Bài tập ôn tập chương 1 đại số 9

*
Bài 70 trang 40 SGK Tân oán 9 tập 1

Giải bài bác 70 trang 40 SGK Toán thù 9 tập 1. Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách thay đổi, rút ít gọn yêu thích hợp

Xem chi tiết
Bạn đang xem: Bài tập ôn tập chương 1 đại số 9

*
Bài 71 trang 40 SGK Tân oán 9 tập 1

Giải bài 71 trang 40 SGK Tân oán 9 tập 1. Rút gọn gàng những biểu thức sau:

Xem bỏ ra tiết


*
Bài 72 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài xích 72 trang 40 SGK Toán thù 9 tập 1. Phân tích thành nhân tử (với các số x, y, a, b ko âm với a ≥ b)

Xem bỏ ra tiết


*
Bài 73 trang 40 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài xích 73 trang 40 SGK Tân oán 9 tập 1. Rút gọn rồi tính giá trị của những biểu thức sau:

Xem bỏ ra tiết


*
Bài 74 trang 40 SGK Tân oán 9 tập 1

Giải bài 74 trang 40 SGK Toán 9 tập 1. Tìm x, biết:

Xem chi tiết


*
Bài 75 trang 40 SGK Toán thù 9 tập 1

Chứng minch những đẳng thức sau:

Xem chi tiết


*
Bài 76 trang 41 SGK Tân oán 9 tập 1

Giải bài bác 76 trang 41 SGK Toán thù 9 tập 1. Cho biểu thức: a) Rút ít gọn Qb) Xác định cực hiếm của Q Lúc a = 3b

Xem đưa ra tiết


*
Đề đánh giá 45 phút ít (1 tiết) - Đề hàng đầu - Cmùi hương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm soát 45 phút ít (1 tiết) - Đề tiên phong hàng đầu - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết
Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Nhạc Việt 2016, Bảng Xếp Hạng Nhạc Việt Hay Nhất Tháng 8 2016

*
Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số cửu

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết


*
Đề kiểm tra 45 phút ít (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 45 phút ít (1 tiết) - Đề số 3 - Chương thơm 1 - Đại số 9

Xem bỏ ra tiết


*
Đề kiểm tra 45 phút ít (1 tiết) - Đề số 4 - Cmùi hương 1 - Đại số chín

Giải Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết


*
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương thơm 1 - Đại số chín

Giải Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Cmùi hương 1 - Đại số 9

Xem chi tiết


*
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương thơm 1 - Đại số 9

Giải Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Đề số 6 - Chương 1 - Đại số 9

Xem bỏ ra tiết


*
*Xem thêm: Thuyết Trình Trại Hè Đẹp Và Ý Nghĩa Nhất, Bài Thuyết Trình Về Hội Trại Hay Nhất

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài xích
Đăng cam kết để thừa nhận giải thuật tốt cùng tư liệu miễn phí

Cho phép loigiaituyệt.com gửi những thông tin mang lại các bạn để cảm nhận những giải thuật giỏi cũng như tư liệu miễn giá thành.


Chuyên mục: Thư Viện Đề Thi