Biên bản họp lấy ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Mẫu biên bạn dạng họp ban chấp hành công đoàn các đại lý là mẫu mã biên phiên bản được lập ra lúc họp ban chấp hành công đoàn cửa hàng. Mẫu biên bạn dạng ghi rõ câu chữ của cuộc họp, những người tđắm đuối gia buổi họp, thời hạn họp, số đông chủ ý góp phần của những thành viên tsay mê gia. Mời các bạn thuộc tìm hiểu thêm chi tiết với mua về mẫu mã biên bạn dạng họp ban chấp hành công đoàn cơ sở tại trên đây.Biên phiên bản họp công đoàn bộ phận ý kiến đề nghị thừa nhận đảng viên thiết yếu thứcThủ tục ra đời công đoàn cơ sởMẫu đối kháng đề nghị thành lập công đoàn cơ sở

Mẫu biên bạn dạng họp ban chấp hành công đoàn cơ sở

1. Mẫu biên phiên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở số 12. Biên phiên bản họp ban chấp hành công đoàn cơ sở số 2
CÔNG ĐOÀN....................

Bạn đang xem: Biên bản họp lấy ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG ĐOÀN TRƯỜNG…………………………….Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /BB-CĐCS, tháng ngày năm 2013
BIÊN BẢNVề câu hỏi Họp Công đoàn cơ sở tháng..............I.Thời gian, địa điểm, nguyên tố tsi dự- Thời gian bắt đầu:…………………………………- Địa điểm:……………………………- Thành phần tđam mê dự: Số lượng/Tổng số; vắng: số lượng; tên fan vắng vẻ, lí do- Chủ trì:……………………- Tlỗi ký (fan ghi biên bản):……………………II. Nội dung (theo tình tiết cuộc họp/ hội nghị hoàn toàn có thể có các phần sau):1.Sinch hoạt văn bảnĐ/c Nguyễn Văn uống A sinh hoạt những văn bạn dạng chỉ đạo, chính sách cơ chế new phát hành gồm (liệt kê thương hiệu những văn uống bản)….2.Sơ kết mon qua với phương thơm phía mon tớiĐ/c Trần Thị B trải qua report tháng…., lịch trình chuyển động tháng… (lắp kèm)3.Thảo luận3.1. Đ/c Lê Văn C gợi ý trao đổi bao gồm các văn bản sau: (ghi cầm tắt)3.2. Đ/c …. (ghi cầm tắt chủ ý phạt biểu)3.3. Đ/c ….4. Kết luận của người chủ trì Đ/c ………….. Tóm lại về văn bản thảo luận(Tóm tắt ngôn từ kết luận)5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (trường hợp là Hội nghị)Đ/c …… trải qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (gắn kèm)Hội nghị biểu quyết duy nhất trí ……./…… (tỉ lệ ….%)Cuộc họp/ Hội nghị xong vào ….. tiếng ….., ngày …. mon ….. năm …… ./.

Xem thêm: Mẫu Bảng Cân Đối Số Phát Sinh Tiếng Anh ), Bảng Cân Đối Số Phát Sinh Tài Khoản

THƯ KÝ(Chữ ký)Họ và tênCHỦ TRÌ (Chữ cam kết, đóng góp dấu ví như có)Họ với tên

2. Biên bạn dạng họp ban chấp hành công đoàn các đại lý số 2


CĐGD .......................CĐCS ........................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------.............., ngày....tháng.....năm......
BIÊN BẢNHỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LẦN THỨ INhiệm kỳ ................Thời gian: Lúc ............. giờ ............. ngày ............. mon ............. năm ........Địa điểm: ..............................................................................................................Thành phần tđắm say dự: .............................................................................................Ban Chấp hành: Hiện diện: ............./............. - Vắng: ............./.............Họ, tên member vắng phương diện, nguyên nhân vắng: .................................................................Lãnh đạo solo vị: ....................................................................................................Lãnh đạo CĐ cấp cho trên: ...........................................................................................

Xem thêm: Bảo Hân Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử Bảo Hân Về Nhà Đi Con

NỘI DUNG1. Đồng chí: ................................................................, triệu tập viên tuyên bố knhị mạc buổi họp Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ .............................. lần thứ nhất và ý kiến đề nghị Ban Chấp hành cử người sở hữu trì cùng bạn làm cho tlỗi cam kết buổi họp.Sau Khi đàm luận, thống độc nhất, Ban Chấp hành tuyệt nhất trí cử:Đồng chí: .................................., Chủ trì (biểu quyết:........../.......... tỷ lệ: .........%)Đồng chí: ........................................, Thỏng kí (biểu quyết:........../.......... tỷ lệ: .........%)2. Đồng chí: ................................................................, nhà trì cuộc họp báo cáo dự loài kiến công tác thao tác làm việc tất cả những văn bản sau:Bầu những chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT, Chủ nhiệm UBKTChỉ định member Ban Nữ công CĐCSTrọng trung khu công tác làm việc thángSau lúc thảo luận thống duy nhất, Ban Chấp hành biểu quyết:........../.......... tỷ lệ: .........%) thông qua câu chữ lịch trình làm việc của cuộc họp.3. Kết trái vắt thể:3.1. Cuộc họp lần đầu tiên của BCH sẽ thai cử các chức vụ nhỏng sau:Ông (Bà): ..........................................................CT. CĐCSÔng (Bà): ..........................................................PCT.CĐCSÔng (Bà): ..........................................................PCT.CĐCSÔng (Bà): ..........................................................Trường ban phái nữ côngÔng (Bà): ..........................................................UV.BCHÔng (Bà): ..........................................................UV.BCHÔng (Bà): ..........................................................UV.BCH3.2. BCH vẫn bầu ra UBKT gồm 03 bằng hữu với công ty nhiệm UBKT-CĐCSÔng (Bà): ..........................................................Chủ nhiệm UBKTÔng (Bà): ..........................................................UV UBKTÔng (Bà): ..........................................................UV UBKTBiên phiên bản họp BCH Công đoàn đại lý ........................................... nhiệm kỳ .............................. được ltràn lên lúc: ........ giờ ........ cùng trong ngày sau thời điểm đã làm được tlỗi ký kết cuộc họp hiểu lại cho toàn bộ thành viên dự họp thuộc nghe với tốt nhất trí.Chủ tọaThỏng ký

Thủ tục thành lập và hoạt động công đoàn đại lý Hướng dẫn giấy tờ thủ tục thành lập và hoạt động công đoàn đại lý Bản knhị các thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn Báo cáo thành tích cán cỗ công đoàn Mẫu 1-1 ý kiến đề xuất Thành lập và hoạt động công đoàn cơ sở Mẫu 1-1 ý kiến đề xuất Thành lập CĐCS với chỉ định ban chấp hành CĐCS nhất thời

Chuyên mục: Tin Tức