Bài tập tiếng anh lớp 3 theo từng unit

Bài tập Unit 1 tiếng Anh lớp 3: Hello

Tài liệu bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello (Xin chào) có đáp án nằm trong bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 mới theo từng Unit do xettuyentrungcap.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh Unit 1 lớp 3 có đáp án được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 theo từng unit

Lưu ý: *) Xem hướng dẫn học Unit 1 tiếng Anh lớp 3 trọn bộ tại:Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello FULL*) Nhắc lại lý thuyết tiếng Anh 3 Unit 1 tại:Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh 3 Unit 1 HelloI/ Choose the odd one out.1. a. Maib. Ngac. Hi2. a. Hib. Byec. Hello3. a. I’mb. Ic. I am4. a. Helolb. Helloc. Holle5. a. Hello, I’m Maib. Hi, Maic. Hi, I’m Mai

II/ Read and match. AB1) HelloA. are you?2) Hi,B. thanks.3) HowC. I’m Nam.4) I’m fine,D. to meet you.5) NiceE. Mai. I’m Quan
III/ Put the words in order. Then read aloud.1) You/ meet/ nice/ to...................................................................2) Nam./ you?/ hi,/ are/ how.............................................................3) Thanks/ fine/ I’m......................................................................4) Nam/ bye................................................................................…IV/ Read and complete.Fine, how, hello, fineQuan: (1) ............................ , Miss Hien. (2) ............................ are you?Miss Hien: Hello, Quan. (3) ..................................... , thanks. And you?Quan: I’m (4) .................................... , thank you. Goodbye, Miss
Hien. Miss Hien: Goodbye, QuanV/ Khoanh vào chữ cái thừa trong từ.1. Heelloa. lb. ec. o2. Haia. ab. Hc. i3. I’ama. ab. mc. IVI/ Hãy hoàn thành các từ sau.1. DOGO GOMRINN ___________________________2. YBEOGDO ___________________________3. NTAHSK ___________________________4. FOONANERT ___________________________5. NEFI ___________________________VII/ Nối cột A với cột B1. How are you?a. Hi!2. Hi! I’m Maib. Bye. See you later.3. Goodbye!c. Hello!. I am Thuy.4. Hello.d. Nice to meet you, too!5. Nice to meet you!e. Fine, thanks.
ĐÁP ÁNI/ Choose the odd one out.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Ngữ Văn 8 Học Kì 2, Đề Cương Ôn Tập Văn 8 Học Kì Ii

1 - c; 2 - b; 3 - b; 4 - b; 5 - bII/ Read and match.1 - C; 2 - E; 3 - A; 4 - B; 5 - DIII/ Put the words in order. Then read aloud.1. Nice to meet you.2. Hi, Nam. How are you?3. I’m fine, thanks.4. Bye Nam.IV/ Read and complete.1 - Hello; 2 - How; 3 - Fine; 4 - fineV/ Khoanh vào chữ cái thừa trong từ.1 - b; 2 -a; 3 -aVI/ Hãy hoàn thành các từ sau.1. Good morning2. Goodbye3. Thanks4. Afternoon5. fineVII/ Nối cột A với cột B1 - e; 2 - c; 3 - b; 4 - a; 5 - dXem tiếp: Bài tập nâng cao Tiếng Anh lớp 3 Unit 1Download đề thi & đáp án tại Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên xettuyentrungcap.edu.vn.

Xem thêm: Mua Bán Nhà Đất Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Bất Động Sản Bán 2021


Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).
Bài tập tiếng Anh 3 Unit 1 Hello có đáp án Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1 Bài tập Unit 1 lớp 3 nâng cao: Hello (số 1) Kiểm tra tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello Bài tập nâng cao Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 tuần 2 Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 What's your name? Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello
*
Giải bài tập SBT tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello

Chuyên mục: Thư Viện Đề Thi