Bài tập tính cpi

Bài 1: Trên lãnh thổ một quốc gia chỉ sản xuất 3 loại sản phẩm: bánh quy, nhựa đường và khoai tây. Giá cả (p) và sản lượng (q) của chúng được cho trong bảng sau:SẢN PHẨM 1994 1995 1996 p q p q p qBánh quy 1 200 1.5 300 2.5 250Nhựa đường 10 1000 12 1200 12.5 1300Khoai tây 1 200 2 300 2 400Chọn năm1994 làm năm gốc.a/Tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho năm 1995 và 1996 dựa trên hai mặt tiêu dùng?b/ Tính chỉ số điều chỉnh lạm phát theo GDP cho năm 1995 và 1996 ?c/ Tính tỷ lệ lạm phát năm 1995 và 1996?Bài 2:Trên lãnh thổ một quốc gia chỉ sản xuất 3 loại sản phẩm: táo, cam và thép. Giá cả (p) và sản lượng (q) của chúng được cho trong bảng sau:SẢN PHẨM 2000 2001 2002 p q p q p qTáo 10 2 12 3 10 2Cam 20 5 25 4 30 6Thép 100 10 100 12 120 15Chọn năm 2000 làm năm gốc.a/Tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho năm 2001 và 2002 dựa trên hai mặt hàng táo và cam?b/ Tính chỉ số điều chỉnh lạm phát theo GDP?c/ Tính tỷ lệ lạm phát năm 2001 và 2002?
Bạn đang xem: Bài tập tính cpi

*
*Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Quân Y 2020, Xem Mới Nhất

Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập kinh tế vĩ mô - Chương 3: Lạm phát - Thất nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Xem thêm: Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Nông Lâm Tp Hcm, Trung Tâm Ngoại Ngữ Nông Lâm Tp

