Thư Viện Đề Thi

Chuyên Đề Hàm Số Và Đồ Thị Ôn Thi Vào Lớp 10 Violet, Bài Tập Chuyên Đề Hàm Số Ôn Thi Vào 10

Website Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi thử thptqg miễn phí https://xettuyentrungcap.edu.vn/uploads/thi-online.png
BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ÔN THI VÀO 10, Chuyên đề hàm số ôn thi vào lớp 10 ViOLET, CHUYÊN de hàm số và đồ thị on thi vào lớp 10 có đáp án ViOLET, Chuyên de hàm số lớp 9 thi vào 10, Chuyên de hàm số và đồ thị lớp 9, Chuyên DE hàm số lớp 10, Chuyên de parabol lớp 9, Chuyên đề Việt ôn thi vào 10, Chuyên de hàm số bậc 2 lớp 9

*

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ÔN THI VÀO 10
BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ÔN THI VÀO 10, Chuyên đề hàm số ôn thi vào lớp 10 ViOLET, CHUYÊN de hàm số và đồ thị on thi vào lớp 10 có đáp án ViOLET, Chuyên de hàm số lớp 9 thi vào 10, Chuyên de hàm số và đồ thị lớp 9, Chuyên DE hàm số lớp 10, Chuyên de parabol lớp 9, Chuyên đề Việt ôn thi vào 10, Chuyên de hàm số bậc 2 lớp 9

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ÔN THI VÀO 10

BÀI 1 Cho hàm số: y=(m-2)x+n (d)Tìm các giá trị của m và n để đồ thị (d) của hàm số: a. Đi qua điểm A(-1;2) và B(3;-4) b. Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1-sqrt{2} và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng

*

c. Cắt đường thẳng -2y+x-3=0 d. Song song với đường thẳng 3x+2y=1.Bài 2.

Đang xem: Chuyên đề hàm số và đồ thị ôn thi vào lớp 10 violet

Cho hàm số y=2×2 (P) a. Vẽ đồ thị. b. Tìm trên (P) các điểm cách đều hai trục tọa độ. c. Tùy theo m, hãy xét số giao điểm của (P) với đường thẳng y=mx-1. d. Viết phương trình đường thẳng đi qua A(0;-2) và tiếp xúc với (P).Bài 3. Cho Parabol (P): y=x2 và đường thẳng (d): y=2x+m.Xác định m để hai đường đó: a. Tiếp xúc với nhau. Tìm hoành độ tiếp điểm. b. Cắt nhau tại hai điểm, một điểm có hoành độ x=-1.Tìm tọa độ điểm còn lại. c. Giả sử (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B. Tìm quĩ tích trung điểm I của AB khi m thay đổi.Bài 4.

Xem thêm: Thời Gian Công Bố Điểm Chuẩn 2018 Của Tất Cả Các Trường Đại Học Trên Cả Nước

Cho đường thẳng có phương trình:2(m-1)x+(m-2)y=2 (d) a. Tìm m để đường thẳng (d) cắt (P); y=x2 tại hai điểm phân biệt A và b. Tìm tọa độ trung điểm của đoạn AB theo m. c. Tìm m để (d) cách gốc tọa độ một khoảng lớn nhất. d. Tìm điểm cố định mà (d) đi qua khi m thay đổi.Bài 5 : ( 2 điểm ) a)Tìm các giá trị của a , b biết rằng đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua hai điểmA( 2 ; – 1 ) và

*

b) Với giá trị nào của m thì đồ thị của các hàm số y = mx + 3 ; y = 3x –7 và đồ thị của hàm số xác định ở câu ( a ) đồng quy .Bài 6 ( 2 điểm ) .Cho Parabol (P) :

*

và đư­ờng thẳng (D) : y = px + q .Xác định p và q để đư­ờng thẳng (D) đi qua điểm A ( – 1 ; 0 ) và tiếp xúc với (P) . Tìm toạ độ tiếp điểm .Bài 7 : Trong cùng một hệ trục toạ độ Oxy cho parabol (P) :

*

và đ­ường thẳng (D) :y=mx-2m-1Vẽ (P) .Tìm m sao cho (D) tiếp xúc với (P) .Chứng tỏ (D) luôn đi qua một điểm cố định . Bài 8 Cho hàm số y = ( m –2 ) x + m + 3 .Tìm điều kiệm của m để hàm số luôn nghịch biến .Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hành độ là 3 .Tìm m để đồ thị các hàm số y = – x + 2 ; y = 2x –1và y = (m – 2 )x + m + 3 đồng quy . Bài 9 . Cho hàm số y = x2 có đồ thị là đư­ờng cong Parabol (P) .Chứng minh rằng điểm

*

nằm trên đư­ờng cong (P) .Tìm m để để đồ thị (d ) của hàm số y = ( m – 1 )x + m ( m in R , m
e 1 ) cắtđư­ờng cong (P) tại một điểm . Chứng minh rằng với mọi m khác 1 đồ thị (d ) của hàm số y = (m-1)x + m luôn đi qua một điểm cố định .Bài 10 Cho hai đ­ường thẳng y = 2x + m – 1 và y = x + 2m . Tìm giao điểm của hai đ­ường thẳng nói trên .Tìm tập hợp các giaoBài 11 Trong mặt phẳng toạ độ cho điểm A ( -2 , 2 ) và đư­ờng thẳng (D) : y = – 2(x +1) .Điểm A có thuộc (D) hay không ?Tìm a trong hàm số y = ax2 có đồ thị (P) đi qua A .Viết phư­ơng trình đư­ờng thẳng đi qua A và vuông góc với (D) .

Xem thêm: Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Đại Học Bách Khoa, Danh Sách Xét Tuyển

Bài 12 Vẽ đồ thị hàm số

*

Viết phư­ơng trình đư­ờng thẳng đi qua hai điểm ( 2 ; -2 ) và ( 1 ; – 4 ) Tìm giao điểm của đư­ờng thẳng vừa tìm đ­ợc với đồ thị trên .Bài 13 Trong hệ trục toạ độ Oxy cho hàm số y = 3x + m (*) 1) Tính giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua : a) A( -1 ; 3 ) ; b) B( – 2 ; 5 ) 2) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là – 3 . 3) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là – 5 .Bài 14 : Cho hàm số :

*

a) Tính giá trị của hàm số tại x = 0 ; -1 ;

*

b) Biết

*

tìm x .c) Xác định m để đ­ường thẳng (D) : y = x + m – 1 tiếp xúc với (P) .

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page