Hỏi Đáp

Cúng dường Tam Bảo là gì – Công đức cúng dường lớn như thế nào?

ý nghĩa cúng dường tam bảo

Video ý nghĩa cúng dường tam bảo

Cúng dường Tam Bảo là chúng ta dùng công sức, tài vật của mình, không phân biệt cao thấp, để cúng dường Tam Bảo với tấm lòng hiếu thảo. Công đức cúng dường Tam Bảo thật to lớn. Nhưng bạn cần biết một điều vô cùng quan trọng: lễ vật quan trọng nhất là ở tư tưởng chứ không phải vật chất. Vì vậy, có người cúng dường hàng tỷ người, công đức không bằng người đem tấm lòng thanh tịnh dâng đóa hoa thơm nhẹ.

 • Từ thiện là gì.
 • Ma thuật trong Phật giáo.
 • Lĩnh vực học Phật, Đạo
 • Mười hành động đức hạnh là gì.
 • 10 câu chuyện tâm linh có thật.
 • Lễ hội Hoa Rồng là gì.
 • Sự thật về chữ “tam tài”.
 • 10 Điều Quan Trọng Phật Tử Tại Gia Cần Biết.
 • *

  Sambo Futian là nơi mọi người trồng căn lành và trau dồi đức hạnh. Như Lai Pháp siêu việt thế gian. Một người trồng rau đậu chân chính tự nuôi sống mình, không còn bị ám ảnh bởi tốt hay xấu, nhiều hay ít. Người bố thí một ngàn không khác gì người bố thí một tỷ, công đức bố thí không nhiều cũng không ít. Nhiều hay ít tùy thuộc vào sự trong sạch của tấm lòng của người hiến tặng. Cho nên nếu đến chùa muốn cúng dường Tam Bảo thì chỉ cần: hoặc mua hoa thơm cúng dường, rồi lễ Phật;

  Nhiều người đi chùa không hiểu chân lý này. Nghiệp xấu do tham cầu phước mà sinh ra, đổi thay tán loạn. Nhiều người còn đặt tiền lên bàn thờ Phật để cúng Phật. Nếu không biết tiền là ô uế, đem vật ô uế cúng Phật là tội nặng. Chư Phật từ bi không quở trách, Hộ Pháp không quở trách, bạn sẽ bị quở trách!

  Công đức cúng dường Tam Bảo

  Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi báu, là ruộng đất màu mỡ để tất cả chúng sinh gieo trồng phước đức. Nhưng muốn cúng dường Tam Bảo thì chỉ có thể cúng dường trong tự viện. Không có chùa chiền, không có tượng Phật, không có pháp luật. Tăng Ni nói riêng và Phật tử bốn phương nói chung. Dù muốn gieo trồng phước điền như: lễ Phật, cúng dường hương, thọ trì, đọc kinh, tụng kinh, cũng không chỗ nào làm được. Từ đây chúng ta có thể thấy rằng những người xây dựng chùa chiền đều có công đức rất lớn.

  Kinh Chánh Niệm nói: “Chúng sinh nào hư hỏng thì nên tu sửa chùa tháp, cũng khuyên người khác tu sửa như vậy, sau khi chết sẽ được sinh lên cõi trời với Thân thể trong sáng Khi hết nghiệp trời đất Người tái sinh ở cõi đời Thân thể sáng đẹp.”

  “Kinh Diệu Pháp” nói: “Sau này thế giới sinh ra, tai họa đốt cháy. Chùa xây sẽ không bị đốt.” Đức Phật dạy: “Nếu có người cất chùa bằng trăm ngàn lạng vàng ;Tuân theo giới luật của mỗi vị trụ trì, ngôi chùa đó dù sau này có bị hỏa hoạn hoặc lũ lụt phá hủy. Công đức xây dựng ngôi chùa sẽ không bị mất.”

  *

  Chùa và tu viện được xây dựng theo đó. Nếu làm được thì sẽ trở thành mảnh ruộng màu mỡ cho tất cả chúng sinh gieo trồng công đức. Công đức cúng dường lớn biết bao!

  “Bồ Tát Bản Minh Kinh” nói: “Giống như hóa độ vô lượng triệu chúng sinh thành chư Phật, nếu có người mỗi ngày cúng dường chư Phật, chư Tăng: y phục, thực phẩm, thuốc men, nhà ở, thì sẽ được sống một trăm năm và có nhiều công đức.” Nhưng cũng không bằng người khen Phật bốn câu. Người này có công lớn. “

  Trong “Thiện Giới Kinh” cũng có nói: “Dùng bốn báu cúng dường tất cả cho Phật, thành tâm tán thán Phật, hai loại công đức ấy đều như nhau, không sai biệt chút nào. “

  Kinh “Đại Bi” cũng nói: “Chỉ cần niệm danh hiệu Nam Vu Phật, Nhờ căn lành này mà nhập vô dư Niết Bàn, nếu biết chí thành thì nhớ công đức của chư Phật, gieo nhân nào cũng được”. một đóa hoa nơi đồng vắng. Kế đến, trong kiếp thứ nhất, vị ấy sẽ làm vua Bà la môn và hưởng vô lượng phước báo. Nhờ phước báu vô tận, cuối cùng vị ấy sẽ nhập Niết bàn.”

