đề thi violympic toán lớp 5 vòng 16 năm 2015

Quý Khách đang coi tài liệu "Đề thi Violympic Tân oán lớp 5 vòng 16 năm 2014 – năm ngoái có đáp án", để cài đặt tư liệu cội về đồ vật bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Bạn đang xem: đề thi violympic toán lớp 5 vòng 16 năm 2015


Đề thi Violympic Toán thù lớp 5 vòng 16 năm năm trước – 2015 có đáp ánài nỉ 1: Đỉnh núi trí tuệCâu 1.1:Tìm số 6a7b biết số đó phân tách không còn đến 2 còn chia mang lại 5 với 9 gần như dư 2.Trả lời:Số đó là: ...............6572Câu 1.2:Hai vòi nước và một thời gian rã vào một chiếc bể (không tồn tại nước). Biết rằng sau 3 phần tư giờ, nhị vòi chảy được 1/3 bể. Hỏi nhằm tan đầy bể nhì vòi vĩnh cần thuộc tung trong thời hạn bao lâu?Trả lời:Để đầy bể hai vòi buộc phải cùng rã trong ......... phút.135Câu 1.3:Mẹ mua 5kilogam mận giá bán 9500 đồng 1 kg và 2kg quýt giá chỉ 12500 đồng 1 kg. Mẹ đưa cô bán sản phẩm 2 tờ chi phí 50000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại người mẹ từng nào tiền?Trả lời:Cô bán sản phẩm nên trả lại bà bầu .......... đồng.27500Số tiền mẹ cần trả cho cô bán sản phẩm là: 5 x 9500 + 2 x 12500 = 72500 (đồng)Số chi phí người mẹ nhấn lại từ bỏ cô bán sản phẩm là:: 100000 - 72500 = 27500 (đồng)Đáp số: 27500 (đồng)Câu 1.4:lúc nhân một số tự nhiên với 299, Tkhô giòn đã đặt toàn bộ những tích riêng biệt thành cột nhỏng vào phxay cộng yêu cầu có kết quả không đúng là 20500. Hãy search tích đúng của phép nhân sẽ mang lại.Trả lời:Tích đúng là: ...............306475Vì đặt tích riêng rẽ thành cột buộc phải Tkhô nóng sẽ nhân nhầm số kia cùng với trăng tròn (2 + 9 + 9 = 20)Số Tkhô nóng nhân là: 20500 : trăng tròn = 1025Tích đúng là: 299 x 1025 = 306475Câu 1.5:Tính tổng: 2 + 4 + 6 + 8 + ....Biết tổng đó gồm 60 số hạng.Trả lời:Tổng của 60 số hạng kia bằng: ............3660Số hạng sản phẩm 60 là: 2 + (60 - 1) x 2 = 120Tổng của 60 số hạng kia là: (2 + 120) x 60 : 2 = 3660Đáp số: 3660Câu 1.6:Tính diện tích một hình tròn trụ, biết chu vi hình tròn trụ đó là 94,2cm. Trả lời:Diện tích hình tròn trụ đó là: ..........cm2.706,5Bán tởm của hình tròn trụ là: 94,2: 3,14 : 2 = 15 (cm)Diện tích hình tròn trụ đó là: 15 x 15 x 3,14 = 706,5 (cm2)Đáp số: 706,5 (cm2)Câu 1.7:Tính thể tích của hình lập pmùi hương biết hình lập pmùi hương kia bao gồm diện tích S toàn đa phần rộng