CHƯƠNG 3: LẠM PHÁT- THẤT NGHIỆPBài 1: Trên lãnh thổ một quốc gia chỉ sản xuất 3 loại sản phẩm: bánh quy, nhựa đường và khoai tây. Giá cả (p) và sản lượng (q) của chúng được cho trong bảng sau:SẢN PHẨM199419951996pqpqpqBánh quy12001.53002.5250Nhựa đường10100012120012.51300Khoai tây120023002400Chọn năm1994 làm năm gốc.a/Tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho năm 1995 và 1996 dựa trên hai mặt tiêu dùng?b/ Tính chỉ số điều chỉnh lạm phát theo GDP cho năm 1995 và 1996 ?c/ Tính tỷ lệ lạm phát năm 1995 và 1996?Bài 2:Trên lãnh thổ một quốc gia chỉ sản xuất 3 loại sản phẩm: táo, cam và thép. Giá cả (p) và sản lượng (q) của chúng được cho trong bảng sau:SẢN PHẨM200020012002pqpqpqTáo102123102Cam205254306Thép100101001212015Chọn năm 2000 làm năm gốc.a/Tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho năm 2001 và 2002 dựa trên hai mặt hàng táo và cam?b/ Tính chỉ số điều chỉnh lạm phát theo GDP?c/ Tính tỷ lệ lạm phát năm 2001 và 2002?Bài 3:Cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam, Pháp và Ý được cho trong bảng dưới đây.a/ Tính tỷ lệ lạm phát (thep tháng hoặc theo năm) ở các quốc gia trên?b/ So sánh xu thế lạm phát giữa Pháp và Ý trong thập niên 1980?VIỆT NAMPHÁPÝThángCPI%LPNămCPI%LPNămCPI%LP1684,9198065,6198047,32710,9198173,4198155,83724,4198279,7198265,04742,5198383,4198374,65761,8198487,5198482,66777,8198592,8198590,27805,8198696,0198695,58851,8198710019871009891,81988104,9198810510948,91989113,11989111,6111022,9----121112,9----Bài 4:Dùng đồ thị tổng cung và tổng cầu theo giá để biểu diễn sự thay đổi của giá và tổng sản lượng khi:a/ Giá nguyên liệu nhập tăng?b/ Chính phủ tăng chi tiêu cho quốc phòng?c/ Lúa bị mất mùa trong khi sản lượng của các loại sản phẩm khác không đổi?Bài 5:Cho số liệu sau đây:Chỉ tiêu199020032004GNP danh nghĩa (GNPn)450700730Chỉ số điều chỉnh lạm phát theo GNP100120125a/Tính GNP thực tế năm 2003 và 2004 theo giá năm 1990?b/ Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát năm 2004?Bài 6:Cho biết chỉ tiêu của quốc gia X được cho như sau:Chỉ tiêu199319971998GNP danh nghĩa (triệu USD)300030805000Chỉ số giá (%)200140250Dân số (ngàn người)100010201150a/Tính GNP thực tế cho từng năm?b/Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 1998 so với năm 1997?c/ Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 1998 so với năm 1993?d/ Tính tốc độ tăng trưởng bình quân từ năm 1993 đến năm 1998?e/ Tính GNP danh nghĩa bình quân đầu người?f/ Từ kết quả câu (e) có thể kết luận rằng mức sống trung bình năm 1998 cao hơn năm 1997 hay không?g/Nếu như GNP bình quân đầu người cua quốc gia Z vào năm 1998 là 2500 USD thì giữa X và Z mức sống trung bình ở đâu cao hơn?BÀI GIẢI Bài 1: a. Tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho năm 1995 và năm 1996 dựa trên hai mặt tiêu dùng?* Năm 1995:x100 = Kết luận: Giá hàng hoá tiêu dùng năm 1995 cao hơn năm gốc là 175%* Năm 1996:Tương tự, chỉ số giá tiêu dùng năm 1996 là:x100 = x100Kết luận: Giá hàng hoá tiêu dùng năm 1996 cao hơn năm gốc là 225%b. Tính chỉ số điều chỉnh lạm phát theo GDP?* Năm 1995:Kết luận: chỉ số điều chỉnh lạm phát năm 1995 là 122,6%* Năm 1996:Kết luận: chỉ số điều chỉnh lạm phát năm 1996 là 129,5%c. Tỷ lệ lạm phát năm 1995 và năm 1996:* Năm 1995:Vì năm 1994 là năm gốc nên: CPI1994 = 100% hay (CPI1994 = 1)Kết luận: tỷ lệ lạm phát năm 1995 (so với năm 1994) là 75%.* Năm 1996:Kết luận: tỷ lệ lạm phát năm 1996 (so với năm 1995) là 28.6%.Bài 2:a. Tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho năm 2001 và năm 2002 dựa trên hai mặt hàng táo và cam ?* Năm 2001:x100 = Kết luận: Giá hàng hoá tiêu dùng năm 2001 cao hơn năm gốc là 124,2%* Năm 2002:x100 = Kết luận: Giá hàng hoá tiêu dùng năm 2002 cao hơn năm gốc là 141,7%b. Tính chỉ số điều chỉnh lạm phát theo GDP năm 2001 và 2002?* Năm 2001:Kết luận: chỉ số điều chỉnh lạm phát năm 2001 là 101,98%* Năm 2002:Kết luận: chỉ số điều chỉnh lạm phát năm 2002 là 121,95%c. Tính tỷ lệ lạm phát năm 2001 và 2002 ?* Năm 2001:Vì năm 2000 là năm gốc nên: CPI2000 = 100% hay (CPI2000 = 1)Kết luận: tỷ lệ lạm phát năm 2001 (so với năm 2000) là 24,2%.* Năm 2002:Kết luận: tỷ lệ lạm phát năm 2002 (so với năm 2001) là 14,1%.Bài 3:Việt NamPhápÝThángCPI%LPNămCPI%LPNămCPI%LP1684,90198065.60198047.302710,93,80198173.411,89198155.817,973724,41,90198279.78,58198265.016,494742,52,50198383.44,64198374.614,775761,82,60198487.54,92198482.610,726777,82,10198592.86,06198590.29,207805,83,60198696.03,45198695.55,888851,85,7119871004,1719871004,719891,84,701988104.94,9019881055,0010948,96,401989113.17,821989111.66,29111022,97,80----121112,98,80----Bài 5:a. Tính GNP thực tế năm 2003 và 2004? * Năm 2003:Năm 1990 được chọn là năm gốc. GNP thực tế năm 2003 là:Kết luận: GNP thực tế của năm 2003 là 583.* Năm 2004:Kết luận: GNP thực tế của năm 2004 là 584.b. Tính tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát 2004Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2004 là:Kết luận: tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 2004 là 0,17%Tỷ lệ lạm phát của năm 2004: Kết luận: tỷ lệ lạm phát năm 2002 so với năm 1995 là 4,17%.Bài 6:a. Tính GNP thực tế cho từng năm* Năm 1993:GNP thực tế năm 1993 là:Kết luận: GNP thực tế của năm 1993 là 1500 triệu USD.* Năm 1997:GNP thực tế năm 1997 là:Kết luận: GNP thực tế của năm 1997 là 2200 triệu USD.* Năm 1998:GNP thực tế năm 1998 là:Kết luận: GNP thực tế của năm 1998 là 2000 triệu USD.b. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 1998 so với năm 1997Kết luận: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 1998 là -9,1%, nghĩa là nền kinh tế quốc gia này đang bị suy thoái (tốc độ tăng trưởng kinh tế âm).c. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm 1998 so với năm 1993Kết luận: Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm từ năm 1993 đến năm 1998 là 33,3%, nghĩa là nền kinh tế quốc gia này trong 6 năm tăng trưởng 33,3%d.Tốc độ tăng trưởng bình quuân từ năm 1993 đến năm 1998Kết luận: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ năm từ năm 1993 đến năm 1998 là 5,9%, e. Tính GDP danh nghĩa bình quân đầu người? * Năm 1990:Kết luận:Thu nhập bình quân mỗi người năm 1993 là 3000 USD * Năm 1997:Kết luận:Thu nhập bình quân mỗi người năm1997 là 3.019 USD * Năm 1998:Kết luận:Thu nhập bình quân mỗi người năm 1998 là 4.347 USD f. Từ kết quả câu (e) có thể kết luận rằng mức sống trung bình năm 1998 cao hơn năm 1997 hay không?Dù GNP bình quân đầu người của năm 1998 cao hơn GNP bình quân đầu người năm1997 nhưng ta không thể kết luận mức sống trung bình của một người dân của quốc gia đó năm 1998 tốt hơn năm 1997 vì chỉ số GDP chỉ phản ánh mức thu nhập của người dân năm 1998 cao hơn so với năm 1997, không phản ánh mức sống.g. Nếu như GNP bình quân đầu người của quốc gia Z vào năm 1998 là 2.500 USD thì giữa X và Z mức sống trung bình ở đâu cao hơn ?GDP của quốc gia X năm 1998 là 4347 USD/người/năm lớn hơn GDP của quốc gia Z năm 1998 là 2500 USD/người/năm, ta có thể kết luận thu nhập trung bình trên đầu người của quốc gia X cao hơn quốc gia Z nhưng không thể kết luận mức sống trung bình ở quốc gia nào cao hơn vì điều này còn tùy thuộc vào sức mua của đồng tiền của hai quốc gia (chỉ tiêu PPP), chế độ phúc lợi xã hội của hai quốc gia khác nhau, nguồn tính toán GDP, chính sách an sinh xã hội của chính phủ.

Chuyên mục: Tin Tức