Hỏi Đáp

Hỏi đáp CSTC

– Điều 6 Quyết định số 53/2015 / qđ-ttg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên đại học và trung cấp:

“1. Kinh phí thực hiện các chính sách quy định tại quyết định này được quản lý, phân cấp phù hợp với ngân sách quốc gia và được cân đối trong dự toán chi ngân sách quốc gia hàng năm cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Bạn đang xem: Kinh phí không tự chủ là gì

2. Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ những nơi không tự cân đối được ngân sách để thực hiện các chính sách đã đề ra trong quyết định này. “

– Tại Công văn số 15602 / btc-kbnn ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính, Điều 5, Mục ii, Phần a, hướng dẫn về dự toán kế toán và hướng dẫn thanh toán ngân sách địa phương:

“12- Kinh phí không tự cấp hoặc khoán: ngân sách của các cơ quan nhà nước không thực hiện hệ thống tự quản; tài trợ cho các cơ sở không thực hiện hệ thống tự quản, tự chịu trách nhiệm theo quy định; không bao gồm mã nguồn thuộc tính từ 14 đến 29. Chi tiết quỹ.

Xem thêm: Bị tê ngón chân cái: Nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả | Medlatec

13- Kinh phí tự cấp: Bao gồm kinh phí tự cấp của các đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan nhà nước.

14- Nguồn kinh phí thực hiện chính sách tiền lương: bao gồm nguồn kinh phí thực hiện chính sách tiền lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp và khoản tính theo lương cơ sở, bảo đảm xã hội.

XEM THÊM:  Giá trần (Price ceiling) là gì? Cách tính giá trần chứng khoán

p>

Tương ứng, mã nguồn 14 được sử dụng để phản ánh nguồn kinh phí cải cách tiền lương nhằm giải quyết nhu cầu tăng lương từ mức lương cơ sở hiện hành lên mức lương mới ngoài quỹ tiền lương. Quỹ tiền lương cơ sở tính theo mức lương cơ sở hiện hành (gọi tắt là quỹ tiền lương cơ sở tính theo mức lương được cấp có thẩm quyền phê duyệt) được ghi theo quyết định phân phối dự toán của cấp có thẩm quyền (tính chất không ghi) 14 )

15- Kinh phí không tự nguyện được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9: Bao gồm phần kinh phí không tự nguyện được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 của năm thực hiện dự án, không bao gồm phần bổ sung do đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh. . Phân bổ cho đơn vị dự toán trực thuộc.

Các quỹ không tự cấp, các quỹ chưa được cấp có thẩm quyền cấp bổ sung sau ngày 30 tháng 9 của năm dự toán (theo quy định tại Điều 64 của luật nsnn), sẽ được ghi có vào các quỹ chưa được phân bổ tài khoản. Tự chủ, không ký hợp đồng với bản chất của Nguồn 15.

– Tại Thông tư liên tịch số 23/2008 / ttlt / bgdĐt-blĐtbxh-btc điểm 1 mục iv chỉ đạo thực hiện Quyết định số 152/2007 / qd-ttg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng Chính sách và Chính sách của Quốc gia dành cho Học sinh và Sinh viên của các Cơ sở Giáo dục thuộc Hệ thống Giáo dục:

XEM THÊM:  Dodgem Car Là Gì? Dodgem Car Trong Game & Đời Sống Khác Gì Nhau

“1. Khi chính phủ quyết định điều chỉnh mức lương tối thiểu chung của tiểu bang:

Tham khảo: Be able to crack nghĩa là gì

a) Đối với học sinh, sinh viên thuộc các đối tượng quy định tại Điều 1 Mục i Thông tư này:

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (trường cao đẳng nghề) có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu điều chỉnh mức học bổng và chính sách đối với các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này. Khoản 1 i Nội dung thông báo này, gửi Bộ Tài chính cùng thời điểm với Báo cáo nhu cầu bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương (Phụ lục iii).

b) Đối với học sinh, sinh viên; học sinh thuộc các đối tượng quy định tại Điều 2 và Điều 3 Mục 1 Thông tư này:

Căn cứ vào yêu cầu của các cơ sở giáo dục có đối tượng học bổng chính sách, cơ quan chủ quản các đơn vị trực thuộc, cơ quan trung ương, cơ quan cấp tỉnh có trách nhiệm đánh giá, báo cáo toàn diện về mức học bổng và sự cần thiết của việc điều chỉnh chính sách. Đơn vị cùng với thời điểm báo cáo kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bổ sung gửi Bộ Tài chính (cơ quan trung ương) hoặc Bộ Tài chính (cấp có thẩm quyền). nơi).

– Tại Điều 8 Khoản 2 Thông tư liên tịch số 12/2016 / ttlt-blĐtbxh-bgdĐt-btc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 16/6/2016, Tài chính Bộ hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015 / qd-ttg về phân bổ ngân sách:

XEM THÊM:  Hiệu ứng bắt kịp (Catch-Up Effect) là gì? Ví dụ về hiệu ứng bắt kịp

“Căn cứ Quyết định phân bổ ngân sách nhà nước của Thủ tướng Chính phủ:

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định việc cấp kinh phí hỗ trợ như học bổng chính sách cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc, học sinh, sinh viên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được lập dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương theo quy định của nhà nước khi được phân bổ ngân sách.

Theo quy định nêu trên, nguồn kinh phí thực hiện chính sách học bổng cho học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp tại Quyết định số 53/2015 / qd-ttg được bố trí từ dự toán sự nghiệp. và đào tạo, đơn vị đánh giá nên xem xét để minh họa tính đầy đủ của mã nguồn (12, 13, 15). Khi Chính phủ quyết định điều chỉnh mức lương tối thiểu chung quốc gia, nguồn kinh phí để điều chỉnh mức học bổng của sinh viên do điều chỉnh mức lương tối thiểu hiện hành thành mức lương mới khác với mức lương được phản ánh trong mã nguồn 14.

Xem thêm: Công ty TNHH Person Life ra mắt bộ nhận diện thương hiệu và màu sắc | Báo Dân trí

Vậy là đến đây bài viết về Hỏi đáp CSTC đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Xettuyentrungcap.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button