diện tích S xung quanh là 162cmét vuông.Thể tích của hình lập phương là: ........cm3.729Diện tích một mặt của hình lập pmùi hương là: 162 : 2 = 81 (cm2)Vậy cạnh hình lập phương thơm là 9Thể tích của hình lập phương là: 9 x 9 x 9 = 729 (cm3)Đáp số: 729 (cm3)Câu 1.8:Tích của nhị thừa số là 645. Nếu thêm 5 đơn vị vào thừa số thứ nhì thì tích new đã là 860. Tìm hai số kia.Trả lời:Thừa số trước tiên là ............Thừa số trang bị nhị là: .............Nhập những cực hiếm theo đồ vật trường đoản cú, phân cách nhau vì dấu ";"43; 15Thừa số trước tiên là: (860 - 645) : 5 = 43Thừa số thứ nhị là: 645 : 43 = 15Câu 1.9:Hiệu hai số tự nhiên và thoải mái bởi 801. Tìm nhì số, hiểu được ví như viết thêm chữ số 0 vào mặt đề nghị số bé thì được số phệ.Trả lời:Số bé nhỏ là: ..............Số bự là: .............Nhập những quý hiếm theo thứ tự, chia cách nhau vày lốt ";"89; 890Câu 1.10:Tìm số tự nhiên và thoải mái bé dại duy nhất, biết số đó khi chia đến 5 thì dư 4; chia mang lại 4 thì dư 3; phân tách mang lại 3 thì dư 2 và phân tách 2 thì dư 1.Trả lời:Số đó là: ................59Thêm 1 vào số đó thì được số nhỏ tuổi tốt nhất phân tách hết mang đến 5; 4; 3 với đến 2.Số đó là: 5 x 4 x 3 = 60Số buộc phải tra cứu là: 60 - 1 = 59Đáp số: 59Bài 2: Vượt chướng ngại vật vậtCâu 2.1:Tìm một trong những thập phân, biết trường hợp gửi lốt phẩy của số kia sang trọng nên 1 sản phẩm thì ta được số bắt đầu hơn số đề xuất search 178,65 đơn vị chức năng. Trả lời:Số đó là: .................19,85Số đề nghị tra cứu là: 178,65 : (10 - 1) = 19,85Đáp số: 19,85Câu 2.2:Hiệu hai số bằng 2/5, tỉ số của nhì số đó là 2/5. Tìm hai số kia.Trả lời:Số nhỏ bé là: ..........Số béo là: ..........Nhập tác dụng bên dưới dạng phân số về tối giản.4/15; 2/3Hiệu số phần đều nhau là: 5 - 2 = 3 (phần)Giá trị một phần là: 2/5 : 3 = 2/15Số bé xíu là: 2/15 x 2 = 4/15Số bự là: 2/15 x 5 = 2/3Câu 2.3:Một cửa hàng bán một thành phầm được lãi 37,5% giá bán. Hỏi siêu thị kia bán được lãi từng nào phần trăm đối với chi phí vốn?Trả lời:Thương hiệu kia bán tốt lãi ........% so với chi phí vốn.60Giá chào bán 100% thì giá vốn là: 100 - 37,5 = 62,5 (%)Tỉ số % của chi phí lãi đối với tiền vốn là: 37,5% : 62,5% = 60 (%)Đáp số: 60%Câu 2.4:Cho tam giác ABC tất cả diện tích S là 54cmét vuông. Trên AB rước điểm Phường. làm thế nào để cho APhường = 2/3 AB.