  Công đức cúng dường Tam Bảo: một bát cơm cúng Phật

  Khi Đức Phật ở Savatthi, một người phụ nữ thành tâm cúng dường một bát cơm. Đức Phật dạy rằng công đức của người phụ nữ thật to lớn. Khi chồng của người phụ nữ nghe thấy điều này, anh ta rất nghi ngờ. Ông không tin cúng dường một bát cơm nhỏ sẽ được nhiều phước báu như Đức Phật đã nói. Đức Phật liền gọi người đàn ông đến bên cạnh và hỏi: “Ông có thấy cái cây này cao bao nhiêu không?”

  Người khác nói: “Vâng, cây đó cao chừng bốn, năm dặm, mỗi năm cho ra khoảng mười ngàn hộp trái.”

  Đức Phật lại hỏi người kia hột cây to hay nhỏ?

  Xem Thêm : AirBrush Bút Vẽ Mỹ Thuật HD-180 – Painttech VN

  Người đàn ông nói: “Nó nhỏ bằng hạt cải.”

  Đức Phật dạy: “Đất đai chỉ là một thứ hữu tình, gieo vào đó một hạt giống nhỏ bằng hạt cải, mỗi năm nó có thể sinh ra vạn quả. Huống chi, nếu một người có tâm, nếu có thể thành tâm cúng dường Như Lai một bát cơm, sao còn nghi ngờ đó không phải là phước lớn?”

  Hai vợ chồng kia nghe Phật dạy liền hiểu rõ, không còn nghi ngờ nữa. Những người phúc và mỏng được sinh ra trong thời kỳ Mạt Pháp, và tầm nhìn của họ rất hạn hẹp. Nghe xong câu chuyện “Chậu đồng Ngũ Lý” thì làm sao mà không nghi ngờ như người xưa rằng “ăn ít trả nhiều”?

  Cúng Tam Bảo như thế nào là đúng?

  Toàn thư chép: Thuở xưa, có một cô gái đến chùa muốn cúng tế nhưng không có nhiều tiền. Cô ấy chỉ còn 2 đồng xu, vì vậy cô ấy đã mang cả hai vào chùa. Khi thấy điều này, vị trụ trì đã đích thân sám hối cho cô. Vì có công đức cúng dường Tam bảo nên chẳng bao lâu ông được vào cung hưởng mọi vinh hoa phú quý.

  Vài năm sau, cô lại đến chùa và mang theo một ngàn lạng bạc để cúng dường. Trụ trì chỉ ra lệnh cho họ làm lễ hồi hướng. Nàng vội hỏi: “Hôm kia ta chỉ dâng hai đồng tiền, ngươi đã đích thân làm lễ xưng tội cho ta, nay ta dâng ngàn lạng bạc, sao ngươi không đích thân làm lễ hồi hướng?”

  Vị trụ trì đáp: “Trước đây số tiền ít ỏi nhưng tấm lòng bố thí rất chân thành, nếu vị sư già không tự mình sám hối thì không xứng đáng với công đức này, dù bây giờ số tiền cúng dường đã tăng lên , tấm lòng bố thí không còn như xưa, mình tha thiết nên người sám hối thay mình là đủ.”

  Cho nên, dâng một ngàn lạng bạc mà không thành tâm thì chỉ là một phần việc thiện, nhưng chỉ cần bạn thành tâm cúng hai đồng bạc thì coi như trọn vẹn.

  Dành tặng ba viên ngọc quan trọng nhất trong trái tim tôi

  Trong thành sa-vai, có một ngôi nhà rất nghèo. Trong sân có một cây nho, tôi muốn hái một chùm về cúng bái. Vào lúc bấy giờ, khi nhà vua yêu cầu các nhà sư nhận một sự cúng dường đầy tháng. Vì vua ngày nào cũng cúng dường đồ ăn thức uống, người nghèo không có cơ hội để cúng dường. Phải đợi một tháng mới mang được chùm nho đến cúng dường cho vị tỳ khưu. Nhà sư nhận lấy và nói:

  “Bạn đã hỗ trợ trong một tháng.”

  Người nghèo khó hiểu, lại hỏi: “Tôi chỉ tặng một chùm nho, làm sao nói là tặng cả tháng?”

