Chính sách tiếng anh

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vxettuyentrungcap.edu.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chính sách


Bạn đang xem: Chính sách tiếng anh

*Xem thêm: Vũ Trường Maxim - Sinh Nhật Ca Sĩ Kim Phượng Tại

*Xem thêm: Hướng Dẫn Tổ Chức Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở, Hướng Dẫn Đại Hội Công Đoàn Các Cấp Nhiệm Kỳ 2018

Policy policy Chính sách toá mnghỉ ngơi / ôn hoà Open/moderate policy Chính sách tinh ranh Subtle/wise policy Chính sách rắn rỏi Tough/hard policy Chính sách thân thiện / thù địch Friendly/hostile policy Chính sách gây chiến của đế quốc The imperialists" warmongering policy Uỷ ban hoạch định chế độ Policymaking committee Chính sách của công ty Cửa Hàng chúng tôi là chỉ dùng chuyên viên thôi Our company policy is to employ professionals only Nắm vững vàng mặt đường lối cùng triển khai giỏi các cơ chế của Đảng To grasp the lines và khổng lồ satisfactorily implement the policies of the Party Đề xướng / theo đuổi chế độ liên hiệp dân tộc To initiate/pursue the policy of national unity Chinch sách mới sẽ kéo theo khá nhiều biến hóa đặc biệt quan trọng The new policy will work major changes


Chuyên mục: Tin Tức