Xem thêm: Xem Mệnh Tuổi 1998 - Xem Tử Vi Tuổi Mậu Dần Nữ Mạng Sinh Năm 1998Xem thêm: Thuư Viện Đề Thi Và Kiểm Tra Miễn Phí Lớn Nhất, Thư Viện Đề Thi & Kiểm Tra

Trên AC mang điểm Q làm sao để cho AQ = 1/4 AC. Nối Phường cùng với Q. Tính diện tích S tứ đọng giác BPQC.Trả lời:Diện tích tứ đọng giác BPQC là: ........ cmét vuông.45Câu 2.5:Nếu tăng cạnh một hình lập pmùi hương lên 2 lần thì thể tích hình lập phương thơm đó sẽ tạo thêm .............. lần.8Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào khu vực chấmCâu 3.1:Hãy cho thấy thêm bao gồm toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số không chia không còn đến 3?Trả lời:Có tất cả ............ số.6000Có 9000 số bao gồm 4 chữ số.Các số bao gồm 4 chữ số phân tách hết đến 3 gồm: 1002; 1005; 1008; ......; 9999Số những số phân chia không còn cho 3 là:(9999 - 1000) : 3 + 1 = 3000 (số)Só những số tất cả 4 chữ số ko chia không còn đến 3 là:9000 - 3000 = 6000 (số)Đáp số: 6000 sốCâu 3.2:Tính chu vi một hình tròn, biết diện tích hình tròn chính là 28,26cmét vuông.Trả lời:Chu vi hình tròn trụ đó là: .......... centimet.18,84Bình phương nửa đường kính là: 28,26 : 3,14 = 9 (cm)Bán kính hình trụ là: 3 (cm)Chu vi hình trụ là: 3 x 2 x 3,14 = 18,84 (cm)Đáp số: 18,84 (cm)Câu 3.3:Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có những chữ số khác nhau cùng khác 0 cơ mà tổng những chữ số của nó là 28 là số ............7654321Câu 3.4:Nếu tăng đường kính một hình tròn trụ lên 2 lần thì diện tích hình tròn trụ đó tăng thêm ........... lần.4Câu 3.5:Cho một hình tròn trụ, biết ví như tăng nửa đường kính một hình trụ thêm 10% thì ta được một hình trụ mới bao gồm diện tích bởi 94,985cmét vuông. Tính diện tích hình trụ đó.Trả lời:Diện tích hình tròn đó là: .............cmét vuông.78,5Bán kính tăng 10% thì diện tích đã là:110% x 110% = 121%Diện tích hình trụ thuở đầu là:94,985 : 121 x 100 = 78,5 (cm2)Đáp số: 78,5 (cm2)Câu 3.6:Cho nhị số tất cả tổng bằng 702. Biết nếu cung ứng số nhỏ nhắn 11 đơn vị cùng số bự 15 đơn vị thì được hai số mới gồm tỉ số là 2,25. Tìm số phệ.Trả lời:Số to là: ..................489Sau lúc thêm thì tổng new vẫn là:702 + 11 + 15 = 728Tổng số phần cân nhau là:1 + 2,25 = 3,25Số nhỏ xíu bây giờ là: 728 : 3,25 = 224Số nhỏ nhắn lúc đầu là: 224 - 11 = 213Số lớn là: 702 - 213 = 489Đáp số: 489Câu 3.7:Tìm số thập phân A, biết nếu như di chuyển dấu phẩy của số A sang trọng phía bên trái một hàng ta được số B cùng quý phái bên buộc phải một mặt hàng ta được số C cùng A + B + C = 259,74.Trả lời:Số thập phân A là: .............22,4C = 10.AA = 10.B => C = 100.BA + B + C = 10.B + B + 100.B = 111.B = 259,74Số B là: 259,74 : 111 = 2,24Số A là: 2,24 x 10 = 22,4Đáp số: 22,4Câu 3.8:Tại một ngôi trường học tập đầu năm mới có số học viên nam giới bằng số học viên thiếu nữ. Cuối năm học tập, ngôi trường thừa nhận thêm 45 em nàng với đưa đi 21 em nam cần số học sinh nữ ciếm 53% tổng số học sinh toàn ngôi trường. Hỏi thời điểm cuối năm học ngôi trường tất cả từng nào em học tập sinh?Trả lời:Cuối năm học trường kia gồm số học viên là: ............. em.1100Sau Lúc đổi khác thì số học sinh nữ nhiều hơn thế nữa học viên phái mạnh là:45 + 21 = 66 (em)Tỉ số % học viên phái nam bây giờ là:100% - 53% = 47%66 học viên thì ứng với: 53% - 47% = 6%Số học viên của trường cuối năm là:66 : 6 x 100 = 1100 (học tập sinh)Đáp số: 1100 (học tập sinh)Câu 3.9:Cho 3 số có tổng bằng 441. Biết 30% số đầu tiên bằng một nửa số trang bị hai cùng bằng 11/2 số lắp thêm bố. Tìm số thứ nhất.Trả lời:Số thứ nhất là: .............24530% = 3/10; 1/2 = 3/6; 11/2 = 3/2Xem số đầu tiên bao gồm 10 phần thì số lắp thêm hai bao gồm 6 phần, số trang bị bố tất cả 2 phần.Tổng số phần bằng nhau là:10 + 6 + 2 = 18 (phần)Giá trị một phần là: 441 : 18 = 24,5 (phần)Số đầu tiên là: 24,5 x 10 = 245 Đáp số: 245Câu 3.10:Tính: (1981 x 1982 - 990) : (1980 x 1982 + 992) = ...........1

Chuyên mục: Thư Viện Đề Thi