  Nhà sư nói: “Tuy đây là chùm nho, nhưng ta đã quyết định từ một tháng trước. Ngươi luôn nghĩ đến việc cúng dường không gián đoạn. Chẳng phải đã một tháng rồi sao?”

  Qua những điều trên có thể thấy, việc cúng dường Tam Bảo có thể bị phá vỡ, nhưng tấm lòng quảng đại thì không thể bị phá vỡ. Muốn tu tập hạt giống bồ đề phải lặp đi lặp lại. Cúng dường cơm nước cho chùa chiền, tự viện…đem lại lợi ích tối đa. Vì anh ấy đang giúp đỡ những thí chủ khác ở một nơi mà không biết, nên anh ấy tự nhiên cúng dường Tam Bảo mỗi ngày.

  Cúng dường Tam bảo: Cấp thuốc trị bệnh

  Người trên đời già yếu bệnh tật đều có vợ con, người thân chăm sóc. Nhưng các tăng ni ốm đau liệt giường, không ai chăm sóc cả. Nhìn xung quanh, không có ai ở đó, và tình hình rất bi thảm. Do đó,trong kinh khuyến khích mọi người cúng dường cho các tăng ni bị bệnh. Đây sẽ là phước lành lớn nhất.

  Vào thời Đức Phật đản sinh, Tôn giả Yinyi Dhara là một người nghèo. Khi nhà sư thấy rằng nhà sư bị đau đầu, anh ta ngay lập tức cúng dường trái cây rò rỉ với sự thành tâm. Vị tỳ khưu nhờ đó đã được chữa lành. Vì lý do này, từ nay trở đi trong chín mươi mốt kiếp, dù tái sinh vào cõi trời hay cõi người, sẽ không có đau khổ.

  Bố thí Tam Bảo: Quả Báo Thủy Thủy Phước

  Xem Thêm : Cách Tính Thẻ Phạt Trong Bóng Đá – Elipsport

  Ở đất nước của chiếc bàn đầu tiên có một tầng lớp tư sản rất giàu có, giàu không kể xiết nhưng keo kiệt. Những người giúp việc đã phải sống trong cảnh nghèo đói cùng cực. Ông thiếu ăn, đói mặc dù đã già yếu nhưng vẫn bị đánh đập, hành hạ nhiều lần. Anh muốn chết để thoát khỏi nỗi đau, nhưng anh không thể.

  Một hôm, cô hầu gái già xách vò ra sông múc nước, khóc lóc thảm thiết. Thấy vậy, ông Thiền Điển, một đệ tử nhà Phật, từ bi hỏi: “Nếu bà lão ghét cuộc sống nghèo khó, tại sao ông không bán đi?”

  Lão nô nói: “Ai nguyện mua nghèo?”

  Ca sĩ nói: “Ừ, bán được bà già nghèo thật đấy.”

  Lão nô hỏi: “Làm sao bán?”

  Ca sĩ dạy: “Bà lão nếu thật lòng muốn phản bội nghèo khó, thì nên tin lời ta. Trước tiên hãy rửa thật sạch chiếc bình, sau đó đổ nước sạch vào bình và mang đến cho các nhà sư.”

  Lão gia nhân hỏi: “Cái bình này là của chủ nhân, không phải của ta, làm sao có thể dùng làm lễ vật?”

  Nam ca sĩ đáp: “Nhưng cái bình này không phải của anh. Nhưng nước trong bình anh không có quyền sử dụng sao?”

  *

  Bà lão hiểu ý, liền bưng một bình nước đến dâng. Đích thân ông Cách Điền nhận số tiền quyên góp. Rồi Ngài dạy cho bà Tam giới và Ngũ giới, dạy bà niệm Phật.

  Đêm hôm đó, bà lão chung sống tại nhà ông chủ. Sáng ra, chủ nhân nổi giận, mang xác đi ném vào rừng lạnh. Vào thời điểm đó, ý thức của bà lão được sinh ra ở Cõi trời Daolai, và bà trở thành một sinh vật trên trời. Tiên nhân phương xa thấy thân già, người thân đến rải hoa.

  Lợi ích của việc cúng dường Tam Bảo: Kết luận

  Nếu biết bố thí ba báu, biết “bán bần” thì có thể chắc:

  • Việc thờ Phật có thể bị “bán rẻ”.
  • Thực hành phóng sinh có thể “bán cái chết yểu”.
  • Siêng học có thể “bán ngu”.
  • Người trí nghe một điều là hiểu trăm nghìn điều. Bao nhiêu nghịch cảnh trên đời, có cái gì không “bán” được như thế này?

   (Cúng dường Tam Bảo là gì)

   Suy nghĩ thông minh hơn vào năm 2021.

Nguồn: https://xettuyentrungcap.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button