2c, 4h, 2o). b) Sucrose (12c, 22h, 11o). c) Phân đạm (1c, 4h, 1o, 2n). d) Cát (1si, 2o). Bài tập 4 Viết cthh với các điều kiện sau: a) Phân tử a có khối lượng phân tử bằng 64 và gồm 2 nguyên tố s và o. b) Phân tử b có phân tử khối gấp 1,125 lần phân tử khối của a, b được cấu tạo từ 2 nguyên tố c và h có số nguyên tử hiđro nhiều gấp 2,4 lần số nguyên tử cacbon. Bài 5 Viết cthh khi: a) Phân tử x có khối lượng phân tử bằng 80 và gồm 2 nguyên tố cu và o. b) Phân tử y có cùng phân tử khối với x. y gồm hai phần tử s, o. c) Khối lượng mol của phân tử z bằng 1,225 khối lượng mol của x. z gồm các nguyên tố h, s, o, trong đó h có số nguyên tử gấp đôi s và o có số nguyên tử gấp đôi h. Câu 6 Một hợp chất mà phân tử gồm 1 nguyên tử x liên kết với 3 nguyên tử hiđro nặng gấp 8,5 lần khí hiđro. Xác định CTPT của hợp chất. Câu 7 Hợp chất a gồm một nguyên tử của nguyên tố y liên kết với 3 nguyên tử oxi nặng gấp 5 lần nguyên tử oxi. Xác định CTPT của hợp chất. Bài 8 (*) Một hợp chất có thành phần phân tử gồm hai nguyên tố c và o. Tỉ lệ khối lượng của c và o là 3:8, công thức hóa học của hợp chất này là gì? Bài 9 (*) Tìm cthh của oxit sắt gồm 2 nguyên tố fe và o. Khối lượng phân tử đã biết là 160 và tỷ lệ khối lượng của fe so với o là 7:3. Bài tập 10 (*) Tìm cthh của hợp chất x có thành phần nguyên tố là 52,17% cacbon, 13,05% hiđro và 34,78% oxi. Biết rằng phân tử khối của x là 46 . Bài 11 (*) Hợp chất a chứa 3 nguyên tố ca, c, o, tỉ lệ khối lượng của nó là 40% canxi, 12% cacbon, 48% oxi. Tìm thứ c của a. Bài 12 (*) Tìm công thức phân tử của các hợp chất sau: a) Muối ăn được cấu tạo bởi 2 nguyên tố hóa học là na và cl, trong đó natri chiếm 39,3% theo khối lượng. Biết ptk của muối ăn gấp 29,25 lần ptk của hiđro. b) Chất lỏng dễ bay hơi, thành phần phân tử là 23,8%c, 5,9%h, 70,3%cl, ptk là 50,5. c) Hợp chất rắn màu trắng có thành phần phân tử là 40,0%c, 6,7%h, 53,3%o và ptk 180. d) Hợp chất khí có thành phần 75%c, 25%h và ptk bằng ½ ptk oxy. Hướng dẫn bài 4 a) a) a) Công thức tổng quát theo chủ đề a là sxoy: sxoy = 32. x + 16 . y = 64 (1) tham số:

Xem Thêm : ✅Hệ điều hành là gì ? Các loại hệ điều hành và thành phần của nó

=> x=1;y=2 => cthh của a là so2 Giải thích: Đề đã chỉ ra các phần tử tạo nên thực thể, ta chỉ tìm chỉ số thôi. Tức là ta đặt công cthh của a là sxo, biết: x, y là số hiệu nguyên tử nên chúng phải là các số nguyên dương và nhỏ nhất là 1 (x≥1). Bài này chỉ có một dữ liệu ptk mà có tới 2 ẩn x và y. Do đó ta sẽ biện luận theo giả thiết x = 1, thay vào (1) ta được x = 2; tiếp tục x = 2… b) Cthh chung của b là cxhy theo đề bài: cxhy = 1.125so2 = 1.125 x 64 = 72 => Mười hai. x + y = 72 (1) và y = 2,4x (2) Thay (2) vào (1) => thứ 12. x + y = 72 => 12x + 2.4x = 72 => x = 5 Thay x = 5 vào (2) => y = 12 => b cthh là c5h12bài 5 Đáp án: a) cuo b) so3c) h2so4bài 6 Công thức chung của hợp chất: xh3 Theo chuyên đề: xh3 = 8,5h2 => ; xh3 = 8,5. đầu tiên. 2 = 17 trong đó xh3 = x + 1 . 3 => x + 3 = 17 => x = 14 => x là nitơ, n. Vậy công thức phân tử của hợp chất là nh3bài 7 Đáp án: so3bài 8 Công thức chung của hợp chất là cxoy Theo câu hỏi: Vậy công thức phân tử của hợp chất là co2bài 9> đáp án: fe2o3bài 10 Theo tiêu đề của chúng ta, công thức chung của x là cxhyoz: (Lưu ý rằng công thức (1) luôn áp dụng cho các quân bài của dạng ptk và phần trăm cho từng phần tử.). Vậy cthh của x là c2h6o. bài 11 Đáp án: caco3bài 12 a) Công thức chung của muối ăn là naxcly %na = 39,3% =>; %cl = 100 – 39,3 = 60,7 (%) naxcly = 29,25 h2 = 29,25. 2 = 58,5 Giải tương tự như 10, thu được kết quả: cthh của muối ăn là nacl. b) Điện thoại: ch3cl c) Điện thoại: c6h12o6d) Điện thoại: ch4

Tất cả nội dung bài viết. Vui lòng xem thêm và tải về các tài liệu chi tiết sau:

Tải xuống

Bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 8 – Xem ngay

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button